Kan een woning worden ondergewaardeerd in plaats van overgewaardeerd?

Bij het bezitten van een woning komt vaak de vraag naar de meerwaarde aan de orde, maar die ligt niet zo voor de hand. Iets dat in waarde kan stijgen, kan ook dalen. Het verkopen van een woning met een verkoopwaarde die lager is dan de hypotheekschuld resulteert in een lagere waarde, niet in een eigen vermogen.

Huiseigenaren accepteren dat het kopen van een huis ook een investering in de toekomst is. Dit is een logische gedachtegang omdat dit historisch zo is geweest. Als van tevoren bekend was dat de waarde zou dalen, zou niemand het huis kopen. De waarde van onroerend goed is de afgelopen twintig jaar snel gestegen. Het is onvermijdelijk dat er perioden zijn waarin de waarde daalt. Dit was bijvoorbeeld het geval tijdens de kredietcrisis.

Investeren in vastgoed brengt ook risico’s met zich mee

Huiseigenaren zien hun huis naast een onderkomen ook als een spaarpot. Het kopen van een huis is echter niet zonder risico. Iemand die in 1990 een huis heeft gekocht en in 2006 weer heeft verkocht, heeft waarschijnlijk een forse winst gemaakt.

Huiseigenaren die in 2007 een huis kochten en in 2011 doorverkochten, draaiden hoogstwaarschijnlijk met verlies. Dit vanwege de kosten die bij de overdracht betaald moesten worden (notariskosten en overdrachtsbelasting ed) en de afschrijvingen tussen 2008 en 2011. Daarom is de timing van kopen en verkopen van groot belang.

Wat gebeurt er als de woning wordt verkocht en een deel van de schuld blijft?

Meestal wordt de hypotheekschuld afbetaald met de opbrengst van de verkoop. Als de verkoopwaarde lager is dan de hypotheekschuld, blijft er een schuld over die moet worden betaald door de verkopers van de woning.

De resterende schuld wordt gedekt door de Staatshypotheekgarantie

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de resterende schuld wordt terugbetaald. Dit geldt alleen voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een van de voorwaarden is dat een van de volgende situaties van toepassing is:

Een bijkomende voorwaarde is dat de debiteuren de schuld niet uit eigen middelen kunnen betalen. Daarnaast dient de debiteur zo min mogelijk betalingsachterstanden te hebben.

Hypotheken niet afgesloten onder de NHG

Als u geen beroep kunt doen op de NHG-garantieregeling, moet u de resterende schuldaflossing zelf bij de bank regelen. Het onderpand is verkocht, dus er moeten nieuwe contracten met de bank worden afgesloten. U kunt proberen een gunstige aflossingsregeling met de bank te bedingen. Bij een grote restschuld zal het onmogelijk zijn om het gehele bedrag op korte termijn terug te betalen.

Met hulp van de gemeente

U kunt de gemeente om hulp vragen. Zij kunnen u advies geven en u in contact brengen met de juiste mensen. Ook kunnen zij betere afspraken maken met de schuldeiser. Ook de bank profiteert van goede contracten. In de praktijk blijkt vaak dat de bank niet het volledige bedrag terugkrijgt.€