Kinderbijslag 2021 buitenland: het principe van het woonland

Mogelijk hebt u in 2021 ook recht op kinderbijslag in het buitenland, maar de hoogte van de kinderbijslag waarop u recht heeft, kan veel lager zijn. Zo is in Afghanistan de hoogte van de kinderbijslag in 2021 30% van de kinderbijslag in Nederland, 50% in Marokko. Dit komt door het woonlandbeginsel, waarbij de kosten van levensonderhoud in het buitenland worden meegerekend ten opzichte van de kosten van levensonderhoud in Nederland. Er kunnen ook afspraken zijn tussen andere landen en Nederland, waardoor het percentage hoger is, maar nooit hoger dan 100%. Hoeveel kinderbijslag krijgt u?

Kinderbijslag 2021 en sociale zekerheid in het buitenland

Hoogte kinderbijslag 2021

Om inzicht te krijgen in de hoogte van de kinderbijslag voor 2021, is het goed om te weten hoe het kinderbijslagstelsel werkt. Kinderbijslag is wettelijk geregeld in de AKW-wet. De hoogte van de kinderbijslag per kind is afhankelijk van de leeftijd van het kind, met drie groepen. Indexatie vindt niet gedurende het jaar plaats. In 2021 zijn de kinderbijslagbedragen in Nederland gelijk aan:

Kinderbijslag januari 2020 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2003, kwartaalbedragen

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Hoeveel bedraagt ​​de kinderbijslag voor een kind op 1 januari 2020 223 euro 270 euro 320 euro

Kinderbijslag wordt uitbetaald tot het kind 18 wordt, het kwartaal waarin het kind 18 wordt is het laatste kwartaal waarin de SVB voor dit kind kinderbijslag betaalt. Dubbele kinderbijslag is soms mogelijk.

Het principe van het woonland in het buitenland

Omdat de kosten van levensonderhoud van een kind in het buitenland niet hetzelfde zijn, is het principe van het woonland ingevoerd. De overheid vond het niet langer redelijk dat als de levensstandaard in het land lager is dan in Nederland, de kinderbijslag volledig wordt uitbetaald. De regering wilde dit bedrag verlagen. Beroemd is de gespannen situatie tussen Nederland en Marokko. Marokko wilde geen bezuiniging, Nederland wel. Na lang onderhandelen is ook voor Marokko een lager percentage dan 100% ingevoerd.

Woonlandfactoren 2021 voor kinderbijslag en sociale zekerheid

De woonlandfactor voor het land vermenigvuldigd met de kinderbijslag in Nederland is het bedrag aan kinderbijslag als het kind buiten Nederland woont maar recht heeft op kinderbijslag. Deze thuislandfactoren gelden voor het hele socialezekerheidsstelsel, dus ook voor uitkeringen in het buitenland (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering). De nieuwe woonlandfactoren voor 2021 zijn bekend:

Woonlandfactoren voor kinderbijslag en sociale zekerheid in het buitenland in 2021:

Deze woonlandfactoren kunnen jaarlijks worden aangepast. Dit kan een opwaartse of neerwaartse aanpassing zijn. Of u in 2021 een lagere kinderbijslag of een buitenlandse uitkering krijgt, hangt af van het land. Binnen de EU en EER heb je recht op 100% kinderbijslag als het land zelf geen andere vorm van kinderbijslag uitkeert.

Conclusie kinderbijslag of toeslag buitenland in 2021

De factoren van het woonland in 2021 zijn bekend, aan de hand hiervan kunt u nagaan of u in 2021 meer of minder recht heeft dan in 2020.

Lees verder