Kinderbijslag, veelgestelde vragen

De overheid draagt ​​bij in de kosten van het opvoeden van kinderen voor mensen met kinderen. Iedereen die in Nederland woont of werkt en kinderen heeft onder de 18 jaar heeft recht op kinderbijslag. In dit artikel vind je de meest gestelde vragen.

Kinderen opvoeden is niet gemakkelijk en niet goedkoop. Ongeacht het inkomen hebben Nederlanders met kinderen onder de 18 jaar recht op kinderbijslag. Deze toeslag wordt per kind toegekend en de hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Vooral gezinnen met lage inkomens en meerdere kinderen kunnen niet zonder dit financiële voordeel. De kinderbijslag wordt gemaakt en betaald door de Sociale Verzekeringsbank. De aanspraken zijn vastgelegd in de Algemene Kinderbijslagwet.

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Voorwaarde is natuurlijk wel dat u kinderen in uw gezin opvoedt tot 18 jaar. Dit geldt niet alleen voor biologische kinderen, maar ook voor stiefkinderen, pleegkinderen, adoptiekinderen en andere kinderen die u verzorgt en opvoedt.

Waar hangt de hoogte van de kinderbijslag van af?

De hoogte van de driemaandelijkse toeslag is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen. De kinderbijslag stijgt als het kind 6 jaar wordt en vervolgens weer als het kind 12 wordt. De kinderbijslag is hoger als het kind bijvoorbeeld door een handicap niet thuis woont en u daardoor grote kosten maakt.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik?

Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 kunnen een hogere premie krijgen dan jongere kinderen. U krijgt ongeveer 195 euro per kwartaal voor kinderen onder de 6 jaar, 237 euro per kwartaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en 279 euro voor oudere kinderen.kinderen in het gezin. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995 die geen broers of zussen hebben, bedraagt ​​de kinderbijslag slechts 237 euro per kwartaal. Als er tien kinderen in het gezin zijn, kan dit oplopen tot maximaal 415 EUR per kind.

Wanneer wordt kinderbijslag betaald?

De uitkering voor het eerste kind wordt aan het einde van het kwartaal na de geboorte uitbetaald, u krijgt de uitkering niet in het kwartaal na de geboorte van het kind. Daarna wordt de uitkering in de volgende maanden uitbetaald: januari, april, juli en oktober.

Hoe kan ik kinderbijslag aanvragen?

U hoeft zelf geen actie te ondernemen om te solliciteren. Na de bevalling staat u al ingeschreven bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat het wordt overgedragen aan de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Zij sturen je binnen vier weken na de bevalling een aanvraagformulier en een toelichting.

Heeft het deeltijdwerk van mijn kind gevolgen voor de kinderbijslag?

Kinderen tot 16 jaar mogen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. 16 of 17-jarigen kunnen worden beïnvloed. Als hij of zij in een kwartaal meer dan 1.240 euro netto verdient, wordt in dat kwartaal geen kinderbijslag uitgekeerd. Het inkomen van een kind boven de 800 euro netto per kwartaal moet worden aangegeven bij de Sociale Verzekeringsbank.

Lees verder