Is crowdfunding een betrouwbare manier om geld in te zamelen?

Het wordt steeds moeilijker om geld van banken te krijgen om zakelijke of persoonlijke uitgaven te financieren. Het veiligstellen van geld is in toenemende mate onderhevig aan strenge regels. Daarnaast is het toezicht op kredietverstrekkers versterkt. Geen wonder dat er naar alternatieven wordt gezocht om geld te verdienen. Veel ondernemers en particulieren hebben hun weg naar crowdfunding gevonden. Crowdfunding is voor velen een middel om een ​​doel te bereiken. Vaak een doel waarvoor geld nodig is, maar de persoon in kwestie heeft het niet of is onvoldoende. Door geld te lenen kan het doel worden bereikt. Een manier om aan geld te komen is door middel van sociaal lenen. Sociale leningen kosten geld, net als bij een bank. Het geleende geld moet met rente worden terugbetaald. Er komt veel geld binnen van sociale investeerders, die hun geld maatschappelijk verantwoord beleggen en vaak een hoger rendement behalen dan op een spaarrekening of geld investeren in een belegging.

Vereniging Nederlandse Crowdfunding Industrie

In Nederland is een branchevereniging Crowdfunding opgericht. De vakbond is opgericht om collectieve financiering voor bedrijfsfinanciering van ondernemers te bevorderen. In maart 2014 worden de eerste plannen van de vakbond gepresenteerd.

Crowdfunding

Een alternatieve manier om als ondernemer geld in te zamelen is om bedrijfsdoelen te financieren via crowdfunding. Eerder ging de zakenman naar de bank om geld te lenen. Nu de banken steeds hogere en moeilijkere eisen stellen aan de ondernemer, is gezocht naar een andere mogelijkheid om de projecten van het bedrijf te financieren. Crowdfunding is gevonden als een alternatieve vorm van financiering. Crowdfunding vindt niet plaats via financiële intermediairs, maar er is direct contact tussen investeerders en ondernemers.

jaar 2013

Alleen al in 2013 werd in Nederland 28 miljoen euro besteed aan deze nieuwe manier van geld lenen met behulp van crowdfunding. Het geld is via crowdfunding opgehaald om Nederlandse bedrijven te financieren. In 2013 werd een meer dan verdubbeling ten opzichte van 2012 gerealiseerd.

Bedrijfsfinanciën

Er is een nieuwe vorm van bedrijfsfinanciering ontstaan. Bedrijfsfinanciering via crowdfunding. Op deze manier is het voor innovatieve MKB-ers mogelijk geworden om financiering te realiseren. Bij crowdfunding is een grote groep kleine investeerders betrokken. In ruil voor hun geïnvesteerde geld ontvangen deze beleggers rente op geld, aandelen of bijvoorbeeld een product.

Huis van Afgevaardigden

De ontwikkeling van crowdfunding is niet zonder de aandacht van de leden van de Tweede Kamer gebleven. Gedeputeerden hebben al meermaals steun toegezegd voor de verhoging van crowdfunding. Dit is een logisch gevolg van het feit dat crowdfunding een ondubbelzinnig onderdeel is van het regeerakkoord.

Garantie van professionaliteit

Het ministerie van Economische Zaken heeft de oprichting van een vakbond ondersteund, mede vanuit de gedeelde wens van mensen die met crowdfunding werken en om de duurzame groei en professionaliteit van crowdfunding te waarborgen. Branchevereniging genaamd: Branchevereniging “Nederland Crowdfunding”.

aangesloten leden

In Nederland zijn de meest bekende en actieve platforms en leden van het eerste uur:

gedragscode

De platformdelegatie vormt het bestuur van de branchevereniging en daarmee vertegenwoordigt de vakbond meer dan 95% van de markt voor crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering. Er wordt gewerkt aan:

Soms mislukken crowdfunding-initiatieven. Zo ging TenPages in 2014 na vierenhalf jaar failliet omdat het concept van TenPages niet winstgevend was.

Lees verder