Is de AEX een goede graadmeter voor de Nederlandse economie?

Wat is de samenstelling van de AEX-index en wat is AEX precies. Het leuke van AEX is dat AEX eigenlijk niet bestaat in onze economie. Het is meer een rekenmethode. Deze index wordt elk jaar qua samenstelling aangepast en is daarom niet gemakkelijk van jaar tot jaar te vergelijken. Mensen doen dit echter om trends te detecteren, maar in werkelijkheid is het heel vreemd. Dus wat is de indicator AEX?

AEX ouder dan 37 jaar

AEX bestaat al 37 jaar als index van de Amsterdamse effectenbeurs. Het werd in 1983 samengesteld door de Amsterdamse Beurs en is sindsdien onmisbaar. AEX is speciaal ontworpen om allerlei derivaten zoals opties, futures enzovoort te kunnen verhandelen. Inmiddels zijn er veel afgeleiden bijgekomen, zoals turbo’s, sprinters en snelheidsritten.

25 fondsen in AEX

Het aandelenmandje waaruit de AEX bestaat, bestaat sinds 1989 uit 25 aandelenfondsen. De samenstelling van de AEX wordt jaarlijks aangepast zodat er sinds het begin nog maar zeven bedrijven op de AEX staan:

AEX verbod jaar na jaar

Dit maakt jaar-op-jaar vergelijkingen een moeilijke taak. Het kan wel, maar de vraag is wat je er inhoudelijk mee opschiet. Uiteindelijk worden de bedrijven overgenomen en verdwijnen ze meestal uit de index. Of er wordt niet genoeg gehandeld in dat specifieke fonds, waardoor het uit de index verdwijnt. Natuurlijk zijn er ook functies die daarbij horen. Het beeld dat meestal blijft bestaan ​​is een mand van 25 fondsen die met enige regelmaat verandert. Favorieten in de AEX verdwijnen soms vrij plotseling en worden vervangen door andere.

AEX-index als indicator van de Nederlandse economie

Hoe representatief is de AEX-index? Zo is in januari 2020 de AEX-marktdekking nog 87%. En het is mooi. De AEX is immers een simpele graadmeter en toch representatief. Tijdens de internetbubbel stond de AEX vol met internetbedrijven die toen een snelle dood stierven en plaats moesten maken voor andere fondsen. Waar zijn Baan en Versatel of KPN Quest gebleven? In die tijd waren ze echter belangrijke vertegenwoordigers van de beurs in ons land.

Samenstelling AEX

Wie een beleggingsproduct koopt op basis van de AEX-index staat er misschien niet bij stil, maar de kans dat de AEX aan het einde van de looptijd van het beleggingsproduct nog steeds hetzelfde is, is vrijwel nihil. 25
hoofdfondsen in 2020 en 2021
zijn:

Investeren in AEX

Het is mogelijk om te beleggen in een AEX-product (denk aan futures) en beursprogramma’s op tv en op internet, maar ook in krantenrubrieken, vaak over de AEX, maar de AEX is niet de Nederlandse economie en doet dat ook. Ik praat niet veel over individuele fondsen. Als een zwaargewicht als Royal Dutch Shell fors stijgt door stijgende olieprijzen, zorgt dat ervoor dat de AEX sterk naar boven slingert en kan melden dat de AEX omhoog gaat. Maar hoe belangrijk Royal Dutch Shell werkelijk is voor de Nederlandse economie. AEX bestaat voornamelijk uit grote internationale bedrijven. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk verstandig kan zijn om in een index te beleggen als het goed gaat met de wereld. U profiteert vooral van een index die elk jaar een hoog rendement laat zien en enige vernieuwing en aanpassing aan de huidige tijd is een goede zaak.€