Investeringen in wapens

De weerstand tegen investeringen in wapenbedrijven groeit. Mede als gevolg van lobbywerk van verschillende maatschappelijke organisaties zijn banken en grote beleggers zoals pensioenfondsen steeds terughoudender geworden om te investeren in bedrijven die controversiële wapens produceren, zoals de clusterbom. Tegelijkertijd willen deze investeerders een voldoende rendement op hun investering krijgen.

Er is veel te zeggen voor investeringen in wapens. Tot het begin van deze eeuw was het heel gewoon dat banken en grote instellingen investeerden in bedrijven die controversiële wapens verkochten of maakten. Door de succesvolle anti-wapenlobby en de steeds kritischer wordende media hebben veel grote investeerders besloten te stoppen met investeren in bedrijven die wapens verkopen. Een goed voorbeeld hiervan is ABP, een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Het Zembla-programma zond in 2007 uit dat dit bedrijf investeert in bedrijven die landmijnen en clusterbommen produceren. Onder maatschappelijke druk als gevolg van de uitzending besloot ABP uiteindelijk toe te geven en niet meer te investeren in de controversiële wapenindustrie. Ook andere grote instellingen zoals GGM, ING, SNS Asset Management en Robeco volgden het voorbeeld van ABP.

Aantrekkelijke investering in wapens

Investeren in wapens is aantrekkelijk. Door de escalatie van geweld in het Midden-Oosten en de Russische agressie, waaronder de bezetting van de Krim, zal de vraag naar wapens naar verwachting in 2015 weer toenemen. Veel regeringen hebben sinds het einde van de Koude Oorlog jaar na jaar bezuinigd, onder het mom dat er geen reële dreiging meer is. Er werd veel bijna ongebruikte legeruitrusting verkocht. Ook werden relatief weinig nieuwe goederen aangekocht. Als gevolg hiervan maakte de wapenindustrie lange tijd zeer moeilijke tijden door. Pas na de aanslagen van 11 september 2001 leek het tij langzaam te keren. In 2014 besloot ook de Nederlandse regering voor het eerst meer te investeren in het leger. De wapenindustrie zal naar verwachting in de toekomst profiteren van deze investeringen en het aandeel zal naar verwachting sterk in waarde stijgen.

Hoge efficiëntie

Een ander voordeel van beleggen in wapens is dat aandelen van wapenfabrikanten ondergewaardeerd zijn in vergelijking met andere bedrijven en beleggingsfondsen. Dit komt omdat veel grote beleggers, zoals pensioenfondsen, niet in wapens willen beleggen. Hierdoor neemt de vraag naar deze aandelen af ​​en zijn de aandelen relatief goedkoop in vergelijking met andere investeringsmogelijkheden. Tegelijkertijd zijn de dividenden die worden betaald op “wapenaandelen” nog steeds relatief hoog. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor een belegger die minder ethische bezwaren heeft of alleen geïnteresseerd is in winst.

Het grijze gebied

Ook veel grote pensioenfondsen hebben te maken met een bepaald grijs gebied. Zo kiest ABP ervoor om niet te beleggen in bedrijven die clusterbommen of biologische wapens maken, maar in bedrijven die zich bezighouden met de productie van kernwapens of in Israëlische banken die projecten financieren op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Ook ABP heeft te maken met zijn achterban. De pensioenen van het Nederlandse leger worden ondergebracht in een pensioenfonds. Daarnaast eisen de overheid en aanhangers van ABP en andere pensioenfondsen ook dat zij voldoende rendement op hun beleggingen behalen om pensioenen uit te kunnen keren. Als te veel investeringsopties worden afgeschreven als ‘ethisch ondeugdelijk’, wordt het vermogen om aan die verwachtingen te voldoen kleiner.€