Investeren in lithium

De vraag naar lithium neemt toe. Dit maakt lithium een ​​interessante investering. De vraag neemt toe omdat lithium wordt gebruikt in batterijen. Het is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Ook vanuit ontwikkelingslanden als China en India neemt de vraag toe. Lithium wordt ook gebruikt in de geneeskunde.

Lithium is een grondstof die voor het eerst werd ontdekt in 1817. Het werd gedaan door de Zweed Johan Arfvedsson. Hij ontdekte lithium tijdens het bestuderen van mineralen. Hij deed het op het Zweedse eiland Uto. Geoloog Christian Gmelin bestudeerde lithium in 1818 en ontdekte dat het bijzonder heldere rode kleuren ontwikkelde in een vlam. De twee Zweden waren echter niet in staat lithium te isoleren van andere mineralen. De Amerikaan Humphrey Davy was de eerste die daarin slaagde. Dit deed hij tijdens de elektrolyse van lithiumoxide.

Functies van lithium

Vanaf 1923 werd ook lithium op grote schaal geproduceerd. Het werd uitgevoerd door het Duitse bedrijf Metallgesellschaft AG. Er verkregen met lithium met behulp van een elektrode. Dit gebeurde met een mengsel van kaliumchloride en lithiumchloride. Lithium bleek voor verschillende doeleinden geschikt te zijn, waardoor de vraag ernaar toenam. Het wordt gebruikt als medicijn tegen depressie en manie. Bovendien lijkt lithium nuttig te zijn in oplossingen voor warmtewisseling. Het geeft een hoge soortelijke warmte af. Sommige halogeniden, dwz stoffen die zijn afgeleid van lithium, werken als droogmiddel. Dit geldt bijvoorbeeld voor lithiumbromide en lithiumchloride.

Lithium in batterijen

Lithium wordt nu ook gebruikt in batterijen en daardoor is ook de vraag naar lithium flink toegenomen. Ze leveren drie keer meer energie dan andere metalen en zijn bovendien een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen. Lithium wordt in steeds meer apparaten gebruikt. Niet alleen in draagbare batterijen, maar ook in bijvoorbeeld de auto-accu en miljoenen mobiele telefoons. Als gevolg hiervan is de vraag naar lithium de afgelopen jaren snel gegroeid. Daarnaast lijken onderzoekers van de American University of MIT een superbatterij te hebben ontwikkeld. Het wordt een lithium-ionbatterij genoemd. Het duurt seconden en kan het antwoord zijn op het razendsnel opladen van elektrische auto’s, mobiele telefoons en mp3-spelers. De batterij is nog in ontwikkeling.

Vraag naar lithium neemt toe

Veel beleggingsadviseurs raden aan om voornamelijk in lithium te beleggen omdat de vraag groeit. Dit komt door deze nieuwe ontwikkelingen en ook doordat opkomende economieën als India en China steeds meer behoefte hebben aan nieuwe grondstoffen. De mensen daar zijn veel meer gaan consumeren en daarmee is ook de vraag naar lithium snel toegenomen. Door de toenemende vraag en schaarste stijgen de prijzen. Speculanten hebben lithium ook ontdekt als een investeringsvehikel voor winst. Van 2000 tot 2010 is de prijs van lithium met 400 procent gestegen.

Investeren in lithium

Het meeste lithium komt uit mijnen in Chili en Bolivia. Daarom profiteren deze landen van de toegenomen vraag en proberen ze extra mijnen te bouwen. Het is niet mogelijk om lithium rechtstreeks op de beurs te kopen. Dit kan door aandelen te kopen in bedrijven die lithiummijnen hebben of betrokken zijn bij de productie van lithiumbatterijen. De aandelen van deze bedrijven zullen de komende jaren waarschijnlijk flink stijgen.€