Is het niet zo makkelijk om na 1 december 2016 geld te lenen?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een onafhankelijke stichting die in 1965 is opgericht door een groep banken en andere financiële dienstverleners. Als wij geld willen lenen, is de kredietverstrekker verplicht informatie in te winnen bij het BKR. Hij checkt onze ervaringen met leningen uit het verleden en hoe we in het verleden met onze betalingsverplichtingen zijn omgegaan. Als er financiële verplichtingen zijn uit bestaande leningen, zal de kredietverstrekker onderzoeken of het verstandig is om een ​​nieuwe lening te verstrekken. Tot december 2016 werden leningen alleen bij BKR geregistreerd als ze groter waren dan 500 euro en een looptijd hadden van 3 maanden of langer. Vanaf 1 december 2016 registreert het BKR ook leningen van 250 tot 500 euro met een looptijd van 1 maand. Geld lenen is niet makkelijker na dit evenement.

Waarom is de BKR-registratie gecorrigeerd?

Samen met de wijzigingen in de administratie van het BKR per 1 december 2016 wil het BKR een nog nauwkeuriger beeld geven van de bij hen geregistreerde schulden. De correcties houden ook verband met strengere regelgeving. Deze moeten bijdragen aan het terugdringen van het groeiende aantal oninbare vorderingen.

Wet op het financieel toezicht (WTF)

Onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen ook kredieten van meer dan € 250,- met een looptijd van één maand of langer. Door wijzigingen in de registratie in BKR per 1 december 2016 voldoet deze registratie weer aan de huidige wet- en regelgeving.

Kortlopende schulden bleven “onder de radar”

Het aantal problematische schulden neemt in ons land nog steeds toe. Volgens BKR-gegevens kreeg begin 2017 een op de vijf huishoudens ermee te maken. Een opvallende trend is dat mensen met betalingsproblemen vaak kortlopende schulden hebben. De gewijzigde registratiemethode voorkomt dat minder zichtbare kortlopende leningen buiten beeld blijven. Want vaak zijn het juist die kortlopende schulden die uiteindelijk leiden tot problematische schulden die je niet meer alleen kunt oplossen. In 2014 berekende het Nibud dat een huishouden met problematische schulden de samenleving ongeveer 100.000 euro kost. Geld voor de belastingbetaler om op te hoesten. Daarnaast leiden betalingsproblemen vaak tot sociaal isolement.

Na 1 december 2016 is het moeilijker om geld te lenen

Iedereen die een lening of hypotheek aanvraagt, moest alle lopende leningen, al dan niet bekend bij BKR, melden bij de kredietverstrekker. Als dit niet werd gedaan, bleven kleine en kortlopende leningen (tot € 500) tot 1 december 2016 buiten beeld. Maar vanaf nu ziet de bank ook die kleine kortlopende leningen aan het BKR.

Beperkingen op onze leencapaciteit

Er zijn grenzen aan onze leencapaciteit. En of je iets kunt toevoegen, hangt af van hoeveel credits we al hebben. Ons inkomensniveau speelt daarbij een cruciale rol. Op basis van al deze variabelen beoordelen kredietverstrekkers of een nieuwe lening gerechtvaardigd is. Met andere woorden: kunnen wij ons deze extra betalingsverplichtingen veroorloven. Maar het mag duidelijk zijn dat het BKR niet bepaalt of we een lening krijgen of niet. Het BKR wil echter met betrouwbare informatie de kwaliteit van de kredietverlening in ons land bevorderen.

Nut van BKR toetsing

Alvorens een leningaanvraag bij de bank goed te keuren, is het wettelijk verplicht om eerst een BKR-toetsing uit te voeren. Dit voorkomt dat iedereen voortdurend leningen aangaat. Het risico hierbij is immers dat we te veel lenen en niet meer aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Een betrouwbare en overzichtelijke kredietregistratie kan dit helpen voorkomen. Zie het als een vorm van zelfverdediging.

Welke soorten leningen zijn geregistreerd in CKI

De BKR-database, ook wel het Centraal Krediet Informatie Systeem (CKI) genoemd, legt informatie vast over de volgende soorten leningen: