Investeringen in coöperaties

CVBA is een coöperatieve naamloze vennootschap. Dit is een bedrijfsvorm waarbij kapitaal (risico) wordt verdeeld over zoveel mogelijk verschillende deelnemers. Het Cvba kan een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben. In tegenstelling tot andere bedrijven vindt kapitaalbeheer niet plaats in de achterkamertjes van grote banken, op de beurs of achter gesloten deuren, maar vaak zo transparant mogelijk.

Wijzer

Acties

Aandelen worden zoveel mogelijk verkocht aan mensen die in dezelfde regio wonen als het bedrijf. De aandeelhouders van CVBA kunnen in principe zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Er wordt gestreefd naar gelijkheid van alle deelnemers: elk heeft één stem op de jaarlijkse algemene vergadering. Wie twintig aandelen bezit, heeft op de vergadering maar zoveel te zeggen als iemand die één aandeel heeft. Bij sommige cvba’s kan je onbeperkt aandelen kopen. Bij anderen kunt u maar een maximum aantal aandelen per persoon kopen.

Als bedrijfsvorm lijkt een cvba sterk op een naamloze vennootschap, met als belangrijkste verschil dat het gemakkelijker is om kapitaal aan te trekken met een cvba. Daarom kan je gemakkelijk aandelen kopen bij cvba (wat kapitaal ophaalt voor het bedrijf). U kunt uw aandeel pas na een bepaalde periode (die varieert van cvba tot cvba, meestal na enkele jaren) opnieuw verkopen om speculatie op korte termijn te voorkomen.

Voor cvba-aandelen kan jaarlijks dividend worden uitgekeerd. Volgens de wet mogen ze niet hoger zijn dan 6%. Op de algemene vergadering wordt gestemd over het jaarverslag en de toekomstplannen voor het komende jaar. De algemene vergadering beslist ook over dividenden. Dividend kan alleen worden uitgekeerd als er winst wordt gemaakt en als de algemene vergadering daartoe besluit. Bij veel cvba’s kun je niet altijd aandelen kopen. Ze werken met aanbiedingen, een bepaalde periode waarin het mogelijk is om aandelen te kopen.

De jaarverslagen van cvba (en andere Belgische ondernemingen) kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank van België. Dit is wat je moet kiezen
“Bekijk jaarverslagen online” applicatie
. Zorg er ook voor dat uw browser pop-ups van deze website toestaat om de applicatie te gebruiken.

Voordelen:

Lokale economie

Wanneer u bijvoorbeeld geld belegt via een grote bank, weet u zelden waar uw geld daadwerkelijk naartoe gaat (zoals olie of de wapenindustrie). Accumulatie is ook een vorm van beleggen, waarvoor u een rendement van 1 tot 2% krijgt. De bank belegt uw geld, maar u weet vaak nauwelijks waar. Door lokale cvba te kopen, kunt u ervoor kiezen om de lokale economie te ondersteunen. Met een cvba is er meer transparantie en kunt u beter bijhouden waar uw (en dat van andere aandeelhouders) geld wordt geïnvesteerd. Dit in tegenstelling tot beleggen via grote banken, die geld hergroeperen in fondsen, die fondsen vervolgens herverdelen en opnieuw verpakken, enz. Dit betekent dat de belegger niet precies weet waarin hij investeert (in welk land, bedrijf, etc.).

Transparantie

Erkende cvba zijn verplicht hun statuten en jaarverslagen te publiceren. Ook niet-leden kunnen er kennis mee maken. U kunt het bedrijf dus vooraf zelf controleren.

Relatief veilig

Uw risico is in ieder geval beperkt tot het aantal aandelen dat u bezit. Bij een faillissement kunt u uw belegging gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen, maar u kunt op geen enkele andere manier aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van de onderneming. Het is zeker geen overbodige luxe om de statuten goed door te nemen, de jaarverslagen door te nemen, enz. alvorens in dienst te treden.

Ethisch

Veel CVBA’s hebben maatschappelijke doelen voor ogen. Zo zijn er in Vlaanderen veel coöperaties die uitsluitend investeren in duurzame energie (windturbines, zonnepanelen, enz.), zoals Ecopower. Anderen mikken op maatschappelijke doelen, zoals De Groene Waterman in Antwerpen. Ook beschutte werkplaatsen kiezen vaak voor de bedrijfsvorm CVBA.

Belastingvrijstelling

Dividenden uitgekeerd door coöperaties voor een bedrag van 180 euro (geïndexeerd bedrag) zijn vrijgesteld van roerende voorheffing ten bedrage van 25% of 15% per aandeelhouder (natuurlijke persoon of vennootschap). Let op: Dit maximale bedrag dat belastingvrij blijft, geldt voor al uw gelijkaardige dividenden samen, en dus zeker niet voor elk bedrijf. Als je deelneemt aan meerdere CVBA’s, moet je alle belangen bij elkaar optellen om te bepalen of je onder of boven de limiet zit. Bij overschrijding van de limiet moet bij een bedrag boven 180 euro een roerende voorheffing van minimaal 15% worden betaald.

minpuntjes

Middellange tot lange termijn

Om speculatie te voorkomen en het bedrijf meer levensonderhoud te bieden, vereisen de meeste coöperaties dat u ermee instemt om uw geld voor een bepaalde periode te investeren. Bijvoorbeeld minimaal 6 jaar. Daarna kunt u in de meeste gevallen elk jaar aan het begin van het boekjaar uitstappen. Het is ook mogelijk dat u zich alleen per bepaalde periode kunt afmelden, bijvoorbeeld om de 6 jaar. Als je er niet bij de eerste gelegenheid uitstapt, ga je opnieuw een langetermijnverbintenis aan. Om dit gedeeltelijk te omzeilen, kan het verstandig zijn om uw beleggingen over meerdere jaren te spreiden in plaats van meerdere aandelen tegelijk te kopen. Als u jaarlijks één of meerdere aandelen koopt (totdat de limiet per deelnemer is bereikt), kunt u eventueel besluiten om jaarlijks een deel van uw belegd vermogen op te nemen als u dat nodig acht. Dit verschil is moeilijk te bereiken bij gebruik van biedperiodes.

Het bedrijf blijft

Net als andere bedrijven zijn ook coöperaties gevoelig voor de economische situatie. Ook kan Cvba failliet gaan, waardoor de kans bestaat dat u uw geïnvesteerd vermogen verliest. U belegt daarom alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.

Geen terugkeer gegarandeerd

Indien de financiële ruimte niet beschikbaar is, wordt er geen rente betaald aan de aandeelhouders. Alle aandeelhouders hebben één stem op de jaarlijkse algemene vergadering. In deze bijeenkomst lichten de bestuurders het afgelopen boekjaar en het komende jaar toe (wat zijn de plannen? Wat wordt er geïnvesteerd?). Als er winst is gemaakt, wordt ook besloten of er dividend kan worden uitgekeerd.

Voorbeeld van Belgische cvba

Voornaam Acties Het concept Prijs per aandeel Begrenzing Dividend in 2010 Dividend in 2011
Eco-energie Hernieuwbare energie 6 jaar 250 euro 50 aandelen 6% 4%

Lees verder