Je moet een echtscheiding kunnen betalen

Als een huwelijk geen toekomst heeft, moet er een besluit worden genomen om het te beëindigen. Na huwelijkscounseling en andere trucs kan men concluderen dat het huwelijk geen toekomst heeft. Scheiden is de enige uitweg, maar de financiële gevolgen zijn groot.

Meer dan twintig procent van de huwelijken zal uiteindelijk mislukken. Iedereen die ooit een echtscheiding heeft meegemaakt, weet dat de emotionele tol, en zeker de financiële tol, groot is. Het huishouden moet worden verdeeld met alle gevolgen van dien. Het gezamenlijke vermogen moet worden verdeeld en ook de schulden worden in de verdeling meegenomen. Het probleem zit vaak in het huis van de eigenaar. Wie blijft er in de woning wonen en hoe wordt de over- of onderwaarde verdeeld?

Echtscheiding heeft grote financiële gevolgen

De financiële gevolgen van een echtscheiding worden vaak onderschat. De echtscheiding zelf kost al veel geld aan financieel en juridisch advies. Daarnaast moet het huishouden opnieuw worden opgebouwd en moeten veel noodzakelijke spullen worden vervangen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het in de toekomst nodig zal zijn om een ​​huishouden met een lager inkomen financieel te ondersteunen. De best verdienende partner moet de laagst verdienende partner gedeeltelijk ondersteunen, maar ook de minst verdienende partner zal er financieel onder lijden. In de toekomst zal deze persoon het moeten doen met een lager maandinkomen (totaal).

Hoe activa en passiva verdelen?

De meeste huwelijken worden samen gesloten. Dit betekent dat er gemeenschappelijk vermogen is vanaf het moment van het huwelijk. De bezittingen en schulden van de individuele partners worden samengevoegd tot gemeenschappelijk vermogen. Wanneer het huwelijk eindigt, moet elke partner een helft krijgen. Zij bepalen hoe de partners het gaan verdelen in het echtscheidingsconvenant.

Wie krijgt zijn huis?

De partner aan wie de master is toegewezen, moet de voormalige partner terugkopen. Door de dalende huizenprijzen tijdens de kredietcrisis is er niet altijd een overschot aan voorraden. Ook als er geen overwaarde is, maar de woning wel minder waard is, moet deze in de verdeling worden meegenomen. Als de woning plus de opgebouwde waarde in de vorm van bijbehorend spaargeld (verzekering of bankspaar) lager is dan de resterende hypotheek, moet de vertrekkende partner de ex-partner die de woning op zijn naam krijgt financieel vergoeden.

Scheid niet van financiële belangen

Een huwelijk kan om financiële redenen niet standhouden. In de praktijk is dit echter vaak tijdelijk. Stel dat de gehuwde partners samen een huis bezitten met een hypotheek van 400.000 euro. Ze hebben allebei een goed inkomen, maar één individuele huiseigenaar kan zich geen huis veroorloven. Tot overmaat van ramp zijn ook de huizenprijzen sterk gedaald, waardoor een huis al voor € 300.000 verkocht kan worden. Bij verkoop blijft er dus een schuld van 100.000 euro over (zonder rekening te houden met de kosten van de verkoop). Hierdoor hebben deze partners een stok achter de deur om bij elkaar te blijven om hoge schulden te voorkomen.€