Investeringen in schepen

Investeren in scheepsbouw kan aantrekkelijk zijn. Dit omdat het aantrekkelijke fiscale voordelen biedt. Er zijn echter ook risico’s. Het is moeilijk te voorspellen of het schip met winst zal worden verkocht. De verkoopprijs is afhankelijk van de wereldeconomie op dat moment. Investeren in schepen kan op verschillende manieren. Dit kan door aandelen te kopen in een rederij of door te beleggen in een beleggingsfonds.

Investeren in schepen wordt steeds populairder. Er zijn gemiddeld aantrekkelijke rendementen te behalen. Wanneer u investeert in schepen, investeert u in de bouw van het schip. De winst wordt voornamelijk gemaakt door het schip te verkopen. Dan wordt duidelijk of u winst of verlies heeft gemaakt. Het is moeilijk van tevoren te voorspellen. Dit komt omdat er een aanzienlijke hoeveelheid tijd zit tussen het moment waarop wordt besloten dat een schip zal worden gebouwd en het moment waarop het schip is voltooid en klaar is voor verkoop. In de tussentijd kan de marktsituatie aanzienlijk zijn veranderd. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de kredietcrisis, die de meeste landen van de ene op de andere dag in een recessie stortte. Dit soort schommelingen in de wereldeconomie hebben direct invloed op de prijzen van zeeschepen. Een recessie betekent minder handel tussen landen, waardoor er minder scheepsruimte nodig is. Rederijen en expediteurs hebben momenteel veel minder behoefte aan nieuwe schepen.

Scheepsbouw

De rederijen hebben zelf niet genoeg geld om het hele schip te bouwen of te kopen. Ze lenen dus geld van banken en het andere deel wordt betaald door investeerders. Het voordeel van rederijen is dat zij niet alle risico’s zelf dragen als het schip met verlies wordt verkocht. Tegelijkertijd betekent het ook dat hun inkomen lager zal zijn als het schip met winst wordt verkocht. Ze zullen de winst moeten delen met de bank en investeerders. Voor rederijen is het aantrekkelijker om geld te vragen van een investeerder dan om te lenen bij een bank. Ook zullen zij rente over de lening moeten betalen bij de bank.

Investeringen in schepen

Er zijn verschillende manieren waarop u in schepen kunt investeren. Er zijn verschillende investeringsfondsen die zich uitsluitend bezighouden met de aan- en verkoop van schepen. Op deze manier worden de risico’s gespreid. Het nadeel van dit soort beleggingen is dat deze beleggingsfondsen deels stijgen en dalen met de aandelenkoersen van andere fondsen. Hierdoor zijn ze de afgelopen jaren onaantrekkelijk geworden voor investeringen, maar dat kan eenvoudig worden veranderd. Een andere manier om te investeren is door aandelen te kopen in dropshippingbedrijven en rederijen. Soms is het ook mogelijk om geld in een particulier fonds te steken om met een bedrijf aparte contracten af ​​te sluiten voor investeringen in de bouw van een schip. Die laatste vormen zijn alleen aantrekkelijk als je meer kapitaal tot je beschikking hebt.

Fiscale voordelen van investeren in scheepsbouw

Soms kan het aantrekkelijk zijn om in schepen te investeren omdat je een behoorlijk bedrag aan belasting kunt krijgen. Dit is het gevolg van een tijdelijke belastingmaatregel. Deze maatregel is bedoeld om de scheepsbouw te stimuleren.Veel rederijen werden getroffen door de kredietcrisis en dreigden met faillissement. Met deze maatregel wilde de Nederlandse overheid dit voorkomen. Naast de investeerdersbijdrage wordt de scheepshypotheek genomen. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd. Door vijftienduizend euro te investeren, kan al vierendertigduizend euro worden opgenomen. Dat kan heel aantrekkelijk zijn als je 52 procent belasting betaalt. Na voltooiing van het schip wordt het overgedragen aan een bedrijf waarin u aandeelhouder bent. Er is echter wel een belastingplicht voor deze aandelen. Deze claim moet worden betaald, zelfs als het vaartuig met verlies wordt verkocht. In dat geval verliest u toch geld op de belegging.€