Je financiën op orde krijgen als je gaat samenwonen

Mensen die gaan samenwonen, moeten op orde zijn. Een samenlevingscontract kan u veel moeite besparen als het partnerschap eindigt. Ook is het van belang dat er een samenlevingsovereenkomst is bij overlijden van een partner. Ook als er geen problemen zijn, kunt u geld besparen door uw financiën op orde te krijgen.

Samenwonenden kunnen vaak voordelen hebben, zoals een goede afstemming van pensioen en verzekeringen. Dubbel verzekeren zorgt voor onnodig hoge kosten. Door samen uw belastingaangifte in te dienen, kunt u veel geld besparen. Inhoudingen kunnen worden gemaakt tussen partners. Het belangrijkste om te regelen is het samenlevingscontract.

samenlevingscontract

Een samenlevingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst die is opgesteld door een notaris. Het regelt de eigendomsverhoudingen van samenwonenden. Men moet nadenken over wie zo’n groot deel van de huishoudkosten gaat betalen, maar ook over wat er met de spullen moet als het bedrijf stopt. Daarnaast kunnen op verzoek van de vennoten ook niet-eigendomszaken worden vastgelegd.

Verzekering

Twee partners die in hetzelfde huis gaan samenwonen, hebben vaak dubbele verzekeringen. De meeste mensen denken alleen aan inboedel- en opstalverzekeringen. Als de een bij de ander intrekt, kunnen deze partnerverzekeringen worden verbroken. Mensen realiseren zich vaak niet dat dit voor veel meer verzekeringen geldt. Door polissen te combineren kunt u ook besparen op doorlopende reisverzekeringen, rechtsbijstand en aansprakelijkheidsverzekeringen. Let vooral op de overlijdensrisicoverzekering. Als u wilt dat uw partner de uitkering krijgt bij uw overlijden, moet u de begunstigde van de polis wijzigen. Bij een maatschap moet een partner een bij naam genoemde begunstigde op de polis hebben staan ​​met naam en geboortedatum. Doet u dit niet, dan gaat de uitkering naar het gezin of andere personen die in de polis als begunstigden zijn genoemd.

Pensioen

In de meeste pensioenregelingen wordt naast het ouderdomspensioen ook een partnerpensioen gecreëerd via de werkgever. Het wordt uitgekeerd na het overlijden van de gepensioneerde. In het geval van de samenleving gebeurt dit niet automatisch. De partner moet als partner zijn aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Als de partner op het moment van overlijden niet bekend is, heeft een ongehuwd samenwonende ook geen recht op het partnerpensioen. De pensioenuitvoerder kan verlangen dat er een samenlevingsovereenkomst is.

Gemeenschappelijke kosten

Samenwonenden openen vaak een gezamenlijke bankrekening om de kosten te dekken die ze samen moeten betalen. Vanaf deze bankrekening kunnen vaste kosten worden betaald. Elke maand storten beide partners een vast bedrag op deze rekening. Op deze manier kunnen de activa gescheiden blijven, maar delen beide partners in de kosten.

fiscale partners

Samenwonenden kunnen ook fiscale partners zijn. Dit betekent dat ze samen een rapport indienen. In sommige gevallen kan dit handig zijn. Degenen met de hoogste inkomens kunnen in een hogere belastingschijf vallen. Dan kunt u de aftrekposten beter toewijzen aan de best verdienende partner. U kunt op uw jaarlijkse belastingaangifte aangeven dat er sprake is van een fiscaal partnerschap.€