Investeringen in goud tijdens de economische crisis

In financieel moeilijke economische tijden zoeken beleggers naar mogelijkheden om winst te maken. Een van deze opties is beleggen in goud. Goud wordt wereldwijd beschouwd als een veilige haven tijdens de economische crisis. Er zijn verschillende manieren om in goud te beleggen. U kunt op papier beleggen in goud, maar ook fysiek goud kopen. Over het algemeen zal de goudprijs stijgen wanneer de aandelenmarkten en de wereldeconomie dalen. Een troy ounce is een standaard gewichtseenheid voor edele metalen zoals goud. Daarom wordt de goudprijs uitgedrukt in dollars per troy ounce.

Het kopen van fysiek goud geeft veel beleggers een gevoel van zekerheid. /Bron: Stevebidmead, Pixabay

Goud maakt deel uit van het economische systeem

Goud is en blijft al eeuwenlang een zeldzaam maar duurzaam edelmetaal. Veel schatkisten van over de hele wereld hebben immers goudreserves. Goud wordt uitgedrukt in waarde. Goud als materiaal heeft, in tegenstelling tot geld, waarde. Over de hele wereld wordt goud beschouwd als een veilige belegging in moeilijke economische tijden. Landen als de VS, Duitsland en China hebben bijvoorbeeld enorme goudreserves als extra zekerheid. Van tijd tot tijd verschijnen er statistieken over goudvoorraden per land. De omvang van de goudreserves van een land in vergelijking met de goudreserves van een ander land is vaak een prestigefactor.

Wat is goud?

Puur goud is een zacht edelmetaal. In de meeste toepassingen wordt goud gelegeerd met andere metalen om het goud harder te maken. De pure aard van goud wordt uitgedrukt in karaat. Puur goud is 24 karaat. De meest voorkomende kwaliteiten zijn 14 karaat, 18 karaat en 22 karaat. Het gouden symbool Au is een afkorting van het Latijnse aura. Goud wordt al eeuwen voor Christus als betaalmiddel gebruikt. Tot het midden van de twintigste eeuw werd goud nog gebruikt om munten van te maken. In de negentiende eeuw werden in Amerika en Australië veel goudbronnen ontdekt en sprak men van de ‘goudkoorts’ in de regio. Een zeer grote hoeveelheid goud vindt nog steeds zijn weg naar de juwelen- en juwelenindustrie. Door de groei van de wereldbevolking en de toename van de welvaart zal er altijd vraag zijn naar het edelmetaal. Er zal dus meer vraag zijn naar sieraden en sieraden, vooral in ontwikkelingslanden. Daarom zijn de implicaties van deze toegenomen vraag duidelijk: een toegenomen vraag drijft de prijs van goud op.

Andere toepassingen van goud:

Investeren in goud als veilige haven in tijden van economische crisis

Beleggen in goud is een van de veiligste beleggingen die mogelijk is. Goud wordt immers beschouwd als een materiaal dat altijd een minimale waarde behoudt. Onverwacht zal de prijs van goud zeer zelden dalen. Een daling treedt meestal op bij een aantrekkende economie. Een stijging van de goudprijs gaat meestal samen met een verslechtering van het economisch klimaat. Als de aandelenkoersen dalen, verkopen beleggers hun aandelen en beleggen ze in goud. Meer vraag naar goud zorgt automatisch voor een prijsstijging.

Mogelijkheden om in goud te beleggen

Beleggers kunnen op verschillende manieren in goud beleggen. Aan de ene kant kan men ervoor kiezen om fysiek goud te kopen en aan de andere kant kan men goud op papier kopen.

De Verenigde Staten zijn de leider in goudreserves. / Bron: Geralt, Pixabay

Goud is nog steeds interessant voor veel landen

De waarde van goud is voor geen enkel land meer onbekend. In het verleden was de goudprijs zelfs gekoppeld aan de dollar om voldoende bescherming te bieden. Er zijn zelfs landen die zoveel goud in hun reserves hebben dat ze dat goud zouden kunnen gebruiken om een ​​nieuwe munteenheid te produceren. Uit gegevens van de World Gold Council blijkt dat de Amerikaanse goudvoorraad in januari 2016 het hoogst was, gevolgd door Duitsland en Italië. In onzekere economische omstandigheden zullen de goudaankopen van deze grootmachten alleen maar toenemen. Verrassend genoeg staat China niet op de 3e plaats. Meer informatie over goudreserves is te vinden op de website van de World Gold Council.

Stijgende rentetarieven – verwachtingen van de goudprijs

Eind 2015 werd de Amerikaanse rente voor het eerst in negen jaar met 0,25% verhoogd. Deze stijging van de rentetarieven betekent dat de dollar in waarde zal stijgen ten opzichte van andere valuta’s. Een stijgende dollar betekent dat er minder interesse is om in goud te beleggen. In 2016 verwachten analisten dat de goudprijs verder zal dalen, mede doordat de economie verder aantrekt (waardoor de VS de rente blijft verhogen). In moeilijke economische tijden wordt goud immers als een goede investering beschouwd. Een stijging van de beleidsrente betekent dat de economie aan het herstellen is en dat beleggers goud niet als hun favoriete investeringsvehikel beschouwen.

Investeren in goud en deflatie

Goud blijft ook een constante waarde in een deflatoire economie. Aanhoudend lage rentetarieven en economische stabilisatie vergroten het risico op deflatie. De prijzen zullen dalen en consumenten zullen aankopen uitstellen, wetende dat de prijzen verder kunnen dalen. Een deflatoir scenario is daarom voor beleidsmakers niet wenselijk. Deflatie zorgt er meestal voor dat de economie krimpt. Het zal echter niet veel invloed hebben op de prijs van goud. Een tegenvallende economie zorgt voor meer angst bij investeerders, families en bedrijven. Dit is het moment waarop beleggen in goud zijn waarde als veilige haven bewijst.

Is beleggen in goud de oplossing in tijden van crisis?

In tijden van economische crisis is beleggen in goud vaak erg populair. Met dalende aandelenkoersen en slechte macro-economische gegevens verkopen veel beleggers hun aandelen om veiligere alternatieven te zoeken. Een van deze alternatieven is beleggen in goud. Goud behoudt zijn waarde en door de toegenomen vraag kan de prijs zelfs stijgen tijdens een crisis. Historisch gezien zal dit ook worden bevestigd. Uitzonderingen bevestigen echter de regel en er kan niet 100% van worden uitgegaan dat de goudprijs zal stijgen bij een economische crisis. Om goed op de hoogte te blijven, doet u er goed aan de hulp van beleggingsexperts in te schakelen of de goudprijs constant in de gaten te houden.€