Investeringen in garanties en certificaten

De voordelen van garanties en certificaten zijn legio. Warrants en certificaten zijn genoteerd aan een effectenbeurs, worden verhandeld als aandelen en bieden een eenvoudige en efficiënte manier om te reageren op prijswijzigingen of om het risico van een effectenportefeuille af te dekken. Met een kleine investering hebben beleggers met garanties en certificaten de mogelijkheid om grote winsten te maken, terwijl eventuele verliezen worden beperkt tot een vooraf bepaald maximum.

Wat is een certificaat?

Het certificaat is een beursgenoteerd effect met een beperkte looptijd. Certificaten worden uitgegeven door banken. De voorwaarden waaronder ze op de eindvervaldag worden afgelost, zijn na uitgifte bekend. Er zijn verschillende soorten certificaten, elk met een eigen beleggings- en risicoprofiel.

Wat is een bevel?

Een warrant is een financieel instrument dat op een beurs kan worden verhandeld. Zo verwerft de belegger het recht, maar niet de verplichting, om een ​​beleggingsinstrument (de onderliggende waarde) te kopen (de “onderliggende waarde”) of te verkopen (garanties te geven) tegen een vooraf bepaalde prijs (standaardprijs) tot een vooraf bepaalde prijs. prijs. vaste datum (vervaldatum). De garantie vervalt op deze datum. De koper betaalt een premie voor garantierechten. Deze premie is lager dan de prijs

onderliggende waarde

Voordelen:

Aangezien garanties en certificaten beursgenoteerd zijn, hebben ze veel voordelen:

Eenvoud

Warrants en certificaten worden net als aandelen op een beurs verhandeld. Ze kunnen altijd tijdens de handelsdag worden gekocht en verkocht.

Transparantie

Gedetailleerde informatie over elk product is beschikbaar op de websites van de emittenten en NYSE Euronext.

Liquiditeit van warrants en certificaten

De liquiditeit van warrants en certificaten wordt gegarandeerd door de emittent, die continu de aan- en verkoopprijzen publiceert.

Veiligheid

De uitgifte van garanties en certificaten staat onder toezicht van en goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een andere toezichthouder van een lidstaat van de Europese Unie. Ze worden verhandeld op NextWarrants®, het gereguleerde segment van warrants en certificaten van Euronext, de Europese markt van NYSE Euronext.

De manier waarop warrants en certificaten worden opgemaakt, biedt volgende voordelen:

Het hefboomeffect

Bij aankoop van een warrant of certificaat betaalt de belegger enkel de premie. Aangezien deze premie vaak aanzienlijk lager is dan de prijs van de onderliggende waarde, kan hij met een kleine investering profiteren van prijsbewegingen van de onderliggende waarde. “Hefboomwerking” is het aantal warrants of certificaten dat een belegger kan kopen voor de prijs van de onderliggende waarde. Om de hefboomwerking te bepalen, wordt de prijs van de onderliggende waarde gedeeld door de premie van de garantie of het certificaat (gecorrigeerd voor pariteit).

Het risico is beperkt tot het geïnvesteerde bedrag

In tegenstelling tot futures en sommige opties weten beleggers in effecten altijd hoeveel ze kunnen verliezen. De verliezen zijn niet hoger dan het geïnvesteerde bedrag of de betaalde premie.

Gemakkelijke toegang tot alle activaklassen

Met warrants en certificaten kunt u posities openen in activaklassen die gewoonlijk moeilijk toegankelijk zijn voor particuliere beleggers, zoals grondstoffen, valuta’s en aandelenmanden van een specifieke bedrijfssector. U kunt ook beleggen in buitenlandse aandelen en indices. De kostprijs van de transactie stemt overeen met de kostprijs van binnenlandse aandelen.

Verspreid met warrants en certificaten

Door de diversiteit aan beleggingscategorieën, sectoren en regio’s, bieden warrants en certificaten extra diversificatie in een portefeuille die voornamelijk uit aandelen en obligaties bestaat.

Overlay

De prijs van sommige effecten of certificaten beweegt in de tegenovergestelde richting van de prijs van hun onderliggende activa. Door gebruik te maken van warrants en certificaten kunnen beleggers hun portefeuille afdekken tegen het risico van een marktdaling of profiteren van een daling van de prijs van de onderliggende waarde.

Aan het wachten

Door te beleggen in warrants en certificaten, die soms een looptijd hebben van meerdere jaren, kunnen beleggers profiteren van prijsbewegingen van de onderliggende waarde zonder dat ze zelf de activa hoeven aan te schaffen. Hun investeringen zijn beperkt vanwege de hefboomwerking. Ze kunnen wachten op het juiste moment om de onderliggende waarde te kopen. Omgekeerd stellen warrants (aankoopwarrants) of certificaten beleggers in staat de verkoop van activa in hun portefeuille uit te stellen en tegelijkertijd te beschermen tegen prijsdalingen.

Hoe risico wordt bepaald voor garanties en certificaten

Het risicoprofiel van verschillende certificaten en garanties varieert sterk. Sommige producten volgen de prestaties van de gerelateerde onderliggende waarde op individuele basis: hun risico is vergelijkbaar met dat van de onderliggende waarde. Aan de andere kant versterken andere producten de prijsbewegingen van de onderliggende waarde. Hun prijsontwikkeling hangt niet alleen af ​​van de prestatie van het basisactief, maar ook van andere factoren. Hun risico is (aanzienlijk) hoger dan het risico van de onderliggende waarde zelf.

Op welke onderliggende waarden worden warrants en certificaten uitgegeven?

Warrants en certificaten geven toegang tot een groeiend aantal onderliggende activa. Deze vaste activa zijn onder te verdelen in zes categorieën:

Wat is het segment Garanties en certificaten?

Euronext heeft in 2002 het segment Garanties en Certificaten opgericht om de garanties en certificaten van de verschillende Euronext-beurzen te combineren. Het doel was om hun zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. Het aantal producten dat wordt vermeld verandert voortdurend en is afhankelijk van het aantal nieuwe edities en het aantal producten dat wordt verwijderd aan het einde van hun geldigheidsperiode. Het voordeel van deze constante verversing is dat beleggers altijd kunnen kiezen uit producten die aansluiten bij de laatste ontwikkelingen op de financiële markten.€