Kies een vast spaartarief

Spaarrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Door te kiezen voor een vast spaarpercentage weet u precies hoeveel rendement u over een bepaalde periode krijgt.

Afhankelijk van de marktrente verdient het gemiddelde huishouden een spaarrente van één tot vijf procent op hun spaargeld. Door uw spaarrekening altijd kritisch te vergelijken met concurrerende banken, kunt u ervoor zorgen dat u meer spaarrente krijgt voor uw geld. In een tijd waarin sparen een lage rente kent, kan de rente verhoogd worden door uw geld voor een langere periode op een zogenaamd deposito te zetten. De looptijd van het deposito is van één maand tot twintig jaar.

Stortingsvoordelen

U weet hoeveel rente u gedurende de looptijd krijgt op het geld dat u op deposito heeft staan. De rente is hoger in vergelijking met de spaarrentes die banken op reguliere spaarrekeningen aanbieden. Dit kan variëren tijdens periodes van hoge marktrentes, maar over het algemeen is de depositorente hoger. Als de marktrente daalt, heeft u toch recht op de afgesproken hogere spaarrente.

Nadelen van de aanbetaling

Het grootste nadeel van een aanbetaling is dat u pas bij het geld kunt als de aanbetaling verloopt. In sommige gevallen is een tijdelijke opname mogelijk. Voorwaarden en sancties verschillen van bank tot bank. Een ander nadeel is dat u niet kunt profiteren van de stijging van de marktrente. Op korte termijn maakt het nauwelijks uit, maar over een jaar of langer wel.

Stortingsvoorwaarden

Voordat u uw storting opneemt, moet u begrijpen dat u in de tussentijd niet zomaar geld kunt opnemen. U kunt een deposito met een looptijd van tien jaar of langer voor een bepaald doel gebruiken. Vroeger werden spaarpolissen vaak voor vijftien jaar of langer afgesloten. Tegenwoordig spaart u hiervoor beter op een spaarrekening met een vaste looptijd.

Kan ik een aanbetaling toevoegen?

Nee, bij een reguliere storting stort u een vast bedrag dat dan voor altijd op uw rekening blijft staan.

Valt het deposito ook onder het garantiestelsel van De Nederlandsche Bank?

Ja, ook deze spaarrekeningen vallen onder de toezicht- en garantieregeling van De Nederlandsche Bank. Bij bankfaillissement staat de overheid garant voor 100.000 euro aan elke rekeninghouder. Dit geldt uiteraard alleen voor banken die onder toezicht staan ​​van De Nederlandsche Bank.

Deposito of spaarrekening zonder voorwaarden?

De keuze hangt af van de hoogte van de spaarrente en de verwachtingen van de ontwikkeling van de marktrente. Als de rente naar verwachting zal stijgen, is een spaarrekening een betere keuze. U kunt dan profiteren van een stijgende spaarrente op uw spaarrekening. Helaas rekent de bank niet direct de hoogste marktrente af aan de klant, maar indien nodig kunt u een andere bank kiezen met een hogere spaarrente.

Wanneer de rente al hoog is, is het verstandig om te kiezen voor een deposito. Zo kunt u zich voor langere tijd verzekeren tegen de hoge spaarrente.€