investeren; wat is een put-optie?

Een putoptie geeft het recht om aandelen te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Zo is de persoon die de putoptie koopt verzekerd van de minimumprijs waartegen hij zijn aandelen kan verkopen. Een belegger die verwacht dat de aandelenkoers zal stijgen, kan een putoptie verkopen en zo een hoger rendement behalen

Hoe werkt een optiecontract?

Opties zijn mogelijk op zaken als obligaties, grondstoffen en bijvoorbeeld de AEX-index, maar de meest voorkomende optie is een aandelenoptie. Daarom is dit de optie die in dit artikel wordt besproken. Optiecontracten zijn altijd voor 100 aandelen.

Wat zijn de voor- en nadelen van het kopen van een putoptie?

Voor het kopen van een putoptie moet u een optiepremie betalen. In ruil daarvoor krijgt de koper het recht om aandelen te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de prijs van de onderliggende waarde op de expiratiedatum van de optie hoger is dan de uitoefenprijs, verliest de optie aan waarde. De koper van de optie verliest dan zijn inleg. Dit is gunstig voor de verkoper van de verkoopkans. Zijn winst bestaat dan uit de ontvangen optiepremie.

Voorbeeld

Dhr. A koopt 1 putoptie in aandelen Shell met een uitoefenprijs van 25 euro. Dit betekent dat A aan het einde van de optieperiode 100 aandelen kan verkopen tegen een prijs van 25 euro per stuk. De optiepremie is 2 euro.

Hoeveel winst of verlies heeft Mr. Hoezo?

Er zijn twee opties:

  1. Het aandeel Shell noteert op de expiratiedatum boven de 25 euro. Dhr. A kan aandelen Shell verkopen voor 25 euro, maar zal dat niet doen omdat hij ze voor een hogere prijs op de beurs kan verkopen. Zijn optie is dus waardeloos en hij verliest de optiepremie van € 200 (€ 2 per aandeel).
  2. De waarde van Shell-aandelen daalt sterk en kost op de sluitingsdatum slechts 17 euro per aandeel. Dhr. A heeft echter het recht om zijn aandelen te verkopen voor 25 euro per aandeel. Hij koopt 100 aandelen voor 1700 euro en verkoopt ze voor 2500. Na aftrek van de optiepremie van 200 euro heeft dhr. 699 euro.

Wat zijn de voor- en nadelen van het verkopen van leads?

Dhr. A uit ons vorige voorbeeld heeft duidelijk zijn putoptie van iemand gekocht. Laten we deze man Mr. bel B. Mr. B verkoopt de putoptie en ontvangt daarmee de optiepremie. Hij krijgt dus meteen 200 euro op zijn rekening. Als de koers van het Shell-aandeel boven de 25 euro blijft, zal dhr. B de gehele optiepremie.

Als de koers van het aandeel daalt, zal dhr. A wil zijn aandelen in Mr. B wil verkopen. Als een Shell-aandeel bijvoorbeeld slechts 17 euro kost, zal dhr. B blijft verplicht 100 aandelen over te nemen van dhr. A tegen een prijs van 25 euro per aandeel. Aangezien de aandelen slechts 17 euro waard zijn, heeft dhr. B groot verlies. Hij krijgt een optiebonus van 200 euro en 1700 euro voor 100 aandelen, maar daarvoor moet hij zelf 2500 euro betalen. Zijn verlies is dus 600 euro, terwijl de maximale winst slechts 200 is.

Putopties kunnen zowel tot zeer grote winsten als tot zeer grote verliezen leiden. Bij een putoptie bestaat altijd de mogelijkheid dat het bedrijf failliet gaat, waardoor de koers enorm daalt. Dit ontslaat de verkoper van de putoptie echter niet van de verplichting om de aandelen tegen de opgegeven prijs te kopen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een belegger voor veel geld een aandeel moet kopen waarvan de waarde enorm is gedaald.

Een putoptie is eigenlijk het tegenovergestelde van een calloptie. Een putoptie geeft de koper het recht om tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen. Een calloptie geeft u het recht om te kopen.

risico’s

De handel in opties kan zeer riskant zijn en niet geschikt voor beginnende beleggers. Opties zijn complexe financiële producten en worden alleen aanbevolen voor ervaren beleggers. Bij het kopen van een putoptie is het maximale verlies beperkt tot de optiepremie, maar bij het verkopen van een putoptie kan het verlies zeer groot zijn.€