Kinderopvangtoeslag 2021: tabel kinderopvangtoeslag 2021

Met het kinderbijslagschandaal bij de Belastingdienst, waarbij veel mensen ten onrechte als fraudeurs en financieel benadeeld werden bestempeld, ligt het voor de hand dat de kinderbijslagbetalingen na de verkiezingen van 2021 anders zullen zijn. In 2021 zal dit niet het geval zijn. In 2021 wordt ook de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst betaald. In de tabel kinderopvangtoeslag staat duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag je recht hebt. Wat wordt je nieuwe beloning, wat zijn de veranderingen en hoeveel kost het je qua persoonlijke investering? De tabel kinderopvangtoeslag 2021 geeft hier meer duidelijkheid over.

Kinderopvangtoeslag 2021

Kinderbijslag verdwijnt niet, maar wordt na 2021 wel anders met een nieuw systeem

Er zijn vier fiscale aftrekposten:

Deze toeslagen kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, afdeling toeslagen. Er zijn veel voorwaarden waaraan moet worden voldaan en om fraude te voorkomen, kost deze controle veel tijd. Daarnaast zijn heffingskortingen voorschotten en is het enige dat nodig is een wijziging in de inkomenssituatie van de aanvrager of een wijziging van de bedragen waarop hij recht heeft. Dit kan leiden tot allerlei vervelende achteraf betalen. Deze testen en aanvullende beoordelingen nemen veel tijd in beslag. Uiteraard is het voor de aanvrager ook erg vervelend als hij soms grote bedragen moet terugbetalen voor naheffingen.

Geld pompen voor kinderopvang en fraude

Bovendien is er een aanzienlijke hoeveelheid geld in omloop. U krijgt kinderopvanggeld van de Belastingdienst en betaalt dat geld vervolgens aan een kinderopvangorganisatie. Dit kan veel makkelijker als de Belastingdienst het geld dat u verschuldigd bent direct overmaakt naar de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag niet via de Belastingdienst

Hoe het nieuwe systeem er na 2021 uit zal zien, valt nog te bezien. Tot en met 2021 zal HMRC belast zijn met het beoordelen en betalen van fiscale stimuleringsmaatregelen, een taak waar de belastingdienst zich nooit prettig bij heeft gevoeld en die voor veel implementatie-uitdagingen heeft gezorgd. Een goed voorbeeld hiervan is de uitkeringscasus. Het ligt voor de hand dat na 2021 de uitbetaling van kinderopvangtoeslag drastisch verandert. Het is denkbaar dat kinderopvang direct wordt overgeheveld naar de kinderopvang, en niet meer naar personen die kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd. Eerdere plannen met DUO als hub op het web kwamen niet uit, maar kunnen natuurlijk nieuw leven worden ingeblazen.

Wanneer moet ik een rekening voor kinderopvang indienen?

Als u uw rekeningen voor kinderopvang op tijd bij de Belastingdienst indient, zorgt de Belastingdienst voor de betaling. Op tijd betekent binnen drie maanden van de maand dat uw kind naar de kleuterschool is gegaan.

Tabel kinderopvangtoeslag 2021, wat wordt uw eigen bijdrage?

De vergoeding die u ontvangt, Kinderopvangtoeslag, is gebaseerd op uw (geschatte) jaarinkomen. De bedragen waar u recht op heeft, vindt u in de tabel Kinderopvangtoeslag. In deze toeslagentabel leest u op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft voor uw eerste kind, maar ook voor uw tweede en volgende kinderen. Uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag is gebaseerd op een voorlopige schatting van uw inkomen in 2021. Als later blijkt dat uw inkomen hoger was, kan het zijn dat u een deel van deze subsidie ​​moet terugbetalen. De vergoeding van de kosten voor kinderopvang en de eigen bijdrage kan maandelijks worden berekend op basis van het aantal uren kinderopvang. De toegekende inkomenscategorieën zijn geïndexeerd ten opzichte van 2020. De tabel kinderopvangtoeslag 2021 ziet er als volgt uit:

Tabel kinderopvangtoeslag 2021, inclusief werkgeversbijdragen, percentage kinderopvangkosten 2021:

gezamenlijk kwalificerend inkomen uit totaal gekwalificeerd inkomen tot kinderopvangtoeslag
het eerste kind
kinderopvangtoeslag voor de tweede en volgende kinderen
20.302 euro 96,0% 96,0%
20.303 euro 21.654 euro 96,0% 96,0%
21.655 euro 23.004 euro 96,0% 96,0%
23.005 euro 24.357 euro 96,0% 96,0%
24.358 euro 25.709 euro 96,0% 96,0%
25.710 euro 27.061 euro 95,6% 95,7%
27.062 euro 28.412 euro 94,5% 95,5%
28.413 euro 29.760 euro 93,5% 95,3%
29.761 euro 31.214 euro 92,6% 95,1%
31.215 euro 32.666 euro 92,0% 95,0%
32.668 euro 34.122 euro 91,0% 94,8%
34.123 euro 35.574 euro 90,5% 94,6%
35.575 euro 37.031 euro 89,7% 94,6%
37.032 euro 38.484 euro 88,9% 94,6%
38.485 euro 39.972 euro 88,3% 94,6%
39.973 euro 41.463 euro 87,5% 94,6%
41.464 euro 42.953 euro 86,8% 94,6%
42.954 euro 44.443 euro 86,1% 94,6%
44.444 euro 45.936 euro 85,2% 94,6%
45.937 euro 47.427 euro 84,7% 94,6%
47.428 euro 48.916 euro 83,9% 94,6%
48.917 euro 50.407 euro 83,3% 94,6%
50.408 euro 52.036 euro 82,4% 94,6%
52.037 euro 55.230 euro 80,9% 94,6%
55.231 euro 58.423 euro 80,1% 94,2%
58.424 euro 61.618 euro 79,0% 93,6%
61.619 euro 64.813 euro 76,8% 93,2%
64.814 euro 68.006 euro 74,5% 92,9%
68.007 euro 71.202 euro 72,3% 92,2%
71.203 euro 74.396 euro 69,9% 91,7%
74.397 euro 77.590 euro 67,6% 91,2%
77.591 euro 80.786 euro 65,4% 90,5%
80.787 euro 83.979 euro 63,1% 90,0%
83.980 euro 87.176 euro 60,9% 89,6%
87.177 euro 90.370 euro 58,4% 89,3%
90.371 euro 93.562 euro 56,2% 88,6%
93.563 euro 96.757 euro 54,0% 88,2%
96.758 euro 100.015 euro 51,6% 87,7%
100.016 euro 103.287 euro 49,6% 87,0%
103.288 euro 106.558 euro 47,5% 86,5%
106.559 euro 109.829 euro 45,4% 86,1%
109.830 euro 113.099 euro 43,3% 85,8%
113.100 euro 116.371 euro 41,4% 85,1%
116.372 euro 119.644 euro 39,5% 84,5%
119.645 euro 122.916 euro 37,6% 84,1%
122.917 euro 126.184 euro 35,7% 83,5%
126.185 euro 129.456 euro 34,1% 83,2%
129.457 euro 132.729 euro 33,3% 82,5%
132.730 euro 135.999 euro 33,3% 81,9%
136.000 euro 139.270 euro 33,3% 80,9%
139.271 euro 142.541 euro 33,3% 80,6%
142.542 euro 145.813 euro 33,3% 79,8%
145.814 euro 149.088 euro 33,3% 78,9%
149.089 euro 152.356 euro 33,3% 78,3%
152.357 euro 155.628 euro 33,3% 77,4%
155.629 euro 158.897 euro 33,3% 76,9%
158.898 euro 162.171 euro 33,3% 76,2%
162.172 euro 165.443 euro 33,3% 75,5%
165.444 euro 168.714 euro 33,3% 74,8%
168.715 euro 171.985 euro 33,3% 73,8%
171.986 euro 175.253 euro 33,3% 73,3%
175.254 euro 178.527 euro 33,3% 72,6%
178.528 euro 181.797 euro 33,3% 71,8%
181.798 euro 185.070 euro 33,3% 71,1%
185.071 euro 188.342 euro 33,3% 70,5%
188.343 euro 191.612 euro 33,3% 69,8%
191.613 euro 194.884 euro 33,3% 69,0%
194.885 euro 198.154 euro 33,3% 68,5%
198.155 euro 33,3% 67,6%

De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind is maximaal 96%, van het overeenkomstige inkomen van 129.457 euro is de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind slechts 33,3%. Voor de tweede en volgende kinderen onder opvang zijn de uitkeringen beduidend hoger.

De maximale uurprijzen voor kinderopvang gaan in 2021 omhoog

Door indexatie en de invoering van de Wet IKK Innovaties en Kwaliteit Kinderopvang in 2021 zullen ten opzichte van 2020 de maximale uurprijzen voor kinderopvang stijgen:

Maximumprijs voor een uur kinderopvang in 2021

Soort kinderopvang Leeftijd Tarieven per uur in 2021
dagopvang 0-4 jaar € 8,46
Buitenschoolse opvang na school 4-12 jaar 7,27 euro
nanny zorg 0-12 jaar € 6,49

Sluiting kinderopvangtoeslag in 2021

Zo’n 6 miljoen mensen ontvangen nu één of meerdere uitkeringen en dit aantal zal de komende jaren toenemen. Het uitkeringssysteem moet eenvoudiger. Het kabinet Rutte 3 zet in op vereenvoudiging van het belastingstelsel en verlaging van de belastingtarieven. De kans is groot dat een grondige herziening van de toeslagen wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Voor 2021 kunt u nog steeds gebruik maken van bovenstaande toeslagentabel.

Lees verder