Kinderopvangtoeslag 2016: tabel kinderopvangtoeslag 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag stijgt in 2016 fors ten opzichte van 2015. Er is nog eens € 290 miljoen beschikbaar. Wat staat u te wachten in 2016? Ook de tabel kinderopvangtoeslag 2016 is aangepast met loonindexering, waardoor een hogere kinderopvangtoeslag ook mogelijk is als het inkomen in 2016 gelijk is aan dat van 2015. Anderzijds heeft de indexatie ook de uurprijzen doen stijgen. Wat zijn de voorwaarden om in 2015 kinderopvangtoeslag te krijgen, wat zijn de wijzigingen? In tegenstelling tot 2015 heeft elke ouder nu recht op minimaal 23,8% vergoeding voor het eerste kind. Deze kinderopvangtoeslag kan oplopen tot 93%. Voor het tweede kind is dat 94%, maar minimaal 64%. In 2017 komt er nog eens 100 miljoen beschikbaar voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag 2016, wijzigingen

In 2016 vindt er geen extra verlaging van de kinderopvangtoeslag plaats, maar komt er wel extra geld vrij. Inkomenscategorieën uit de kinderbijslagtabel 2016 zijn geïndexeerd met 1,44% ten opzichte van 2015. Hierdoor zal alleen al de kinderopvangtoeslag 2015 voor sommige ouders licht stijgen. Het toetsinkomen van de inkomenscategorieën stijgt licht. Voor inkomens vanaf € 95.399 daalt het uitkeringspercentage voor het eerste kind tot minder dan een derde (minder dan 33,3%), voor inkomens van € 107.115 – 23,8%. In 2015 was deze ondergrens nog 18%. In totaal wordt het percentage verhoogd met 5,8% ten opzichte van 2015, voor zowel het eerste als het tweede kind.

Wie is uw eerste kind dat kinderopvangtoeslag ontvangt?

De Belastingdienst beschouwt uw eerste kind als het kind met de meeste opvanguren en als meerdere kinderen hetzelfde aantal opvanguren hebben, is het kind met de hoogste opvangkosten uw eerste kind. Het verschil tussen het eerste en tweede kind is belangrijk, omdat dan de vergoedingspercentages anders zijn. Zie hiervoor de tabel kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag 2016, wat zijn de voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van recht op kinderopvangtoeslag 2016 zijn:

Zorg ervoor dat u rekeningen voor kinderopvang altijd op tijd bij de Belastingdienst indient.

Voorbeeld kinderopvangtoeslag in 2016

Werkt een man bijvoorbeeld 4 dagen per week en een vrouw 2 dagen, dan is er maximaal 2 dagen betaalde kinderopvang met kinderopvangtoeslag beschikbaar. Niet meer. Daarnaast is in 2016 maximaal 230 uur kinderopvang met kinderopvangtoeslag per maand toegestaan.

Kinderopvangtoeslag uurprijzen 2016, wijzigingen, indexatie

Door indexatie stijgen de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 1,44% ten opzichte van 2015:

De maximumprijs voor een uur kinderopvang in 2016 t.o.v. 2015:

Soort kinderopvang Leeftijd Uurtarieven 2015 Uurtarieven 2016
dagopvang 0-4 jaar € 6,84 € 6,89
Naschoolse opvang 4-12 jaar 6,38 euro 6,42 euro
nanny zorg 0-12 jaar € 5,48 5,52 euro

Tabel kinderopvangtoeslag 2016

Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling waarbij de uitkering 23,8% van het gezamenlijke inkomensafhankelijke inkomen van € 107.115 bedraagt, tegenover € 105.594 en 18% in 2015. Met een toetsbaar inkomen tot 21.806 euro ontvangt u voor het eerste kind 93% van de kosten van kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt berekend op basis van een uitgebreid en gedetailleerd systeem van schijven. Een hoger inkomen betekent een lagere kinderopvangtoeslag van minimaal 23,8%. Voor het tweede kind is de bonus minimaal 64%, oplopend tot 94%.

Tabel kinderopvangtoeslag 2016, inclusief werkgeversbijdragen, percentage kinderopvangkosten 2016:

gezamenlijk kwalificerend inkomen uit totaal gekwalificeerd inkomen tot kinderopvangtoeslag
het eerste kind
kinderopvangtoeslag voor de tweede en volgende kinderen
18.176 euro 93% 94%
18.177 euro 19.386 euro 93% 94%
19.387 euro 20.595 euro 93% 94%
20.596 euro 21.806 euro 93% 94%
21.807 euro 23.017 euro 92,5% 94%
23.018 euro 24.226 euro 91,8% 94%
24.227 euro 25.437 euro 90,8% 94%
25.438 euro 26.643 euro 90% 94%
26.644 euro 27.946 euro 89,2% 94%
27.947 euro 29.246 euro 88,4% 94%
29.247 euro 30.548 euro 87,3% 94%
30.549 euro 31.849 euro 86,7% 94%
31.850 euro 33.152 euro 85,7% 94%
33.153 euro 34.453 euro 84,8% 94%
34.454 euro 35.786 euro 84% 94%
35.787 euro 37.121 euro 83,1% 94%
37.122 euro 38.455 euro 82,3% 94%
38.456 euro 39.789 euro 81,4% 94%
39.790 euro 41.125 euro 80,3% 94%
41.126 euro 42.460 euro 79,8% 94%
42.461 euro 43.794 euro 78,8% 94%
43.795 euro 45.128 euro 78,1% 94%
45.129 euro 46.586 euro 77% 94%
46.587 euro 49.445 euro 75,2% 94%
49.446 euro 52.304 euro 74,3% 93,5%
52.305 euro 55.165 euro 72,9% 92,9%
55.166 euro 58.026 euro 70,3% 92,4%
58.027 euro 60.884 euro 67,6% 92,1%
60.885 euro 63.745 euro 64,9% 91,3%
63.746 euro 66.604 euro 62,1% 90,8%
66.605 euro 69.464 euro 59,3% 90,2%
69.465 euro 72.326 euro 56,7% 89,4%
72.327 euro 75.184 euro 54% 88,9%
75.185 euro 78.046 euro 51,3% 88,4%
78.047 euro 80.906 euro 48,4% 88,1%
80.907 euro 83.763 euro 45,7% 87,3%
83.764 euro 86.623 euro 43,1% 86,9%
86.624 euro 89.540 euro 40,3% 86,3%
89.541 euro 92.470 euro 37,8% 85,5%
92.471 euro 95.398 euro 35,1% 85%
95.399 euro 98.326 euro 32,8% 84,6%
98.327 euro 101.255 euro 30,2% 84,2%
101.256 euro 104.184 euro 27,5% 83,4%
104.185 euro 107.114 euro 24,8% 82,8%
107.115 euro 110.042 euro 23,8% 82,3%
110.043 euro 112.970 euro 23,8% 81,7%
112.971 euro 115.899 euro 23,8% 81,3%
115.900 euro 118.828 euro 23,8% 80,5%
118.829 euro 121.756 euro 23,8% 79,9%
121.757 euro 124.685 euro 23,8% 78,8%
124.686 euro 127.613 euro 23,8% 78,4%
127.614 euro 130.542 euro 23,8% 77,6%
130.543 euro 133.473 euro 23,8% 76,5%
133.474 euro 136.400 euro 23,8% 75,9%
136.401 euro 139.329 euro 23,8% 74,9%
139.330 euro 142.257 euro 23,8% 74,3%
142.258 euro 145.187 euro 23,8% 73,5%
145.188 euro 148.116 euro 23,8% 72,8%
148.117 euro 151.044 euro 23,8% 72%
151.045 euro 153.972 euro 23,8% 70,9%
153.973 euro 156.900 euro 23,8% 70,3%
156.901 euro 159.830 euro 23,8% 69,5%
159.831 euro 162.758 euro 23,8% 68,7%
162.759 euro 165.687 euro 23,8% 67,9%
165.688 euro 168.617 euro 23,8% 67,2%
168.618 euro 171.545 euro 23,8% 66,4%
171.546 euro 174.474 euro 23,8% 65,6%
174.475 euro 177.402 euro 23,8% 65%
177.403 euro en hoger 23,8% 64%

Alle jonge kinderen van 2,5 t/m 4 jaar naar kinderopvang, juli 2016

Gemeenten krijgen vanaf juli 2016 geld van minister Asher, waarmee alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar naar de kinderopvang of een peuterspeelzaal kunnen. Ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat beide ouders werkloos zijn. Ook de circa 15 procent van de baby’s die begin 2016 niet naar de voorschoolse opvang kan, kan nog wel gebruik maken van de opvang zonder daarvoor te betalen.

Conclusie kinderopvangtoeslag 2016

In 2016 zijn er maar een paar wijzigingen, maar het belangrijkste is dat de kinderopvangtoeslag met bijna 6% (5,8%) stijgt. De Kinderopvangtoeslag 2016 is nog steeds zeer waardevol en krijgt u als voorschot uitbetaald. Als u gebruik maakt van kinderopvang, vraag deze toeslag dan vroegtijdig aan en dien uw nota’s op tijd in. De grootste veranderingen in de kinderopvang staan ​​gepland voor 2018, niet voor 2016. Vanaf 2018 wordt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvanginstelling betaald, niet aan de ouders.

Lees verder