Intrekken en wijzigen van testamenten

Is het mogelijk om een ​​nieuw testament op te stellen? U kunt uw testament intrekken, ongewijzigd laten, volledig wijzigen, een nieuw testament maken, herzien of enkele wijzigingen aanbrengen. Wetten veranderen, jij verandert en erfgenamen veranderen. Dit kan op termijn een goede reden zijn om het testament bij de notaris in te trekken. Ook kunt u tijdens uw leven voorwaardelijk geld doneren en een eerdere donatie intrekken. Het wordt zeker interessant met de nieuwe extra schenkingsvrijstelling tot € 103.643 in 2020 en € 105.000 in 2021.

Opmaken van een levenstestament

De meeste mensen gaan een keer naar de notaris om een ​​testament op te stellen en zo hun erfenis te regelen. Mensen kijken er vaak niet meer naar, maar er is zeker een goede reden om eens in de zoveel jaar goed naar uw testament te kijken. Redenen voor weigering kunnen zijn:

Wat uw reden ook is om uw testament te wijzigen, u moet zelf waakzaam zijn, een notaris zal niet automatisch bij u aankloppen. U moet zelf handelen om een ​​eerder testament in te trekken of te herzien.

Hoe een testament wijzigen en intrekken?

U kunt uw testament actief en passief intrekken en herroepen. Actief naar de notaris gaan voor het opmaken van een testament. Passief en stil, waarbij bepaalde delen van de bestaande wil ongewijzigd blijven, die niet langer kunnen worden vervuld. Stel dat in uw testament staat dat een schilderij aan Gerrit wordt nagelaten en u van gedachten verandert tijdens uw leven, dan kunt u het schilderij bijvoorbeeld gewoon verkopen. Gerrit heeft dan recht op het schilderij dat er niet is, en wordt dus ook zonder uw actieve herroeping geen eigenaar van het schilderij. Maar de meest voorkomende manier van herroepen is om opnieuw naar de notaris te gaan. Dit bespaart u de moeite van uitleg en bewijzen. Het kost geld, maar dan weet je zeker dat alles zwart op wit is en de wil niet verdwijnt. Hiervoor hoeft u niet naar dezelfde notaris te gaan waar het testament eerder is opgemaakt. U kunt zeker naar een andere notaris gaan, bijvoorbeeld een die iets lagere tarieven hanteert. Dit laatste is eenvoudig te controleren door te bellen of notaristarieven te vergelijken op internet.

Hoe verloopt de herroeping van een testament bij een notaris?

Niemand kan worden verboden zijn testament in te trekken. Het hangt ervan af wat u in uw testament wilt wijzigen. Zo kunt u uw nieuwe testament laten beginnen met een algemene herroeping. In dat geval staat aan het begin van de akte dat alle eerdere testamenten en codicils worden herroepen. Daardoor verliezen ze hun rechtskracht. Uitzonderingen zijn uitvaartdiensten en eventuele orgaandonatie, aangezien deze hetzelfde blijven. Een testament kan ook een wijziging van een eerder testament zijn, geen volledige herziening, maar een aanpassing van de eerdere tekst. Dit is vaak een minder transparante vorm van herroeping en de notaris moet goed weten welke testamenten eerder zijn opgemaakt. Gedeeltelijke aanpassing kan bij de erfgenamen veel vragen oproepen en een scheef gezicht geven. Een algemene beoordeling en verwijzing naar een notaris biedt de grootste zekerheid dat uw nalatenschap wordt verdeeld zoals u het bedoeld heeft, en wordt daarom aanbevolen.

Levenslange donatie intrekken en annuleren in 2020 en 2021

Een testament regelt de verdeling na het overlijden van de erflater. Om te voorkomen dat er teveel erfbelasting betaald wordt, wordt er vaak voor gekozen om bepaalde schenkingen tijdens het leven te doen. U kunt ook voorwaarden aan uw donatie toevoegen. En je kunt het ook het beste zwart op wit regelen bij een notaris, waar je kunt kiezen tussen voorwaardelijke en herroepelijke schenking.€