Kinderen en geld

In onze samenleving is geld een noodzakelijk bezit. Zonder geld kunnen we niet leven. Goed omgaan met geld begint al op jonge leeftijd.

Je moet goed met geld omgaan. Als je niet correct handelt, verschijnen er gaten waardoor het geld zal stromen. Veel mensen hebben zeer royale inkomens, maar kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Zodra hoge inkomsten worden gecombineerd met hoge uitgaven, moet er meer worden ontvangen om een ​​tekort te voorkomen. Veel gezinnen moeten noodgedwongen van een minimuminkomen leven. Voor deze mensen is het een maandelijkse strijd om aan het einde van de maand niet met een tekort te zitten. Deze tekorten moeten worden verrekend met het uniforme minimuminkomen van de volgende maand.

Opvoeden

Hoe iemand met geld omgaat, wordt grotendeels bepaald door de opvoeding. Het gezin van herkomst bepaalt voor een groot deel hoe kinderen zelf met geld omgaan. Nogmaals, verschillende factoren zijn van belang.

Een gezin met minimaal inkomen en geen schulden

Kinderen uit gezinnen met een minimaal inkomen (minima), waar ouders maandelijks rond kunnen komen, hebben de voorkeur. Deze kinderen zijn gewend om altijd op te letten hoeveel er uit gaat. Ze zijn zich er terdege van bewust dat de beschikbare middelen verstandig moeten worden gebruikt.

Gezinnen met lage inkomens met schulden

Helaas zijn er in Nederland veel gezinnen die niet elke maand de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dit kan komen door te weinig inkomen en te veel lasten, maar het kan ook gelden voor gezinnen die onverstandig met geld omgaan. Deze mensen gaan het geld dat ze hebben uitgeven aan dingen waar ze het niet aan zouden moeten uitgeven. Als deze mensen een financiële meevaller krijgen, zullen ze die niet bewaren voor slechtere tijden, maar die meteen besteden aan bijvoorbeeld een dure vakantie. Voor kinderen uit deze gezinnen zal deze manier van omgaan met geld normaal lijken. Als ze eenmaal uit zichzelf komen, kan het op korte termijn mis gaan.

Gezinnen met hoge inkomens

Gezinnen met een hoog inkomen moeten ook aandacht besteden aan de financiële opvoeding van hun kinderen. Kinderen moeten zich niet voorstellen dat alles mogelijk is. Als ze altijd genoeg geld tot hun beschikking hebben, beseffen ze de waarde niet. Dit zal vooral merkbaar worden wanneer ze financieel onafhankelijk worden van hun ouders. Hun inkomen is waarschijnlijk te laag om hun dure leven te financieren.

Zakgeld

Zakgeld toestaan ​​moet vroeg beginnen. Het Nibud stelt op haar website dat het verstandig is om vanaf zes jaar te beginnen. Het hoeft geen vijf euro te zijn, je kunt namelijk beginnen met een laag bedrag, bijvoorbeeld maximaal één euro. Ze kunnen het gebruiken om meer kosten te besparen. Zo leren ze voorzichtig om te gaan met geld. Het is belangrijk dat ze op een bepaald moment een bepaald bedrag ontvangen. Zo kunnen ze rustig wennen aan de grote wereld.€