Investeren in een cv is een goede optie

Investeren in cv’s kan een goede optie zijn in plaats van te beleggen in aandelen of obligaties. Samen met meerdere investeerders investeert u een bedrag in een object, zoals een bedrijfspand, een winkelcentrum, een schip of een film. Met uw investering wordt u mede-eigenaar van het object. Het rendement en het risico bevinden zich ergens tussen beleggen in aandelen en obligaties.

Investeren in een cv

Commanditaire vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van vennootschap onder firma. Deze rechtsvorm lijkt op een vennootschap onder firma (VOF). Naast de gebruikelijke volwaardige vennoten die het gebruik en de verkoop van het object verzorgen, worden ook commanditaire vennoten of passieve vennoten (investeerders) betrokken bij het CV. Limited partners hebben alleen een financiële bijdrage en bemoeien zich niet met de gang van zaken. Er zijn cv’s van onroerend goed, cv’s van schepen en cv’s van films.

Object

Om bijvoorbeeld een appartementencomplex te realiseren is geld nodig. De partners besluiten een CV aan te maken, dat tot stand komt door een overeenkomst tussen de partners aan te gaan. Beleggers krijgen de mogelijkheid om kapitaal te investeren in het vastgoed. Opbrengsten minus kosten worden periodiek verdeeld onder de leden. Soms wordt het bedrag aan het einde van de looptijd betaald. Daarnaast hoeft de CV-belegger niets te doen. Voor de Belastingdienst valt de investering in de CV meestal in kolom 3. De winst uit de verkoop van het object aan de commanditaire vennoten wordt niet belast.

In CV bent u alleen verantwoordelijk voor uw geïnvesteerd vermogen. De beherend vennoten zijn volledig aansprakelijk voor eventuele schulden.

Looptijd

Een CV wordt doorgaans aangegaan voor een onbetaalde periode en wordt geliquideerd wanneer het onroerend goed wordt verkocht. Dit is meestal wanneer de markt gunstig is. Immers, als er een bepaalde termijn wordt afgesproken, kan het moment van verkoop van het object financieel nadelig zijn. Daarom is het gebruikelijk om de intentie uit te spreken dat de woning over zeven tot tien jaar verkocht zal zijn. Je hebt toestemming nodig van je filialen om je cv op de markt te brengen. Het brengt veel administratieve bureaucratie met zich mee.

Kosten

Investeren in een cv is niet zonder kosten. U betaalt beheer-, exploitatie- en structureringskosten van vijf tot tien procent van het geïnvesteerde vermogen. Deze kosten kunnen sterk verschillen van cv tot cv.

Onroerend goed

Een onroerend goed CV is het meest populair. Voorbeelden van cv’s voor onroerend goed zijn een kantoorgebouw, een winkelcentrum of een appartementencomplex. Het heeft een goed risico-rendementsprofiel. Vastgoedrendementen zijn afhankelijk van huurinkomsten en kunnen daardoor vrij stabiel zijn. Het geïnvesteerde vermogen kan op lange termijn groeien in functie van de waarde van het object. Meer informatie vindt u op Vastgoed Comparer.nl.

Bijdrage aan CV

Investeren in vastgoed CV kan op verschillende manieren. U kunt de woning zelf kopen, maar er is kapitaal voor nodig en u moet de kosten en administratie bijhouden. Het is ook mogelijk om te beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen. De kosten kunnen oplopen tot 25 procent van het rendement. De belegger heeft geen idee van de investering en de fondsen zijn gevoelig voor veranderingen op de aandelenmarkt. Een onroerend goed CV is gunstiger. Er is investeringsinzicht en de kosten zijn veel lager, zo’n 10% van het rendement.

Voordelen:

minpuntjes

Film en schepen

Er zijn ook cv’s voor films en verzendingen, die minder vaak voorkomen dan cv’s voor onroerend goed. Een film kan een kaskraker of een flop zijn. Sinds de fiscale stimuleringsmaatregelen per 1 juli 2007 zijn afgeschaft, is dit soort investeringen minder interessant geworden. Ook verdwenen de fiscale voordelen voor het opsturen van investerings-cv’s.€