Kan ik mijn gegevens opvragen in het BKR?

Iedereen met een kredietverleden staat ingeschreven bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). U kunt uw gegevens inzien door deze op te vragen.

Voordat kredietinstellingen een lening verstrekken, controleren zij eerst het BKR van de aanvrager. Dit doen ze om te voorkomen dat mensen te veel schulden op hun naam krijgen. De tweede reden is om kredietinstellingen te beschermen tegen wanbetalers die elders al betalingsproblemen hebben. Registratie is dus in het belang van beide partijen. In het geval dat kredietinstellingen zich niet zouden kunnen beschermen tegen wanbetalers, zouden ze vanwege het genomen risico sneller leningen verstrekken en ook tegen hogere rentetarieven.

Wat staat er geregistreerd in het BKR?

Persoonsgegevens worden vastgelegd. Dit verwijst naar de naam, achternaam, adres, woonplaats en geboortedatum van de persoon die de leningen heeft geregistreerd. Informatie over de lening zelf wordt vastgelegd, zoals het geleende bedrag en de looptijd van de lening. Er wordt een administratie bijgehouden van lopende leningen en leningen die tussentijds zijn opgezegd (blijft 5 jaar geldig).

Wat wordt beschouwd als een lening?

Een termijnlening omvat niet alleen doorlopend krediet en persoonlijke leningen. Zo wordt uitstel van betaling ook vastgelegd in het BKR. Een uitgestelde betaling is gewoon een lening. Koop een auto waarbij je nu de helft moet betalen en na twee jaar de andere helft is een lening en wordt op kenteken gezet. Dit geldt ook als u tijdens de aflossingsvrije periode geen rente betaalt.

Wie kan mijn BKR-gegevens opvragen?

U kunt het natuurlijk zelf doen, aangezien het uw gegevens zijn. Als u een lening aanvraagt ​​bij een financiële instelling, kunnen zij ook uw gegevens opvragen. Het moet niet zomaar gebeuren om bijvoorbeeld iemand zonder geldige reden te controleren (bijvoorbeeld een kredietaanvraag).

Hoe kan ik mijn gegevens inzien?

U kunt een verzoek indienen bij uw bank. Zij laten je het aanvraagformulier invullen. Bij overhandiging aan een bankmedewerker dient u zich te legitimeren. De gegevens worden namelijk alleen aan de persoon zelf verstrekt. Bij het opvragen van uw gegevens uit het register moet u € 4,95 betalen. Voor hetzelfde bedrag kunt u uw gegevens ook inzien in Tiela BKR.

Wie heeft mijn gegevens opgevraagd bij het BKR?

Alleen gerelateerde instellingen kunnen gegevens opvragen bij het BKR. Dit zijn instellingen die inzicht moeten hebben in uw financiële situatie in relatie tot de aangeboden producten en diensten. Ook kunt u bij het BKR opvragen wie het afgelopen jaar uw gegevens heeft opgevraagd.

Verwijdering negatieve registratie in BKR

Mocht u ten onrechte negatief geregistreerd staan, dan kunt u contact opnemen met het BKR. Zij verwijzen u meestal door naar de financiële instelling die de negatieve registratie heeft geregistreerd. Deze partij moet ervoor zorgen dat dit negatieve signaal weer wordt gecorrigeerd.

Zie ook:
Schulden van de ex-partner