Investeren in goud: is goud een goede investering?

Goud lijkt een middel om veel geld te verdienen, omdat het een schaars goed is. Sinds de eeuwwisseling heeft de goudprijs enorme veranderingen ondergaan. Een meerwaarde van 500% kan worden genoteerd op de waarde van de gouden dollar in de periode tot nu toe. Dit is zeker een goed argument om goud te kopen. Is goud een waardevolle investering of is het een enorme zeepbel die na zoveel jaren zal barsten?

Investeren in goud

Wat laten gebeurtenissen uit het verleden zien?

In dollars uitgedrukt is de waarde van goud van 2002 tot eind 2012 snel gestegen. Het is gestegen van ongeveer $ 10.000 per kilogram naar ongeveer $ 55.000. Een indrukwekkende stijging inderdaad. Hieruit blijkt dat goud er ondanks de vele wereldwijde crises in is geslaagd een stabiele belegging te vormen. Het wordt echter ook hoog gehouden door de algemene onzekerheid en aanhoudende problemen in de markt. Wat als deze problemen verdwijnen en de markt kalm is? Goud kan niet continu stijgen, heeft het een plafond?

Waarom is er geen recessie?

Landen en grote instellingen hebben onderpand nodig om in moeilijke tijden niet zonder kapitaal te komen te zitten. Bovendien is goud een relatief duurzame grondstof die moeilijk te verkrijgen is, aangezien de vraag van de algemene wereldwijde elektronicamarkt blijft groeien. Beide samen maken het een zeer betrouwbare investering. Maar is het echt zo? Men mag niet vergeten dat de prijs van goud ook nauw samenhangt met de mate van buitenlandse schuld van grote landen als Amerika en Europa. Beleggers zoeken graag naar stabiele mogelijkheden om geld te verdienen met hun beleggingen. En tot nu toe lijkt goud zo’n superieure prestatie te leveren in vergelijking met andere investeringsopties. Landen en verzekeraars blijven continu in goud beleggen.

Is er een gouden bubbel?

Goud is een duurzaam product en zal lange tijd nodig zijn vanwege de hoge geleidbaarheid in veel apparatuur. De vraag groeit, maar het aanbod is nog beperkt. Vanuit dit oogpunt kun je zeggen dat de goudprijs maar in één richting kan gaan. Ook hier is echter voorzichtigheid geboden. Wat als er een materiaal wordt uitgevonden met een vergelijkbare geleidbaarheid maar tegen een veel lagere prijs. In dat geval zal een prijsaanpassing plaatsvinden. Het zal een relatief beperkte oplossing zijn als het gebeurt. Dit komt door het feit dat goud een intrinsieke waarde zal hebben die altijd converteerbaar is. Het is immers niet mogelijk om meer in goud te beleggen dan de werkelijke hoeveelheid goud. Daarom zullen de primaire kosten altijd relatief hoog blijven en kunnen ze ondanks een tijdelijke daling blijven stijgen.

Vergelijk met andere bubbels

We hebben in onze financiële geschiedenis veel zeepbellen gezien die markten en economieën onder zware druk hebben gezet. Denk bijvoorbeeld aan het volgende.

Uit het bovenstaande blijkt dat speculatie een negatieve bijsmaak heeft vanwege het belang van grote onzekerheid. We hebben een bepaald gevoel van verwachting en dat gevoel wordt versterkt naarmate het gevoel in de loop van de tijd wordt bevestigd. Dit betekent dat we onvoorzichtig worden en voorzichtigheid vergeten. Hebzucht neemt het over. Maar geldt dat ook voor goud? We hebben ook bepaalde verwachtingen bij het beleggen in goud.

Is goud een betrouwbare investering op lange termijn?

Dit is een goede vraag om over na te denken. Hoe lang kan goud een winstgevende investering blijven? Ook de goudprijs is fors gestegen, mede door politieke onzekerheid en een reeks opeenvolgende crises. Dit betekent voorzichtig zijn. Zolang de wereldwijde recessie voortduurt, is er geen reden om te verwachten dat de goudprijs zal dalen. Bovendien zal goud, bij gebrek aan nieuwe duurzame materiaalvervangers op de markt, een betrouwbare duurzame belegging blijven. Als de economie zich gedurende een langere periode blijft ontwikkelen, met algemene politieke stabiliteit, bestaat de mogelijkheid dat de ingezette opwaartse trend zich stabiliseert en wellicht geleidelijk afneemt. De prijs van goud kan ook overgewaardeerd zijn. Een gemiddeld rendement van 50% per jaar (over de laatste tien jaar) is niets.

Investeren in goud of niet?

Investeren in goud is echter een goede investering. In feite heeft het al meer dan een decennium grote winsten gegenereerd. Maar er is ook terughoudendheid. De goudprijs is gestegen als gevolg van de bruto-uitgaven van de Amerikaanse regering aan terrorismebestrijding, wat ook heeft geleid tot een toename van de buitenlandse schuld. Dit is het basisargument waarom instellingen en overheden zijn overgestapt op grootschalige investeringen in goud. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van de goudprijs. Deze problemen met de staatsschuld lijken nu en in de nabije toekomst niet te worden opgelost, dus investeren in goud vormt een goede basis. Zolang de begrotingstekorten in landen als Amerika niet zijn opgelost en de economie in het algemeen verbetert, is en blijft dit een goede manier om winst te maken. Als de wereldeconomie weer aantrekt en de staatsschuld daalt, zal de goudprijs stabiliseren of dalen. Landen en beleggingsondernemingen kunnen zich dan van goud afstoten om winst veilig te stellen. Met andere woorden, door op grote schaal winst te kopen, kan de prijs van het ene op het andere moment kelderen. Voordat dit moment werkelijkheid wordt, zal de huidige situatie nog geruime tijd aanhouden en zullen investeringen in goud winst opleveren. Nu de wereldeconomieën zich herstellen, moet men waakzaam zijn. Voor je het weet, wordt de winst uitbetaald, waardoor je winst verdampt.

Houd er rekening mee dat tijdelijke gebeurtenissen of spanningen in de wereld de prijs van goud aanzienlijk kunnen verhogen. Denk aan Covid19, waar de wereldwijde angst voor vervuiling de prijs flink heeft opgedreven. Enerzijds is het een mooie kans om in relatief korte tijd een goed rendement op goudbeleggingen te behalen. Anderzijds dreigt het gevaar dat grote institutionele beleggers willen profiteren van de winst, waardoor de goudprijs ineens flink kan dalen. Dit geeft aan dat men voorzichtig moet zijn met goudbeleggingen als de prijs wordt gedreven door kortetermijngebeurtenissen of spanningen.

Lees verder