Is beleggen in goud slim? Argumenten voor en tegen

Is beleggen in goud slim? Deze “Gele Gids” stelt de belegger in staat om een ​​objectieve afweging te maken tussen de argumenten voor en tegen goud als belegging. Het klopt dat de goudprijs eerder de grens van 1.900 euro wist te overschrijden, maar was in dollars per ounce. De offerte in euro is anders. Men kan zich ook afvragen of het niet verstandiger is om in goudmijnaandelen te beleggen. Een belegging in goud heeft immers geen direct rendement (zoals rente of dividend). Mensen zijn volledig afhankelijk van de stijging van de prijzen. Aan de andere kant heeft iedereen die in goudmijnaandelen belegt op zijn minst de mogelijkheid om dividendbetalingen te ontvangen. Maar onthoud dat het gebruik van een goudmijn alleen waardevol is bij een hogere goudprijs. Anders blijft het goud gewoon in de grond.

Is beleggen in goud een slimme investering?

Investeren in goud is geenszins een winstgevende investering puur vanuit rendementsoogpunt. Rekening houdend met inflatie,
de prijs van goud
In 2008 zou het ongeveer $ 2500 moeten zijn!

Begin 1980 was de goudprijs gestegen tot $ 850 per ounce (31,10 gram). Daarna is de prijs flink gedaald. Tot dan was het
goud
wordt beschouwd als de meest crisis- en inflatiebestendige bescherming ter wereld. De motivatie was onder meer: ​​”Het gele metaal fascineert mensen al duizenden jaren, en dat zal in de toekomst niet anders zijn.” Geen geldig argument voor een rationele belegger.

Beschermt goud tegen inflatie?

Rentevrij beleggen in munten en goudstaven moet dienen als een veilige havenvaluta en bescherming tegen crises. Een dergelijke bescherming heeft immers pas zin als we een punt hebben bereikt waarop niets anders meer telt dan werk en bespaard geld.

Op het eerste gezicht wordt goud niet gegeven als afdekking tegen inflatie. De uitgesproken financiële crisis van 2008 en 2009 heeft laten zien dat een dergelijk onwaarschijnlijk scenario in ieder geval breed uitgemeten wordt in alle media. En de edelmetaalhuizen hielden hun klanten in ieder geval in oktober 2008 vast omdat de goudkoorts simpelweg te veel was geworden. Online winkels voor gouden munten en goudbaren werden tijdelijk gesloten omdat niet meer aan de vraag naar fysiek goud kon worden voldaan.

In oktober 2008 was er vooral de angst dat het hele monetaire systeem zou instorten, later was er meer angst voor een opleving.
inflatie
. Immers, hoe werden de buitensporige staatsschulden afbetaald om de financiële en economische crisis te bestrijden, zo niet door depreciatie van de munt?

Goud als zekerheid voor ouderdom

Wat beweegt goudkopers?

In december 2004 toonde een krantenartikel over goud een 16-jarig hoogtepunt van $ 456 per ounce. Als echter niet voor de periode van 16 jaar (1988-2004) was gekozen, maar de periode van 24 jaar, zou het artikel er heel anders uitzien. Dan hadden we, net als voorheen, moeten praten over lagere goudprijzen (zelfs zonder inflatie). Door de grote vraag naar edele metalen (vooral uit China) en de wereldwijde vastgoed- en financiële crisis is de prijs van goud sindsdien aanzienlijk gestegen. Zie huidige goudprijs huidige grafieken.

Valutarisico bij beleggen in goud

Bij een koers van een dollar per ounce heeft de Nederlandse belegger aanzienlijke waarde
valutarisico
. Zo was begin 1985 de prijs voor Nederlandse kopers nog vrij hoog door de hoge waarde van de dollar, terwijl de dollar een historisch dieptepunt bereikte.

Dus iemand die in de eerste helft van de jaren tachtig goud kocht, zou een paar jaar later de helft van zijn geïnvesteerd vermogen zijn kwijtgeraakt. En niet alleen werd het kapitaal gehalveerd, maar er was ook geen renteopbrengst. En de voorspelling van hoe de euro/dollar-wisselkoers er over 5 jaar uitziet, is koffiedik. Goud is, net als alle andere grondstoffen, onderworpen aan de wet van vraag en aanbod. Speculatieve verwachtingen hebben een enorme impact op de vraag. Beleggers hebben natuurlijk genoeg tools om valutarisico’s te beperken.

Speculatie in edele metalen

De vier belangrijkste edelmetalen die op de internationale financiële markten worden verhandeld, zijn:

Speculatie in andere metalen dan goud is ook erg onzeker. De basisregel dat inflatieverwachtingen edelmetalen doen stijgen, is niet langer geldig. Degenen die hun geld in platina en zilver hadden geïnvesteerd, zouden nog meer geld hebben verloren als de timing verkeerd was geweest. En als zilver “loopt”, is platina nog lang niet actief.

Wie heeft edele metalen nodig?

Andere edelmetalen Onzekerheid: wat hebben edelmetalen in de toekomst nodig?

Investeren in goud afhankelijk van de prijsstijging

Edelmetalen zoals goud leveren de belegger geen rente-inkomsten op. EEN
investeerder
goud is daarom alleen afhankelijk van
prijs verhoging
, wat goud tot een zeer speculatieve belegging maakt. Daarom is het advies van conservatieve vermogensadviseurs, dat regelmatig in financiële tijdschriften wordt gepubliceerd, om ongeveer 10 procent van uw vermogen in goud te houden, discutabel.

Als je heel objectief kijkt, gaat het om:
pure speculatie
. Het is daarom niet verstandig om vooral in puur goud te beleggen. Als speculatieve toevoeging aan uw portefeuille kan het nuttig zijn om te beleggen in in goud luidende effecten en certificaten.

Waarom goudmijnaandelen meer potentieel hebben

Fysiek goud, dat nauwelijks te vermeerderen is, komt steeds vaker in aanraking met papiergeld. De Amerikaanse dollar speelt hierin een grote rol. Als de twijfels over de economische kracht van de VS toenemen en de Amerikaanse dollar het vertrouwen verliest, kan de goudprijs ineens flink stijgen.

Lagere kosten voor goudwinning

Goudmijnaandelen bevonden zich niet altijd in een optimale omgeving. Na de moeilijke tijden van 2012 tot 2014 stabiliseerde de goudprijs zich op 1200 dollar. De kosten van mijnbouwbedrijven waren echter aanzienlijk gedaald. Dit kwam mede door de olieprijs. Zo waren ze vanaf medio 2014 bijna gehalveerd. Dit zou de energiekosten (die erg belangrijk zijn voor de goudwinning) sterk hebben verlaagd. Wanneer er relatieve rust is in de mijnbouw, dalen ook andere kosten voor mijnbouwbedrijven, zoals machines en lonen, drastisch. Daarna hebben goudzoekers veel onrendabele productielocaties gesloten. Nieuwe velden worden door de lage goudprijs nauwelijks gebruikt.

Naarmate de risicoperceptie op de financiële markten echter toeneemt, zijn de goudprijzen aanzienlijk hoger. De aandelenkoersen van de goudmijnbouw zullen dan meer dan evenredig stijgen. Een hogere goudprijs werkt als een hefboom voor de aandelenkoersen van goudmijnbedrijven.€