Investering in landbouwgrond

Sinds de beurscrisis in het najaar van 2008 zijn veel beleggers op zoek naar alternatieve manieren van beleggen. Een van die manieren is investeren in landbouwgrond. Het voordeel is dat landbouwgrond niet snel zijn waarde verliest. Er wordt gespeculeerd dat de grond in de toekomst nodig zal zijn voor huisvesting of bijvoorbeeld de aanleg van een natuurgebied. Investeren in landbouwgrond is echt een langetermijninvestering.

Investeren in landbouwgrond wordt steeds populairder. Na de grote beurscrash in het najaar van 2008 hebben veel beleggers hun geld zien verdampen. Dus gingen ze op zoek naar veiligere investeringen die niet ineens in rook zouden opgaan. Beleggers zijn gaan beleggen in edele metalen zoals goud en zilver, onroerend goed, maar ook landbouwgrond. Landbouwgrond wordt over het algemeen als een veilige investering beschouwd. Hier zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is er vooral in Nederland een bekend tekort aan landbouwgrond. Nederland is klein en heeft veel mensen.

Stijgende prijzen voor landbouwgrond

De verwachting is dan ook dat de prijs in de toekomst zal blijven stijgen. De tweede reden is dat landbouwgrond vaak wordt gebruikt voor woningbouw. Vaak is vooraf al te zeggen welke grond er op termijn voor gebruikt gaat worden. Dat kan bijvoorbeeld op basis van bestemmingsplannen, of door een beetje het gemeentelijk beleid in de gaten te houden en te kijken naar meerjarenplannen. Het bestrijkt perioden van twintig tot dertig jaar. Gemeenten zijn vaak nog niet zo vroeg betrokken bij grondverwerving. Soms omdat ze er nog geen kapitaal voor hebben, maar soms ook omdat de plannen nog niet helemaal rond zijn. Met een beetje gezond verstand en een goede voorbereiding kan een investeerder land kopen waarvan hij weet dat het in de toekomst aanzienlijk zal waarderen. In de tussenfase kan bijvoorbeeld grond worden verpacht, zeker als het landbouwgrond betreft. Het is dus niet zo dat landbouwgrond zelf verdwijnt wanneer erin wordt geïnvesteerd. Investeren in landbouwgrond is daarom een ​​langetermijninvestering. Het kan tientallen jaren duren voordat de grond weer wordt verkocht.

Een voordeel voor de boer

Het is vaak winstgevend voor een boer om zijn land te verkopen. Zo kunnen ze het vrijgekomen geld gebruiken voor andere investeringen. Sommigen gebruiken het als pensioen. Dit geldt vooral voor oudere boeren. De boer moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat een deel van het inkomen zal moeten worden gebruikt om de huur te betalen. Soms kun je er goede deals op krijgen als je het verkoopt. Er zijn ook boeren die hun land verkopen zodat ze niet alle onderhandelingen met de gemeente of de provincie zelf hoeven te voeren. Dit bespaart hen een hoop moeite en moeite.

Investering in landbouwgrond

Landbouwgrond wordt voornamelijk belegd door particulieren. Er zijn verschillende instanties die bemiddelen bij investeringen in landbouwgrond. Een van deze bedrijven is Grondgedachte. Volgens hen investeren veel nouveau riche ook in landbouwgrond. Er zijn meerdere mensen die bijvoorbeeld ook in de 500e notering staan, die hun geld in de grond steken. Dit is vaak goedkoper dan geld storten op de bank, zeker als de rente laag is. De opbrengst is op deze manier veel hoger.

Hogere prijzen voor landbouwgrond

De prijs van grond is de afgelopen jaren snel gestegen. Een van de redenen is dat de Nederlandse overheid weer veel actiever is geworden in de aankoop van landbouwgrond. Naast het kopen van grond voor het bouwen van huizen, wordt een groot deel van de landbouwgrond omgezet in natuurgebied. Binnen enkele jaren wil de Nederlandse overheid de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voltooien. Dit is een plan om verschillende natuurgebieden in Nederland met elkaar te verbinden.€