Investeringen in Afrika

Investeren in Afrika kan zeer winstgevend zijn. Veel particulieren en bedrijven bereiden zich voor om te investeren in het Afrikaanse continent. Studies tonen aan dat de economie van het continent sneller groeit dan veel westerse landen. Dit komt doordat het aantal conflicten afneemt. Tegelijkertijd groeit de vraag naar grondstoffen, momenteel het belangrijkste exportproduct van Afrika. Het rendement op investeringen in Afrika is hoog.

Steeds meer bedrijven en particulieren willen investeren in Afrika. Het lijdt geen twijfel dat opkomende economieën sneller groeien dan traditionele westerse markten. Vooral landen als Brazilië, China en India hebben de afgelopen decennia geprofiteerd. Afrika is echter voor veel beleggers nog een onbekend continent. Misschien is de enige uitzondering Zuid-Afrika, maar dat komt omdat het land altijd een hoogopgeleide blanke middenklasse heeft gehad. Ook het WK droeg bij aan hernieuwde belangstelling voor het land.

Economische groei in Afrika

Ter voorbereiding op het voetbaltoernooi zijn er echter ook meerdere studies verschenen die de snelle economische groei van de rest van het continent benadrukken. Zo kwamen de Amerikaanse economen Xavi Sala-i-Martin en Maksim Pinkovski tot de conclusie dat de armoede in Afrika snel afneemt. Het National Bureau of Economic Research heeft een studie gepubliceerd waarin staat dat groei helpt om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Het meeste geld ging niet naar de machthebbers, maar naar de bevolking, wat heeft geleid tot de vorming van een redelijk onafhankelijke middenklasse in sommige landen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een gemiddelde stijging berekend van 4,5 procent voor 2010 en 5,2 procent voor 2011.

Investeringen in Afrika

Een reden voor de groei is dat het aantal conflicten langzaam afneemt. Dat stelt ook het adviesbureau McKinsey in zijn rapport. Nu de conflicten voorbij zijn, zijn de macro-economische posities van sommige landen versterkt om iets aan de waanzinnig hoge inflatie te doen. Een andere reden is dat sommige regeringen moesten ingrijpen omdat ze geld leenden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daardoor moest hij soms bepaalde bedrijven privatiseren of forse bezuinigingen doorvoeren. Dit kwam uiteindelijk de economieën van veel landen ten goede.

Opkomende economieën in Afrika

Er zijn vier toonaangevende markten in Afrika, namelijk Zuid-Afrika, Egypte, Marokko en Nigeria. Daarna volgt een categorie met landen als Kenia, Botswana, Tunesië en Mauritius. Die laatste categorie omvat landen die in oorlog zijn of nog herstellen van hun economieën. Deze landen hebben nauwelijks een stabiele economie. Ook landen die het goed doen, zijn niet altijd stabiel. Een goed voorbeeld is Nigeria, waar regelmatig gevochten wordt tussen christenen en moslims, en Tunesië, waar de regering in januari 2011 omver werd geworpen.

Investeringen in Afrikaanse beurzen

Een ander nadeel is dat niet alle beurzen even toegankelijk zijn. Ghana heeft bijvoorbeeld een groot pensioenfonds dat de hele aandelenmarkt heeft opgekocht. Via Nederlandse banken kan wel steeds meer in internationale markten worden belegd, maar nog niet direct op Afrikaanse beurzen, met uitzondering van de Zuid-Afrikaanse beurs. Een van de weinige opties voor beleggers is om beleggingsfondsen te gebruiken die zich op de Afrikaanse markt richten. Tegelijkertijd maken ze een indrukwekkende groei door.

Stichting Robeco Afrika

Zo is het Robeco Africa Fund de afgelopen jaren zeer snel gegroeid. Het jaarlijkse rendement van 2008 tot 2010 was ruim 12 procent. Dit was in een tijd dat de meeste activa in waarde daalden, mede als gevolg van de kredietcrisis. Afrika is rijk aan grondstoffen. Het is het belangrijkste exportartikel. De vraag naar grondstoffen groeit enorm en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Afrika zal ervan profiteren. Een land als China investeert al miljarden in de infrastructuur van Afrika.€