Is de bedrijfsrekening veilig, zelfs in geval van een bankfaillissement?

Is een bedrijfsrekening of verenigingsrekening ook bij een bankfaillissement veilig? Hoeveel bedraagt ​​deze spaargarantie in 2022? Wat betekent het bekende depositogarantiestelsel NGS voor het bedrijfsleven? Als een bank failliet gaat, wordt meestal gesproken over de particuliere spaarder, maar hoe zit het met het redden van bedrijven. Kunnen spaarders met een bedrijfsrekening hun geld veilig op de bank storten? Hoe zit het met ondernemers en hun zakelijke rekeningen. Zijn die gelden ook gegarandeerd als de bank failliet gaat? Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op virtuele valuta.

Veilige spaarbank in 2022

Of een bank veilig is en dus onder het depositogarantiestelsel valt, kan vrij snel worden gecontroleerd door na te gaan of zij een Nederlandse bankvergunning heeft. De website van de deelnemende bank maakt dit meestal duidelijk, anders kunt u het vrij snel navragen bij de DNB. Dan kan het toch zo zijn dat de bank twee garanties heeft, zoals het geval is bij het Belgische Argenta.

Welke fondsen zijn gegarandeerd voor bedrijven in 2022

We weten ook wat de garantie dekt: geld op betaalrekeningen, spaarrekeningen of speciale spaarrekeningen zoals termijndeposito’s.
Behalve de achtergestelde deposito
, tenzij de bank duidelijk andere regels heeft. Dit is meestal niet het geval.

Depositogarantiestelsel zakelijk sparen en zakelijke rekening

Maar dan een zakelijke rekening. Wat vind je ervan. Hoofdregel is dat particulieren en bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen vertrouwen op het depositogarantiestelsel. Daarom worden de particuliere rekening en de zakelijke rekening qua garantie gelijk behandeld. De verplichting voor een onderneming om een ​​verkorte balans te hebben is geschrapt. De verkorte balans omvat:

Ook Stichtingen en stamrecht BV kunnen op NGS rekenen. Hetzelfde geldt voor de vereniging van eigenaren, het saldo op een derdenrekening bij een notaris of advocaat of een firma- of maatschapsrekening vallen allemaal onder het depositogarantiestelsel. En dat zal voor velen een grote voldoening zijn. Daarnaast zijn er veel zakelijke rekeningen die een mooie rente bieden. Alle grote banken hebben zakelijke rekeningen, maar er zijn ook veel kortingsrekeningen. En ook hier geldt natuurlijk dat u uw geld indien mogelijk moet spreiden over meerdere banken. Niet zo handig, maar wel veiliger.

Particuliere spaar- en spaargarantie

Nogmaals, niet alle individuen vallen onder het depositogarantiestelsel. Bijvoorbeeld geen bankdirecteuren die betalingsproblemen hebben, personen met een belang van meer dan vijf procent in de bank, of de directe familie van dergelijke personen. Ze zouden er ook goed aan doen ergens anders te sparen. Ook lijkt veel interesse in de bank niet al te veilig.

De rechtsvorm van de zaak is belangrijk

Ook de rechtsvorm van uw bedrijf of onderneming is van belang:

Rente op bedrijfsrekening

Zakelijke rekeningrente kan zeker interessant zijn voor een ondernemer. Enkele banken met zakelijke spaarrekeningen vindt u in dit rapport:

Zakelijk sparen en spaarrente inclusief bonus:

Bank account
SNS SNS zaken
ING Bank Zakelijke Bonus Spaarrekening
Rabobank Zakelijke bonusbesparingen
Credit Europe bank Bedrijfsaccount
ABN AMRO Flexibel sparen

Daarnaast kunt u een zakelijk deposito nemen met een vaste rente.

Slot

Let op het depositogarantiestelsel voor ondernemen als ondernemer. Ook voor zakelijke rekeningen is contante distributie erg belangrijk. Hoe meer je verspreidt, hoe veiliger je bent. Daarnaast is de rechtsvorm van uw onderneming van belang. In een vennootschap onder firma of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden zakelijk en privé als gescheiden beschouwd. U kunt bijvoorbeeld een dubbele aanspraak maken op de garantieregeling als u zowel zakelijke als persoonlijke rekeningen bij dezelfde instelling hebt geplaatst. En nu zijn er veel keuzes.€