Is een collectief pensioen vandaag nog relevant?

Is verplichte deelname aan het collectief pensioen via de werkgever nog wel relevant? Zit er straks nog genoeg geld in de pensioenpot, als de jongere generatie stopt met werken? Of staan ​​mensen met lege handen omdat hun pensioenpremie is “opgegeten” door ouderen? Een vraag die veel jongeren in Nederland zorgen baart.

Solidariteit als basis van collectief pensioen

Een houdbaar pensioenstelsel is gebaseerd op de solidariteit van verschillende generaties. Maar volgens velen bedreigt de verdeling van pensioenfondsen, met name de overgang van jong naar oud, ook de pensioenen van jongeren.

Jeugdpremie gebruikt voor pensioenuitkeringen

Het feit dat de bijdragen van jongeren aan het pensioenfonds worden gebruikt voor de huidige pensioenuitkeringen, baart veel jongeren zorgen. Ze denken vaak dat mensen betalen voor ouderen en dat de last zo wordt doorgeschoven naar de toekomst. Het is afwachten of er na 40 jaar nog geld over is voor hun pensioen.

Pensioenbeheerders moeten er echter voor zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld en dat alle pensioenkosten eerlijk en gelijk over generaties worden verdeeld. Er mag geen beweging van lading zijn.

Jongeren prefereren meer keuzevrijheid

Het is echter de vraag of verplichte deelname aan pensioenregelingen nog bestaansrecht heeft. Is het niet beter om ze af te schaffen en te vervangen door bijvoorbeeld individuele pensioenbudgetten waar deelnemers naar eigen inzicht gebruik van kunnen maken?

Veel jongeren pleiten voor meer keuzevrijheid omdat het past in het huidige tijdperk van individualisering. Ze willen hun zaken op orde hebben, ook als het om pensioen gaat. En als u uw pensioenfonds ontvangt, is er ook optimale transparantie.

Risico’s individuele pensioenvoorziening

Beheerders van pensioenfondsen wijzen daarentegen op risico’s. Men is ervan overtuigd dat pensioenfondsen vermogensbeheer beter en goedkoper kunnen verzorgen dan de individuele deelnemer. Zij hebben duidelijk meer vertrouwen in collectieve dan in individuele pensioenvoorziening.

De werkgever en de Belastingdienst dragen bij aan het collectief pensioen

Een van de meest aantrekkelijke voordelen van een collectief pensioen zijn de werkgeversbijdragen aan het pensioen. Medewerkers merken dit meestal niet. Het kan min of meer worden beschouwd als een extra brutosalaris, dat direct wordt bijgeschreven op de pensioenreserve van de deelnemer. Zo dragen de werkgever en de Belastingdienst bij aan het pensioen.

Overige collectieve pensioenuitkeringen

Men kan zich afvragen of objectief collectieve pensioenen nog andere duidelijke voordelen hebben? Het is een onderwerp dat enige tijd geleden de aandacht trok van onderzoekers van de Erasmus Universiteit:

Pensioenbeheerders wijzen er vaak op dat ‘zelfspaarders’ dit niet extra hebben. Individueel pensioensparen met vergelijkbare premies zou aanzienlijk duurder uitvallen.€