Je ex verzilveren, hoe doe je dat?

Koop je ex; hoe doe je dat? Als je je ex wilt uitkopen, als het om een ​​gedeelde woning gaat, zijn er voorwaarden. Natuurlijk moet er genoeg geld zijn. Om een ​​huis te kunnen kopen. Maar u kunt ook besluiten de woning te verkopen en vervolgens het geld of de schuld te verdelen. Als je je ex uitkoopt, zijn andere regels belangrijk. Hoe verloopt de verlossing van je ex en hoe organiseer je die?

Koop je ex uit: de ene partner heeft genoeg geld om de andere uit te kopen

Als de ene partner genoeg geld heeft om de andere uit te kopen, zijn er verschillende voordelen. Dit zijn:

Twee opties: scheiden en gedeeld huis

Er zijn twee mogelijkheden wanneer de stekken scheiden. Dit zijn:

Hoe verzilver je je ex?

Om uw partner uit te kopen, moet u eerst voldoende geld hebben om dit te kunnen doen. De langstlevende partner moet een goed inkomen of een groot spaargeld hebben. Bij afkoop heeft de partner die de woning verlaat recht op de helft van de waarde van de eigen woning. Als er in de hypotheekakte geen andere verdeling staat. De woningwaarde is de getaxeerde waarde minus de uitstaande hypotheek. Om te weten hoeveel deze waarde is, moet u eerst een schatter gebruiken. Hiervoor dient een onafhankelijke taxateur aanwezig te zijn – of twee taxateurs, één per kavel, zodat een gemiddelde waarde kan worden bepaald. Is de taxatiewaarde hoger dan de hypotheek, dan is er sprake van overwaarde. De persoon die in de woning blijft wonen, moet de helft van het eigen vermogen aan de ex betalen.

Crediteer het overschot met spaargeld

Soms kan overwaarde worden verrekend met spaargeld of andere bezittingen. Dit zal echter vaak niet gebeuren en de zwerver zal extra geld moeten lenen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dan moet u vaak een aanvullende hypotheek afsluiten. De rente over deze extra hypotheek is gewoon aftrekbaar.

Kapitaalverzekering of bankspaarrekening bij scheiding en gedeelde woning

Soms is het geld opgespaard in een hypotheek, in een aandelenverzekering of op een bankspaarrekening. Met dat geld moet je ook betalen.

Een hypotheek die hoger is dan de waarde van het huis: hoe doe je dat bij echtscheiding?

Is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning, dan moet de ex die de woning verlaat de helft van de lagere waarde betalen. Dit geldt vooral voor beginners die snel uit elkaar vallen.

De ex heeft te weinig geld om de ander uit te kopen, wat nu?

Als degene die de ander wil kopen niet genoeg geld heeft om de ander te kopen, dan moet de hypotheekverstrekker een oplossing bieden. De bank controleert vervolgens of er voldoende inkomen is voor de lening. Dit is vaak niet het geval. Banken zijn zo terughoudend om de ex uit te kopen. Dit komt onder meer door strengere hypotheeknormen. Mensen die tien jaar geleden gemakkelijk een hypotheek konden krijgen, kunnen sinds 2013 veel slechter af en krijgen veel minder geld. Daarnaast moet men vanwege de overwaarde vaker lenen.

Alimentatie en aflossing

Als alimentatie wordt betaald, kan dit ook uw kansen op een nieuwe hypotheek verkleinen. De alimentatie die de partner betaalt, wordt in mindering gebracht op zijn inkomen.€