Is het echt verstandig om in goud te beleggen?

Het is niet eenvoudig om de vraag te beantwoorden of het verstandig is om in goud te beleggen. Feit is dat goud, in tegenstelling tot sommige andere valuta’s, in het verleden nooit helemaal waardeloos is geworden. Dit komt mede doordat de wereldvoorraad goud beperkt is en het edelmetaal altijd een bepaalde materiële waarde behoudt. Met papiergeld daarentegen kunnen centrale banken zoveel afdrukken als ze willen. Aan de andere kant stijgt en daalt de prijs van goud voortdurend in waarde. Zo schommelde de goudprijs in 2013 tussen de 1.650 en 1.200 dollar per ounce. Het verschil is ongeveer 37 procent. Bovendien levert goud geen inkomsten op in de vorm van rente of dividenden. Dit betekent dat het rendement alleen wordt bepaald door de stijging en daling van de goudprijs.

Goudprijs: Goud behoudt altijd waarde

Goud is altijd een garantie geweest voor stabiliteit en waardebehoud. Tot de jaren zeventig kon bijvoorbeeld elke Amerikaanse dollar tegen een vaste koers worden ingewisseld voor goud. Deze overeenkomst, bekend als de “gouden standaard”, werd in 1944 opgenomen in de Bretton Woods-overeenkomst en diende tientallen jaren als basis voor een goed functionerend monetair systeem in de grote geïndustrialiseerde landen. De prijs van goud fluctueerde sterk sinds het verstrijken van de deal.

Hoe werkt beleggen in goud?

Er zijn grofweg twee soorten goudbeleggers:

Beide kampen hebben de neiging om verschillende opties te gebruiken om in goud te beleggen. Beleggers die goud in de eerste plaats als een veilige haven zien, kopen liever goud in de vorm van goudstaven en gouden munten en accepteren de hoge kosten van dergelijke aankopen. Speculatieve beleggers maken vaak gebruik van effecten zoals goudcertificaten die op een beurs worden verhandeld.

Historische resultaten van beleggen in goud

Om te bepalen of een investering in goud zinvol is, moet u eerst enkele basisprincipes kennen van de samenstelling van de goudprijs. Er zijn in principe twee factoren die de stijging of daling van de goudprijs beïnvloeden.

Speculeren op de goudprijs is niet altijd verstandig

De prijs van goud fluctueerde sterk in de tijd. Een vergelijking van de goudprijs met de wereldwijd georiënteerde aandelenindex MSCI World is in dit opzicht een goede indicator. Een voor de hand liggende keuze zou zijn om een ​​netto-aandelenindex te gebruiken, wat betekent dat dividenden worden verrekend na aftrek van belastingen en kosten. Een vergelijking van rond 1975 leert dat speculeren op de goudprijs een zeer onzekere zaak is. Zo steeg tussen 2001 en 2012 de prijs van een troy ounce (31,1 gram) van ongeveer € 290 tot meer dan € 1.300, een bijna vervijfvoudiging. Maar er waren ook langere periodes van verlies: zo verloor goud tussen 1980 en 1990 ongeveer de helft van zijn waarde. Feit is dat beleggers overgingen op goud, vooral toen de aandelenmarkten sterk daalden. Tijdens dergelijke crises wordt de geloofwaardigheid van het hele monetaire systeem vaak in twijfel getrokken. Dan wordt goud beschouwd als een veilige haven voor beleggers.

Ook zonder goud overleef je financiële crises goed

Goud presteerde over het algemeen beter dan aandelen tijdens financiële crises die rond 1975 begonnen. In crisissituaties steeg de goudprijs vaak zelfs flink. Pas tijdens de Russische financiële crisis in 1998 waren de verliezen van beide investeringen vergelijkbaar. Hieruit kunnen we concluderen dat goud zijn reputatie als veilige haven in crisissituaties ruimschoots waarmaakt. In deze situaties is goud een goede manier om in ieder geval de waarde van uw vermogen te behouden. Een vergelijking met de MSCI World-aandelenindex laat echter ook zien dat de aandelenmarkten zich hebben hersteld van historische dieptepunten. Met andere woorden: op de lange termijn zouden beleggers de crisis ook zonder goud goed hebben doorstaan.

Het belang van goud in een beleggingsportefeuille

Als u bang bent dat uw vermogen een grote klap kan krijgen tijdens een toekomstige financiële crisis, kan het verstandig zijn om een ​​bepaalde hoeveelheid goud in uw aandelenportefeuille te ‘blokkeren’. Hoe groot zo’n toevoeging moet zijn, wordt echter vaak besproken door uitwisselingsexperts. De meningen hierover zijn verdeeld en lopen uiteen van 5 tot 25 procent van de macht. Als je de middenweg wilt behouden, is een fractie tot 10 procent zeker zinvol. Ook is het belangrijk dat je altijd goud voorhanden hebt: koop dus bij voorkeur goudbaren of gouden munten.

Fouten bij het kopen van goud

Voor beleggers spelen emoties een sleutelrol bij het kopen van goud. Dit leidt vaak tot fouten, die vervolgens tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden. Enkele van de meest voorkomende fouten die u moet vermijden:

Gouden sieraden zijn geen verstandige investering

Een aanzienlijk deel van het gewonnen goud wordt gebruikt om sieraden van te maken. Houd er echter rekening mee dat gouden ringen en gouden kettingen geen verstandige investering zijn. Want naast de materiële waarde betaalt u de soms dure kosten om het te maken, om nog maar te zwijgen van de hoge winstmarges van de juweliers. De tastbare waarde van het metaal is meestal slechts een fractie van de aankoopprijs.

Beschermt goud tegen inflatie?

Goud wordt vaak aangeprezen als een effectieve afdekking tegen stijgende inflatie. Omdat goud echter een wereldwijd verhandeld product is en de prijs van goud aan veel invloeden onderhevig is, worden deze invloeden vaak ontkend. De enige echte hedgingfunctie van goud is bescherming tegen waardeverlies tijdens wereldwijde financiële crises.€