Investeringen in grond

Investeren in grond wordt steeds populairder. Grond is schaars in Nederland en veel investeerders hopen dat de grond die ze kopen uiteindelijk als bouwgrond wordt aangemerkt. Dan kunnen ze een flink bedrag bieden bij de verkoop aan een aannemer. Er zijn speciale bureaus die gespecialiseerd zijn in het kopen van grond. De Autoriteit Financiële Markten heeft er echter voor gewaarschuwd.

Investeringen in grond

Steeds meer Nederlanders investeren in grond. Ze kopen percelen landbouwgrond op en hopen deze over enkele jaren met winst te verkopen, wanneer de gemeente deze percelen aanwijst als bouwgrond. Dan schiet de waarde van de grond omhoog en hopen ze deze met flinke winst door te verkopen aan een aannemer. Steeds meer mensen investeren in grond. Grond is namelijk tastbaar en je kunt het nooit zomaar kwijtraken. Ook denken ze dat de grondwaarde nooit veel zal dalen. Grond is schaars in Nederland, dus de kans dat de grond ergens in de toekomst als bouwgrond wordt aangemerkt, is naar verwachting relatief groot.

Speculatie in de bodem

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met de aankoop van grond en de daaropvolgende doorverkoop aan particulieren. Ze verdelen het land vaak in percelen zodat ze het aan verschillende mensen kunnen doorverkopen. Maar door de tussenkomst van deze instanties kan de opdrachtgever geld verliezen als de grond nooit als ontwikkelingsgrond wordt aangemerkt. Deze tussenpersonen maken namelijk kosten voor onder meer bodemonderzoek, splitsingskosten, arbeidskosten, maar willen ook een deel van de winst. Al deze kosten zijn voor rekening van de klant. Het gaat dus verloren als het land bij verkoop niet veel meer opbrengt dan waarvoor het is gekocht.

Waarschuwingsautoriteit financiële markten

Ook de Autoriteit Financiële Markten AFM heeft gewaarschuwd voor deze bureaus. Veel van deze bureaus hebben geen vergunning om dit soort beleggingsproducten aan te bieden. Ze hebben misschien een vrijstelling, maar de kans is groter dat ze gewoon illegaal werken. De AFM adviseert klanten om te controleren of deze bureaus een vergunning hebben. Ook heeft ze al bij verschillende instanties een beroep gedaan op het feit dat ze illegaal werken. Als het bureau geen vergunning heeft, moet het dit duidelijk in al zijn advertenties vermelden.

Speculeer ter plekke

Het is ook mogelijk om zelf grond te kopen zonder tussenkomst van een makelaar. U zult zelf veel onderzoek moeten doen om erachter te komen welke grond in de toekomst mogelijk bouwgrond kan worden. Het is belangrijk om de lokale politiek goed in de gaten te houden, aangezien de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de wijziging van het bestemmingsplan. Zorg dat je er vroeg bij bent, want de gemeente is ook niet gek en zal niet lang wachten om te proberen grond te kopen in de wetenschap dat het bouwgrond gaat worden. Je moet ook begrijpen dat dit een langdurig iets kan worden. Het kan tientallen jaren duren voordat de grond die u koopt ook daadwerkelijk als bouwgrond wordt aangemerkt. En het laatste wat je nodig hebt als je zelf gaat investeren in grond€