Is mijn spaargeld veilig?

Sinds het begin van de kredietcrisis zijn meerdere banken omgevallen. Vanaf 2010 lijkt de situatie te zijn verbeterd. Het ziet ernaar uit dat het in de tweede helft van 2011 zal worden hervat als gevolg van de moeilijkheden van de Belgische Dexia Bank.

In het verleden werd aangenomen dat banken stabiele instellingen waren die bijna niet failliet konden gaan. Tegenwoordig weten we beter. Wanneer spaarders bijvoorbeeld besluiten hun spaargeld massaal op te nemen, blijft er niets over van de financiële positie van de bank. Een bank staat of valt met het vertrouwen dat consumenten, bedrijven en andere banken hebben.

Ons spaargeld wordt beschermd door het depositogarantiestelsel, maar niet alle in Nederland actieve banken vallen onder deze regeling. Bank of Scotland en Argenta Bank zijn onderworpen aan een vergelijkbare garantieregeling in het land van herkomst.

Depositogarantiestelsel in Nederland

Geld bij banken die actief zijn in Nederland staat onder toezicht van de Centrale Bank van Nederland op basis van het depositogarantiestelsel. Bij een bankfaillissement kunt u de Nederlandse overheid vragen uw spaargeld terug te betalen. Het bedrag van de garantie is maximaal 100.000 euro per rekeninghouder en per bank. Een echtpaar met een rekening en/of een rekening heeft dus een waarborg van 200.000 euro. Degenen met een groter bedrag kunnen verschillende banken kiezen.

De regeling geldt voor elke groep. Zo behoren de ASN Bank en SNS Bank tot dezelfde groep. Het heeft dus geen zin om het geld tussen deze twee banken te verdelen.

Depositogarantiestelsel bij buitenlandse banken

Alle banken in de Europese Unie die een bankvergunning hebben, zijn onderworpen aan een garantieregeling, die een besparing tot 100.000 euro garandeert. Bij een faillissement hoeft u misschien niet bij de Nederlandsche Bank aan te kloppen, maar bij een toezichthouder in het buitenland. Het gegarandeerde bedrag bij Britse banken kan variëren als gevolg van wisselkoersschommelingen. Het garantiebedrag is € 85.000.

Sparen en lenen en hypotheek bij één bank

Wanneer het bedrijf failliet gaat, wordt een curator aangesteld voor de verdere financiële afwikkeling. De curator heeft de mogelijkheid om spaargeld en schulden te verrekenen. Hierdoor krijg je misschien je spaargeld niet terug, maar wordt het saldo van je spaargeld verrekend met een hypotheek. Per saldo verliest u geen geld, maar loopt u wel het risico dat uw spaargeld in uw hypotheek of lening verdwijnt.

Minder dan €100.000 en nog steeds blazen

Bij een bedrag lager dan € 100.000 hoeft u geen afstand te doen. Er zijn echter praktische redenen om te verspreiden. Als uw bank failliet gaat, krijgt u uw geld terug uit de garantieregeling, maar u weet niet hoe lang dit proces duurt. Met distributie heeft u toegang tot geld als een van uw banken failliet gaat. Door meerdere spaarrekeningen aan te houden, kunt u ook gemakkelijk geld overmaken naar een andere bank als de spaarrente bij de andere bank hoger is.

Geldt het depositogarantiestelsel ook voor bankrekeningen op naam van kinderen?

Ja, er is geen verschil tussen kinderen en volwassenen. De garantieregeling geldt voor iedere rekeninghouder.€