Investeringen in water

De interesse om te investeren in water groeit onder beleggers. Waterbedrijven zijn vooral een interessante langetermijninvestering. Dit komt doordat de vraag naar water toeneemt. Dit komt door de toenemende welvaart en de groei van de wereldbevolking. Bedrijven die onderzoek doen naar efficiënter gebruik of zuivering van water zijn dan ook goede investeringen.

De belangstelling voor waterinvesteringen groeit bij investeerders. Investeren in water is vooral een langetermijninvestering. Veel beleggers hebben het vertrouwen verloren om rechtstreeks in aandelen te beleggen. Dit geloof werd ernstig ondermijnd tijdens de kredietcrisis. De kredietcrisis werd veroorzaakt door de ineenstorting van de Amerikaanse huizenmarkt. Hierdoor konden veel huiseigenaren hun hypotheek niet meer betalen, waardoor veel banken weer in de problemen kwamen. Verschillende banken gingen failliet, terwijl andere door verschillende overheden moesten worden gered. De aandelenmarkten over de hele wereld kelderden en beleggers verloren veel geld. De kredietcrisis werd gevolgd door de eurocrisis, waardoor beleggers opnieuw veel geld verloren.

De vraag naar water neemt toe

Water kan een interessante investering zijn omdat er altijd vraag is naar water. Daarnaast neemt de vraag naar water toe. Een van de redenen is de toename van de wereldbevolking. In 2020 zal de wereldbevolking uit ongeveer negen miljard mensen bestaan. Tegelijkertijd neemt ook het waterverbruik per persoon toe. Deze stijging gaat hand in hand met een stijging van de welvaart. De komende jaren zal het waterverbruik vooral toenemen in landen als China en India, aangezien de economieën van deze landen zeer snel groeien. Gemiddeld verbruikt een mens een miljoen liter water per jaar. Dat is zo’n zevenentwintighonderd liter per dag. Een groot deel daarvan wordt geconsumeerd door de industrie en de landbouw. Een ander deel gaat rechtstreeks over de basisbehoeften van de mens, zoals drinken, eten en sanitaire voorzieningen. Sinds 1900 is het waterverbruik per persoon zeven keer zo groot geworden. Tegelijkertijd nam de watervoorziening slechts licht toe. De Verenigde Naties schatten dat een miljard mensen wereldwijd onvoldoende toegang hebben tot veilig drinkwater. Toekomstige conflicten tussen landen zullen naar verwachting grotendeels watergerelateerd zijn.

Investeringen in water

Er zijn verschillende opties en verschillende bedrijven waarin u kunt investeren als u in water wilt investeren. De eerste groep bedrijven doet onderzoek naar de aanwezigheid van water, maar ook naar de verspreiding ervan. Dit kan te wijten zijn aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die diepwaterbronnen kunnen exploiteren. Zo is er veel water in Afrikaanse bodem dat met de huidige methodes nog onbereikbaar is. De andere groep bedrijven is een groep die zich richt op waterbehandeling, afvalwaterzuivering of waterontzilting. Met name in China en India is de waterkwaliteit slecht en zijn grote aanpassingen nodig om bedreigingen voor de volksgezondheid te voorkomen. De overheden daar zullen de komende jaren forse investeringen moeten doen en daar kunnen deze bedrijven van profiteren.

Investeer in bedrijven die onderzoek doen naar efficiënter watergebruik

De derde groep bedrijven bestaat uit bedrijven die vooral onderzoek doen naar efficiënt gebruik van water. Noord-Amerika en Europa gebruiken veel water, maar het kan veel efficiënter. Momenteel worden toiletten bijvoorbeeld nog doorgespoeld met drinkwater. Het zou ideaal zijn als het verbeterd zou kunnen worden. Afwaswater gaat ook in dezelfde afvoer als regenwater. Daarom is het ook nodig om regenwater extra te zuiveren, wat veel energie kost.De vierde groep bedrijven ontwikkelt efficiëntere methoden om landbouwgewassen te irrigeren. Zeventig procent van het waterverbruik in de wereld wordt gebruikt in de landbouw. Er valt dus veel te winnen door het effectiever aan te pakken. Verschillende bedrijven zijn genoteerd aan verschillende beurzen. U kunt er ook voor kiezen om te beleggen in een beleggingsfonds. Houd er rekening mee dat dit vooral een langetermijninvestering is, dus verwacht geen snel rendement. Het verkleint echter ook het risico op verlies.€