Is banksparen veilig bij faillissement?

Is banksparen op de bank ook een veilige manier om de bank failliet te laten gaan? Als je niet de juiste stappen neemt, doe het dan niet. Wat zijn de juiste stappen om uw spaargeld te beschermen? De bank kan immers ook failliet gaan. Banksparen is fiscaal slim sparen tegen lagere kosten. Kies veilig banksparen, ontdek hoe je dat het beste doet en waarom banksparen zo populair is. Verwar banksparen niet met een spaarhypotheek, want er is geen dekking als de verzekeraar failliet gaat.

Banksparen op een geblokkeerde rekening is populair

Banksparen is fiscaal slim sparen op een geblokkeerde bankrekening. U kunt dus om verschillende redenen sparen:

Sinds 2013 is een nieuwe bankspaarhypotheek niet meer aantrekkelijk omdat de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek zijn gewijzigd.

Veilig sparen met banksparen bij bankfaillissement?

Sparen en geld storten op een geblokkeerde bankrekening betekent ook dat u na enkele jaren een aanzienlijk kapitaal op de bank kunt opbouwen. En de bank kan failliet gaan. Vraag je daarom altijd af of banksparen wel veilig is. Kies niet één keer een bank en denk dat alles vanzelf goed komt met je pensioen of fondsen.

Depositogarantiestelsel als bankgarantie voor bankspaargeld

Banksparen valt gelukkig ook onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandse bank. Dit betekent dat uw spaargeld gegarandeerd is tot maximaal € 100.000 per persoon. Uw spaargeld is dus gedeeltelijk gegarandeerd, waarvan een deel kapitaal uit banksparen. Heeft u ook andere spaargelden bij dezelfde bank, dan komt u soms te makkelijk aan het maximaal gegarandeerde bedrag. Het zou zonde zijn als u na jaren van voorraden een deel van uw spaargeld kwijtraakt als de bank failliet gaat.

Verdeel uw spaargeld over meerdere banken om extra veilig te sparen

Let er daarom op dat u uw spaargeld verdeelt over meerdere banken die een eigen bankvergunning hebben. Het heeft ook geen zin om geld bij twee banken aan te houden die onder één bankvergunning vallen, omdat de bankgarantie geldt voor één bankvergunning, niet voor de bank. Als er twee merken zijn van dezelfde instelling (de Volksbank heeft bijvoorbeeld meerdere merken), betekent dit dat de bankgarantie maar één keer voor u geldt, niet twee keer.

Gebruik niet meerdere soorten banksparen bij dezelfde bank

Ik zou ook niet kiezen voor meerdere soorten sparen en bankspaar bij één bank. Heeft u bijvoorbeeld een hypotheek bij een bank en meerdere banksaldi bij één bank, waaronder meerdere bankspaargelden, dan is de kans groot dat bij faillissement alles meegeteld wordt. Heeft u een hypotheek van 200.000 euro bij bank A en spaargeld van 100.000 euro, dan komt de curator tot de conclusie dat u een lening heeft van 100.000 euro. Dan krijg je geen spaargeld terug, maar heb je wel een kleinere hypotheek.

Banksparen is vooral fiscaal slim sparen

Banksparen is natuurlijk fiscaal slim sparen omdat u bij het opbouwen van uw vermogen geen belasting betaalt over uw vermogen en u ook een deel van uw inkomen kunt aftrekken als u spaart voor uw pensioen. En meestal is banksparen ook veel transparanter dan sparen bij een verzekeraar, maar toch. Spreid uw geld over meerdere banken en blijf goed op de hoogte. Het internet is daarbij zeer nuttig.

Lees verder