Is duurzaam bankieren veiliger dan conventioneel bankieren?

De kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt dat banken en financiële instellingen geen garanties kunnen bieden en wel degelijk failliet kunnen gaan. Tegenwoordig is ‘duurzaam bankieren’ in opkomst. Dit type bankieren wordt als “ethischer” beschouwd en zou meer veiligheid bieden. Het is echter de vraag of en in hoeverre geld bij duurzame banken echt veiliger is dan bij conventionele banken.

Depositogarantiestelsel

De garantieregeling van De Nederlandse Bank is beschikbaar voor bijna elke bank in Nederland. Als een bank failliet gaat, treedt het depositogarantiestelsel in werking en kunnen spaarders hun spaargeld tot een bepaald bedrag terugkrijgen. Het fonds keert vervolgens het spaargeld uit en alle aangesloten banken dekken de verliezen van de failliete bank. In het verleden was 20.000 euro gegarandeerd bij bankfaillissement en 90% van de volgende 20.000 euro. Het bedrag van de garantie bedroeg dus niet meer dan 38.000 euro. Wie meer dan dit bedrag op zijn rekening had staan, was meer dan 38.000 euro kwijt. Per 7 oktober 2009 heeft de overheid het gegarandeerde bedrag echter verhoogd naar 100.000 euro, waardoor klanten in geval van bankfaillissement een aanzienlijk groter bedrag kunnen ontvangen.

Minder risico’s

In 2009 stonden verschillende banken op de rand van het faillissement of werden ze zelfs failliet verklaard. Veel mensen zijn een deel van hun spaargeld kwijt en er is vraag naar een veiligere manier van bankieren en sparen. Vooral voor mensen die meer dan 100.000 euro op één bankrekening hebben staan ​​(en dus niet het hele gespaarde bedrag uit het fonds ontvangen) is het van belang meer vertrouwen te hebben in het toekomstig bestaan ​​van hun bank.
Duurzaam bankieren
lijken hierop te springen.

Duurzame banken

Duurzame banken nemen veel minder investeringsrisico, hebben geen absurde bonussen en complexe financiële producten. Om deze reden zijn ze stabieler en zullen ze waarschijnlijk veel eerder failliet gaan dan “gewone” of “oude” banken. Geld lijkt zeker veiliger
duurzame banken
. Duurzaam bankieren heeft echter ook een aantal nadelen. Dergelijke banken doen niet aan investeringsbankieren en bieden daarom meer zekerheid en stabiliteit, maar zullen waarschijnlijk ook lagere winsten genereren. Met andere woorden: de rente is lager waardoor sparen minder oplevert voor spaarders. Daarnaast hebben ook duurzame banken te lijden van de recessie, dus winst maken is niet vanzelfsprekend.

Duurzaam bankieren zit in de lift

Steeds meer mensen doen aan duurzaam bankieren en het wordt steeds meer als ‘normaal’ geaccepteerd en gezien. In 2008 is het totale duurzame vermogen in Nederland met 8% gestegen, wat vooral is toe te schrijven aan de toename van het aantal duurzaam sparen bij duurzame banken. Steeds meer grote, bestaande banken bieden ook duurzaam bankieren (een vorm) aan wat heeft geleid tot een enorme groei van dit spaargeld en daarmee ook een belangrijke bijdrage levert aan het verduurzamen van de samenleving.

Tot slot

Duurzaam bankieren lijkt daarom veiliger dan ‘conventioneel’ bankieren. Een duurzame bank zal aanzienlijk minder snel failliet gaan, dus deposanten lopen minder risico om geld te verliezen als gevolg van het falen van hun bank. Vooralsnog lijken dergelijke banken minder winst te maken dan reguliere banken, waardoor de rente iets lager zal zijn. Als gevolg hiervan verliest de deposant inkomsten in de vorm van rente die wordt betaald over het spaarbedrag.€