Investeringen in nanotechnologie

Investeren in bedrijven die nanotechnologie gebruiken in onderzoek kan zeer winstgevend zijn. Dit komt doordat de vraag naar duurzame producten in de markt toeneemt. Nanotechnologie wordt veel gebruikt bij de ontwikkeling van deze producten. De afgelopen jaren zijn verschillende Nederlandse bedrijven naar de beurs gegaan. Daar doen ze het relatief goed in vergelijking met andere bedrijven.

Beleggers zijn zeer geïnteresseerd in investeringen in nanotechnologie. Investeringen in nanotechnologie zijn vooral op de lange termijn aantrekkelijk omdat de technologie veel wordt gebruikt in onderzoek om duurzame producten te maken. De vraag naar duurzame producten groeit in de markt. Hier zijn verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is dat steeds meer mensen zich bewust zijn van de toenemende schaarste aan grondstoffen. Tegelijkertijd is de vraag naar grondstoffen toegenomen door de snelle economische ontwikkeling van landen als China en India. Dit leidt ook tot een stijging van de prijzen. Een andere reden is dat veel landen zich hebben gecommitteerd aan de Kyoto-afspraken. Ze zetten zich in om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo wordt nanotechnologie veel toegepast in onderzoek naar het gebruik van schonere brandstoffen. Nanotechnologie wordt ook gebruikt in het onderzoek van biotechnologie, medicijnen, maar bijvoorbeeld ook schonere batterijen.

Investeringen in nanotechnologie

Vooral in 2007 waren investeringen in nanotechnologie populair. Dit onderwerp kreeg destijds veel media-aandacht. Een belangrijke reden hiervoor was de film
Een ongemakkelijke waarheid
voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore. Hij besteedde onder meer veel aandacht aan het onderwerp nanotechnologie. Veel beleggers investeren hun eigen geld. Onderzoeksbureau Harris&Harris schat dat in 2007 wereldwijd 147 miljard dollar werd uitgegeven aan onderzoek en gebruik van nanotechnologie. De voorspelling van het bureau was dat het in 2015 zou zijn gestegen tot 3.100 miljard. Deze schatting zal niet uitkomen omdat de wereld in 2008 en later de eurocrisis werd getroffen door de kredietcrisis, maar toch fors groeide.

IPO van Nederlandse bedrijven die onderzoek doen met nanotechnologie

Ook in Nederland gebeurt er veel. Er zijn verschillende bedrijven die nanotechnologie gebruiken. Een aantal van deze bedrijven is de afgelopen jaren genoteerd aan de Nederlandse beurs. Pharming gebruikt bijvoorbeeld nanotechnologie in haar bedrijfsonderzoek. Het bedrijf haalde tijdens de beursgang 20 miljoen euro op bij investeerders. De prijswaarde van de meeste van deze bedrijven is de afgelopen jaren gedaald. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de waarde van de aandelen van bijna elk bedrijf sterk daalde. Het ging allemaal om de kredietcrisis. De aandelen van deze bedrijven presteerden relatief goed in vergelijking met andere bedrijven. Andere bedrijven die naar de beurs gingen waren Octoplus, AM-Pharma BV. en Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT). Het is verrassend dat deze bedrijven het aandurfden om in economisch moeilijke tijden naar de beurs te gaan, aangezien ze praktisch de enige bedrijven waren die dat deden.

De toekomst van investeringen in nanotechnologie

In 2011 was de media-aandacht voor nanotechnologie minder dan voorheen. Het betekent niet veel. Allereerst besteedden de kranten veel aandacht aan de eurocrisis en dan is er automatisch minder ruimte voor andere ontwerpen. Ook het “nieuwe” is verdwenen, waardoor het onderwerp minder interessant is voor de media. Ondertussen evolueert de industrie langzaam en worden nieuwe uitvindingen gemaakt met behulp van nanotechnologie. Zo werd onlangs bekend dat nanotechnologie wordt gebruikt in onderzoek naar waterzuivering. Misschien wel het grootste gevaar is dat bedrijven minder geld gaan investeren in onderzoek omdat ze op korte termijn minder kunnen verdienen. Op de lange termijn kan dit echter desastreus zijn voor deze bedrijven, omdat ze geen nieuwe producten meer op de markt kunnen brengen.€