Is een spaarhypotheek veilig bij faillissement?

Uw spaarhypotheek is een spaarproduct, is een spaarhypotheek veilig als de bank failliet gaat? Met een spaarhypotheek spaart u fiscaal een redelijk bedrag om uw hypotheek af te lossen, maar dat gespaarde deel wilt u niet kwijtraken aan de curator in faillissement. Hoe veilig is een spaarhypotheek of spaarbeleggingshypotheek om uw woning te financieren, of bent u met deze hypotheek voldoende beschermd tegen bank- of verzekerde ongelukken? Wat is er mis met je?

Spaarhypotheek uitgelegd

Een spaarhypotheek kenmerkt zich door het feit dat de hypothecaire lening aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk wordt afgelost met het tot dan toe opgebouwde vermogen. Eigen vermogen wordt opgebouwd via een aandelenverzekering of bankspaarproduct. Spaarverzekeringen worden afgesloten bij een verzekeraar met een spaarbeleggingshypotheek. Het ingehouden kapitaal komt aan het einde van de looptijd beschikbaar. Het is altijd goed om meerdere offertes op te vragen en goed te vergelijken.

Banksparen is transparant

Sinds 1 januari is het ook mogelijk om een ​​spaarhypotheek af te sluiten via banksparen. Dan heeft u ook een geblokkeerde rekening bij de bank waar u de hypotheek afsluit, waar u spaart zodat u de spaarhypotheek aan het einde van de looptijd kunt aflossen. De meeste banken bieden tegenwoordig een bankspaarproduct aan.

Is een spaarhypotheek veilig bij faillissement?

Wat te doen als de instelling waar u uw spaarhypotheek heeft, failliet gaat. Dan maakt het uit of je een spaarhypotheek aangaat bij een verzekeraar of een bank. Net als andere spaarproducten bij bankinstellingen die een vergunning hebben van een Nederlandse bank, maken bankspaarproducten deel uit van het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank, DNB. Dit betekent dat € 100.000 per persoon van uw spaargeld volledig gegarandeerd is door DNB in ​​geval van een bankfaillissement. Bij een verzekeraar daarentegen heb je zo’n garantie niet. Anderzijds zullen verzekeraars in geval van faillissement proberen uw hypotheek bij een andere verzekeraar onder te brengen. Daarom is een verzekeringsmaatschappij risicovoller dan een bank. De naam spaarhypotheek suggereert dat er gespaard wordt, maar verwijst vaak naar een beleggingsbeleid.

Moet ik mijn hypotheek opzeggen?

Sommige mensen met een spaarhypotheek bij een verzekeraar denken erover om de hypotheek vervroegd af te lossen. Maar is het verstandig. De hypotheekakte kan verschillende beperkende voorwaarden hebben waardoor tussentijdse opzegging niet alleen mogelijk is. Voortijdige beëindiging is vaak onderhevig aan een hoge boete,
boetepercentage
, en in ieder geval een afname van de netto vermogensopbouw na aftrek van kosten. Daarnaast kijkt de Belastingdienst mee. Om problemen met de belastingdienst te voorkomen, moet het vervroegde spaargeld daadwerkelijk worden gebruikt om de hypotheek af te lossen en moet de premie in één aaneengesloten maandelijkse betalingsperiode van minimaal 15 en meestal 20 jaar worden betaald. Daarnaast is de uitkering belastingvrij, tot maximaal de eigenwoningschuld. Vaak minder, afhankelijk van de periode waarin de premie is betaald. Bij overdracht loopt u het risico de vrijstelling te verliezen en het risico dat het rentebestanddeel in het jaar van overdracht bij het inkomen wordt bijgeschreven.

Een aandelenhypotheek is vooral populair omdat het zich indekt tegen veranderingen in de rentetarieven. Daarom is het meestal niet verstandig om tegen een lagere rente te herfinancieren.

Spaarhypotheek en faillissement

De verzekeraar gaat niet zo snel failliet omdat het niet mogelijk is om met activa banken te exploiteren. De verzekeraar komt met name in de problemen als premies niet meer worden betaald of verkeerd worden belegd. Maar toch lijkt het redelijk om je bij het afsluiten van een spaarhypotheek niet te beperken tot verzekeraars. Vraag dus voldoende offertes aan en vergelijk verschillende mogelijkheden. Want het hypotheekdempend effect van sparen is erg aantrekkelijk.

Lees verder