Investering: Aandelen

Er zijn veel investeringsmogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld beleggen in obligaties, valuta’s, onroerend goed, opties, warrants, enz. Eén optie wordt echter veel gebruikt: beleggen in aandelen. Dit artikel gaat dieper in op deze investeringsmogelijkheid en onderzoekt niet minder dan 5 soorten aandelen.

Acties

Wanneer u aandelen koopt, koopt u in wezen een deel van het bedrijf of de organisatie die de aandelen heeft uitgegeven. Ja
aandeelhouder
je hebt daar invloed op het beleid en dat geeft je stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De koers (of waarde) van het aandeel kan sterk fluctueren (volatiliteit) en is gerelateerd aan de winst van het bedrijf (verwachte kansen). De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod op de beurs. In Nederland is dat de Amsterdam Stock Exchange of Euronext Amsterdam. Koerswaarde is de waarde waartegen een aandeel op een bepaald moment op de beurs wordt verhandeld. Naast de koerswaarde heeft het aandeel echter altijd een nominale waarde. Dit is de waarde waartegen het aandeel ooit is uitgegeven en geeft aan hoeveel het aandeel bezit in de activa van de onderneming.

Als aandeelhouder heeft u ook recht op een aandeel van
krijgen
. In de meeste gevallen wordt slechts een klein deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders en wordt de rest opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf. Het percentage van de winst dat daadwerkelijk aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, heet
kostenverhouding
en de winstverdeling zelf heet
om te delen
. Soms biedt een bedrijf zogenaamde keuzedividenden aan, waarmee u de winstuitkering in contanten kunt omzetten of in nieuwe aandelen kunt ontvangen (stockdividend).

Soorten aandelen

Er zijn verschillende soorten aandelen, die vooral verschillen in de mate van invloed die de aandeelhouder in de onderneming heeft. Ook de kostenratio’s lopen sterk uiteen. In het algemeen worden vijf soorten aandelen onderscheiden:

Aandelen op naam

Naamloze vennootschappen (BV) kunnen aandelen op naam uitgeven. Aandelen op naam dragen (zoals de naam al doet vermoeden) de naam van de eigenaar. Bij een BV die dergelijke aandelen uitgeeft, zijn de aandeelhouders vennoten. Dit geldt over het algemeen niet voor een groot aantal aandeelhouders.

Aandelen aan toonder

In tegenstelling tot aandelen op naam hebben aandelen aan toonder niet de naam van de eigenaar; het is naamloos. Naamloze vennootschappen (NV’s) kunnen aandelen aan toonder uitgeven. Beursgenoteerde aandelen zijn bijvoorbeeld aandelen aan toonder.

Preferente aandelen

Eigenaren van preferente aandelen delen als eersten in de winst van de onderneming. Preferente aandelen hebben voorrang op ‘gewone’ aandelen in geval van winstuitkering of faillissement van de vennootschap. Er zijn ook cumulatief preferente aandelen die het recht op winstuitkering behouden. Indien de vennootschap in een bepaald jaar geen winst kan of wil uitkeren, behouden de preferente aandeelhouders deze uitkering.

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn meestal in het bezit van de oprichters van de organisatie of het bedrijf of hun erfgenamen. In sommige gevallen zijn dergelijke aandelen in het bezit van enkele bestuurders en in uitzonderlijke gevallen van meerdere zeer grote aandeelhouders. Preferente aandelen geven hun houder een aantal exclusieve rechten, waardoor ze een grote invloed hebben op het beleid van de onderneming. Een voorbeeld van een recht dat kan worden verbonden aan het bezit van preferente aandelen is het recht om nieuwe bestuurders te benoemen.

Certificaten

In feite zijn certificaten geen echte aandelen, maar omdat ze worden verhandeld alsof ze dat wel zijn, werden ze vaak geclassificeerd als een van de vijf soorten aandelen. Dit zijn stukken die bijvoorbeeld de originele voorraad vervangen omdat ze niet bijzonder geschikt zijn om te verhandelen. Zo kunnen aandelen op naam door middel van een certificaat worden omgezet in aandelen aan toonder zodat ze op de beurs kunnen worden verhandeld. Meestal worden de initiële aandelen in het administratiekantoor geplaatst, dat vervolgens de certificaten uitgeeft. Certificaathouders hebben geen invloed op het bedrijfsbeleid.€