Kapitaalverzekering: Box 1 of 3

Aandelenverzekeringen worden geassocieerd met veel soorten hypotheken. Kapitaalverzekering is een vorm van levensverzekering waarbij het verzekerde bedrag wordt uitbetaald terwijl de verzekerde in leven is. Als de accumulatieverzekering voldoet aan de voorwaarden van de overwaardeverzekering eigen woning (KEW), dan valt deze in kolom 1. Is uw oplopende verzekering geen KEW, dan valt de verzekering onder kolom 3.

Wat is een kapitaalverzekering?

Met een spaarverzekering bouwt u belastingvrij kapitaal op. Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die u afsluit bij een bank of verzekeraar. Als u een spaarhypotheek afsluit, is er altijd een eigenvermogensverzekering aan verbonden. Met deze verzekering spaart u voor uw hypotheeklasten.

Soorten spaarverzekeringen

Sommige soorten spaarverzekeringen zijn een beleggingsverzekering, spaarplan, studentenverzekering of een spaarverzekering die is gekoppeld aan een spaarhypotheek of beleggingshypotheek.

Kapitaalverzekering in kolom 1 of 3

Uw cumulatieve verzekering past mogelijk in box 1 of box 3. De opgebouwde verzekering valt in kolom 1 als deze voldoet aan de voorwaarden van een overwaardeverzekering eigen woning (KEW) en als u een eigen woning heeft. De overige accumulatieve verzekeringen zijn opgenomen in kolom 3: inkomen uit sparen en beleggen.

Overwaardeverzekering eigen woning: KEW in kolom 1

Als u aan bepaalde fiscale voorwaarden voldoet, kunt u belastingvrij een uitkering van KEW krijgen. Dit geldt voor de volgende voorwaarden:

Fictief voordeel voor KEW

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is er sprake van een ‘voorwaardelijke uitkering’: de polis wordt geacht te zijn uitgekeerd, ook als dit niet het geval is. Dit is bijvoorbeeld als u de polis tussentijds doorverkoopt, in gebreke blijft op uw eigenwoningforfait of de polis langer laat lopen dan de toegestane looptijd. De fiscale gevolgen zijn dat het rentedeel wordt belast tegen het in kolom 1 weergegeven tarief. Dit kan oplopen tot 52% heffing in de hoogste belastingschijf.

Uw hypotheekschuld afbetalen met KEW

Als u de betaling van KEW voor iets anders gebruikt dan het aflossen van uw lening met eigen vermogen, zijn er fiscale gevolgen in de vorm van belastingen. Ook tijdens de looptijd “kunt” u geen geld opnemen bij KEW.

Kapitaalverzekering box 3

Verzekeringen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zijn opgenomen in kolom 3. U kunt het bedrag dan vrij besteden: u hoeft het niet te gebruiken om uw eigenwoningschuld van de Belastingdienst af te lossen. U kunt zelfs een vermogen opbouwen dat hoger is dan uw eigen vermogen. Betalen vanuit een kolom 3 polis kan belastingvrij zijn, maar dit is niet altijd het geval. Vanaf 1 januari 1992, maar tot 1 januari 2001 geldt een beperkte vrijstelling. Voor en na deze periode is de vrijstelling van uitkering onbeperkt. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Belasting in kolom 3: vermogenswinstbelasting

In box 3 betaalt u vermogenswinstbelasting van 1,2% per jaar over vermogen dat de vrijstelling overschrijdt.€