Investeer in ETF’s met hoog dividend voor passief inkomen

Door te beleggen in ETF’s met hoog dividend, kunt u een passief inkomen verdienen. Door dividenden te herbeleggen, kunnen vermogenswinsten aanzienlijk zijn. Kies een ETF met een hoog dividendrendement. Het belangrijkste voordeel van beleggen in ETF’s met hoog dividend is diversificatie. U riskeert veel minder dan direct beleggen in aandelen met een hoog dividend. Anno 2020 is het aanbod aan ETF’s enorm geworden. Welke ETF’s bieden een hoog dividendrendement en waar moet je op letten?

ETF’s

Een ETF is een zogenaamde tracker. Deze tracker volgt de onderliggende waarde. Deze onderliggende waarde kan verschillende beleggingsproducten zijn, zoals een index, een mand met verschillende aandelen of obligaties, of een specifieke grondstof. De tracker volgt deze waarde één voor één. In tegenstelling tot een beleggingsfonds wordt een ETF passief beheerd, waardoor de kosten van een ETF veel lager zijn dan die van een beleggingsfonds. Er zijn veel ETF’s die net als aandelen dividend uitkeren. Het grote voordeel van dividendbetalende ETF’s is dat u dividenden krijgt van een goed gediversifieerd product in plaats van één specifiek aandeel. Deze goede ETF-diversificatie verkleint het risico op prijsdalingen.

Gedeeld

Dividend is een vorm van winstuitkering. Bedrijven kunnen een deel van hun winst uitkeren in de vorm van dividenden. Het deel van het inkomen dat als dividend wordt uitgekeerd, wordt de uitbetalingsratio genoemd. De ETF’s die deze aandelen bezitten, ontvangen deze dividenden, die vervolgens worden uitbetaald aan de ETF-eigenaren. Een obligatie-ETF ontvangt de rentetarieven van de obligaties waarin de ETF is belegd. De ETF keert deze rentebetalingen vervolgens terug aan zijn beleggers in de vorm van dividenden.

Dividendrendement ETF’s

Bij het kiezen van een ETF met hoog dividend wordt rekening gehouden met het dividendrendement van de ETF. Dividendrendement geeft het dividendrendement van de ETF aan. Het dividendrendement van een ETF kan worden berekend door het totale bedrag aan dividenden dat per jaar wordt uitgekeerd te delen door de prijs van de ETF. Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met 100, wat het huidige dividendrendement van de ETF is.

Herbelegging van dividenden

Door de dividenden die u ontvangt opnieuw te beleggen, koopt u meer ETF’s van de dividenden. Deze extra ETF’s keren ook dividend uit, wat betekent dat u meer dividenden krijgt. Dit is hoe rijkdom exponentieel groeit.

Hoog dividend ETF’s

Niet alle ETF’s keren dividend uit, veel ETF’s gebruiken dividenden om te beleggen. Commodity-ETF’s keren ook vaak geen dividend uit. Een ETF met hoog dividend wordt zo genoemd als de focus van de ETF ligt op het betalen van een hoog dividendrendement. ETF’s met hoog dividend zijn er in verschillende categorieën. Niet alleen aandelen-ETF’s betalen grote dividenden, er zijn ook veel obligatie-ETF’s die grote dividenden uitkeren. Sommige grondstoffen- en valuta-ETF’s keren ook grote dividenden uit.

Verhandelbaarheid

ETF’s kunnen net als aandelen op handelsdagen worden verhandeld. ETF’s kunnen de hele dag worden verhandeld, wat een belangrijk voordeel is ten opzichte van beleggingsfondsen die slechts enkele momenten per dag kunnen worden verhandeld. ETF’s zijn verhandelbaar bij alle Nederlandse brokers. Binck Fundcoach is een broker gespecialiseerd in ETF’s en beleggingsfondsen

Risico’s in ETF’s

Omdat ETF’s meerdere aandelen of obligaties aanhouden, is er een groot verschil. Door de brede verspreiding van ETF’s is er minder risico op koersdalingen dan wanneer u aandelen of obligaties afzonderlijk koopt.

Verschillende categorieën

ETF’s zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën kunnen een onderliggende waarde beschrijven, zoals aandelen, obligaties, valuta’s of grondstoffen. ETF’s kunnen ook worden onderverdeeld volgens de geografische regio waarin ze beleggen.

Overzicht

Een selectie van verschillende veel verhandelde hoogdividend-ETF’s, waaronder “ISIN” (een ISIN is een unieke identificatie die aan beleggingsproducten wordt toegekend) en dividendrendement:

Aandelen-ETF’s

Obligatie-ETF’s

Grondstoffen-ETF’s

Index-ETF’s

Vastgoed-ETF’s

Geografisch gespecialiseerde ETF’s