Is het goedkoper om contant te betalen?

Opnames bij geldautomaten zijn meestal gratis. Daarom vinden veel consumenten het goedkoper om met contant geld te betalen dan met een pinpas. Kostenanalyse suggereert echter anders. Contant geld is per definitie geen goedkoper betaalmiddel.

Betaalt u contant of met een betaalkaart?

Een grote groep Nederlanders beantwoordt deze vraag nog steeds met “geld”. Pintransacties worden als te onveilig beschouwd. Ze wijzen ook op de hoge kosten van betalen met een creditcard of betaalpas bij winkeliers. Volgens sommige onderzoekers zijn dit echter geen geldige argumenten, omdat veel consumenten de werkelijke kosten van contant geld onderschatten. Een contante betaling per inwoner per jaar zou ongeveer 150 euro kosten.

Het cijfer werd minstens één keer genoemd op een bijeenkomst georganiseerd door creditcardaanbieder MasterCard. De informatie is gebaseerd op secundaire bronnen, interviews met experts en casestudies die specifiek voor het onderzoek zijn uitgevoerd. MasterCard benadrukte dat het niet heeft deelgenomen aan het onderzoek en evenmin de resultaten heeft beïnvloed.

Wie dekt de kosten van contant betalen?

Retail en banken nemen het grootste deel van de kosten voor contant betalen voor hun rekening:

Verlies van interesse voor individuen

Verlies van interesse is ook een onbelangrijke factor voor individuen. Want ze geven ook rente op de euro’s in hun portemonnee. Overigens geldt dit argument alleen als consumenten hun geld op rentedragende rekeningen aanhouden. Over het algemeen gaat geld echter van een bankrekening zonder rente naar een portemonnee. Dan is het verschil in rente gelijk aan nul.

Uit verschillende analyses blijkt dan ook dat contant geld niet altijd het goedkoopste betaalmiddel is. De totale economische kosten van een op kaarten gebaseerd betalingssysteem zouden veel lager zijn dan die van een op contant geld gericht systeem. De kosten van kaartbetalingen worden voornamelijk gedekt door retail en banken. Hieronder vallen onder meer personeelskosten, betaalautomaatkosten, transactiekosten en productiekosten.

Creditcard is de duurste betaalmethode

Van de betaalkaarten is de creditcard ongetwijfeld de duurste. Winkeliers rekenen gemiddeld ongeveer 1,25% van de kosten, pinpassen slechts 0,3%. Een simpele rekensom leert dat contant geld economisch goedkoper is voor bedragen onder de € 6,20, maar ‘plastic geld’ staat erboven.

In landen als Zweden willen ze zelfs contant geld afschaffen. Je portemonnee moet ruimte hebben voor je smartphone en creditcard. Digitale betaalmethoden moeten contant geld vervangen.

Contant betalen is anoniem

Dus terwijl in sommige landen, zoals Zweden, zelfs een krant bij een kiosk of een cocktail in een discotheek met creditcard wordt betaald, zweren veel Nederlandse consumenten nog steeds bij contant geld. Contant geld blijft voor velen de meest populaire vorm van betalen.

Maar volgens onderzoekers berust de voorkeur van veel Nederlanders voor contant geld op een misvatting. Aangezien geldopnames bij geldautomaten over het algemeen gratis zijn, worden de bijbehorende kosten als relatief laag ingeschat.

Er is echter één belangrijk aspect dat moeilijk meetbaar lijkt in alle kostenanalyses: de prijs die consumenten bereid zijn te betalen voor de anonimiteit van een contante betaling.€