Investor & heeft Aextra iets voor jou

Er wordt veel geadverteerd met het nieuwe beleggingsproduct Aextra. De vraag is of dit beleggingsproduct iets voor u is. Daarom onderzoeken we bij het zoeken naar informatie verschillende productkenmerken.

SWP Holding

AEXTRA wordt uitgegeven door ParTrusT Beheer BV, dat op zijn beurt deel uitmaakt van de SWP-groep. De directie van SWP Holding bestaat uit de heren PJM Spee en WEH Peijer, tevens bestuurders van ParTrusT Beheer BV.

In aanvulling

Volgens het prospectus van Aextra, dat in januari 2008 is opgesteld, is Aextra een obligatie met toegevoegde waarde op naam die wordt uitgegeven door ParTrusT Beheer BV.

Volgens het prospectus van Aextra zijn dit de belangrijkste kenmerken:

AFM

De Autoriteit Financiële Markten AFM houdt geen toezicht, aangezien de minimale inleg hoger is dan 50.000 euro. Aextra omzeilt daarmee een aantal artikelen van de Wet op het financieel toezicht Wft. Dat is niet ongebruikelijk, maar ook niet meteen geruststellend. Hierdoor is bijvoorbeeld de financiële informatiebrochure niet beschikbaar, wat verdere beoordeling bemoeilijkt.

efficiëntie

Het prospectus belooft een basisrente van 7,2% per jaar voor de gehele looptijd van 3 jaar. De basisrente, die volgens het prospectus onafhankelijk van de AEX alleen maar hoger kan uitvallen. Inmiddels zijn er allerlei gestructureerde beleggingsproducten op de markt die een hoger rendement bieden. Maar ik heb geen extra rendement gezien, wat de aandelenmarkt ook doet, bovenop de basisrente van 7,2%. Het zou interessant zijn om te weten hoe dit zal gebeuren, maar het prospectus zegt er niets over. Het volstaat dat er wordt geïnvesteerd in bedrijven of projecten waarvan een hoog rendement wordt verwacht. Een nog onbekende heilige graal.

Reclame

Het product wordt momenteel veel geadverteerd, de website ziet er ook mooi uit. Maar veel advertenties en nette websites zijn helaas niet altijd de beste adviseur geweest. Een eenvoudige belegger mist een goede wiskundige en financiële onderbouwing voor een beleggingsproduct. Misschien is het een idee om de AFM te vragen het product te keuren. Waarom niet als men zo zeker is van het product? Met een compliment van de AFM is het immers ook nog eens goede reclame. Zo niet, dan lijkt het er zeker op dat risicomijdende beleggers weg moeten blijven. Er zijn veel andere succesvolle investeringsmogelijkheden die mogelijk beter passen bij uw klantprofiel.

Slot

Als particuliere belegger heb ik momenteel geen goede financiële onderbouwing voor Aextras. Het prospectus geeft hierover geen duidelijkheid. Overigens meldde Partrust op 1 februari 2008 dat bij een forse daling van de beurs een rendement van 11,5% is behaald. Is dit mogelijk?€