islamitisch bankieren

Moslims mogen niet zomaar geld lenen of sparen op de bank. Zij mogen namelijk geen rente betalen, ontvangen en innen. Dit principe komt uit de islam. Daarom gebruiken islamitische banken andere manieren om geld te verdienen. Er zijn nog geen islamitische banken in Nederland, maar er wordt onderzocht of dit in de toekomst mogelijk is. Daar is de PVV van Geert Wilders natuurlijk niet tevreden mee.

Het aantal moslims in Nederland neemt toe. Daarom is er een groeiende behoefte aan islamitische banken. Moslims kunnen over het algemeen geen geld lenen bij een Nederlandse bank. Dit komt omdat het volgens de islam niet juist is om rente te vragen of te betalen over een lening. Je kunt alleen verdienen door te werken of iets te verkopen. Het Arabische woord voor rente is Riba. Riba kan het best vertaald worden als woeker. De regels zijn ontstaan ​​omdat in de tijd van Mohammed handelaren hoge rentetarieven rekenden op leningen, wat er uiteindelijk toe leidde dat veel mensen verarmd raakten.

Islamitisch bankieren in Nederland

Sommige moslims sparen bij een Nederlandse bank en vragen dan om een ​​renteloze spaarrekening. Anderen schenken de rente aan een goed doel. Overigens is het goed om te constateren dat niet alle moslims problemen hebben met het betalen of ontvangen van rente. Sommige zijn meer principieel dan andere. Op dit moment is er geen islamitische bank in Nederland, maar het ministerie van Financiën heeft via Wouter Bos de PVV in parlementaire aangelegenheden laten weten de mogelijkheden van shariabankieren te onderzoeken, omdat daar onder Nederlandse moslims behoefte aan zou zijn. . Wilders was daar duidelijk niet blij mee. Hij waarschuwde voor de mogelijkheid dat banken terrorisme zouden kunnen steunen.

Verschillende alternatieven voor de lening

Islamitische banken mogen geen rente vragen, maar ze hebben alternatieven bedacht omdat ze hun geld natuurlijk moeten verdienen. De meest voorkomende vorm is Murabaha. Het is een vorm van handelsfinanciering. De bank koopt bepaalde goederen aan en verkoopt ze vervolgens door aan de klant voor een vooraf overeengekomen lening. Op deze manier verkoopt de bank daadwerkelijk iets en kan er dus ook een gelei voor krijgen. De tweede vorm heet Mudaraba. Het is een vorm van durfkapitaal. Iemand wil bijvoorbeeld een fabriek opzetten en leent daarvoor geld. Gedurende een bepaald aantal jaren ontvangt de bank naast de afgeloste lening een deel van de jaarwinst. Als de fabriek geen winst maakt, hebben alle partijen pech en delen ze de verliezen. De laatste vorm heet Musharaka. De bank gaat een associatie aan met de cliënt. Beiden dragen een gelijk bedrag aan kapitaal bij aan het project. De bank en de ondernemer dragen dus samen de verliezen of delen de winst. Banken kunnen er ook hogere eisen aan stellen, bijvoorbeeld dat ze meer dan de helft van de winst ontvangen.€