Internetbankieren is niet zonder risico

Na de onthullingen van ene Edward Snowden weten we dat tegenwoordig alles wordt afgetapt, gelezen en gemanipuleerd. Een gevoel van veiligheid is moeilijk te vinden op internet. Ook internetbankieren is niet zonder risico.

Hoe veilig is internetbankieren?

Steeds meer mensen bankieren online met een ongemakkelijk gevoel. Onze kijk op internet is in 2013 veranderd: van een medium dat ons leven makkelijker moest maken en veel nieuwe vrijheden moest bieden, is het een medium geworden dat ook voor spionage en manipulatie wordt gebruikt. Als de Amerikaanse geheime dienst NSA persoonsgegevens kan uitlezen, krijgt men de indruk dat ook bankgegevens niet erg veilig zijn.

Wat betekent dit voor internetbankieren?

Bankieren is een van de meest privacygevoelige activiteiten die mensen op internet doen. Veel Nederlanders gebruiken deze technologie. Er is echter steeds meer een ongemakkelijk gevoel: bankklanten zijn bang voor fraude. Het is een vreemd idee dat derden niet alleen onze privégegevens op internet als een open boek kunnen lezen, maar ook ons ​​geld kunnen stelen.

Redelijke angst of weinig reden tot bezorgdheid?

In ieder geval bevelen de officiële autoriteiten zeer schoorvoetend aan om in principe af te zien van het gebruik van internetbankieren. Er wordt onder meer op gewezen dat het aantal gevallen van klassieke “phishing” al enkele jaren afneemt. Het aantal keren dat criminelen tan- en pincodes opvragen met valse e-mails, is aanzienlijk afgenomen.

Verliezen worden niet altijd vergoed door de bank

De bank vergoedt de klant niet altijd de geleden schade bij internetfraude. Banken handelen heel anders bij het terugbetalen van bedragen. Sommige banken zijn coulant en betalen zelfs zescijferige bedragen snel en probleemloos terug. Andere banken maken al bezwaar tegen bedragen van vier cijfers of gooien ze weg bij de klant wegens grove nalatigheid. Het is niet altijd duidelijk waar ‘grove nalatigheid’ begint als het gaat om online bankieren. Maar als we de grens trekken naar andere vormen van bankfraude, is het een probleem om wachtwoorden of pincodes op te schrijven en deze vervolgens in uw portemonnee mee te nemen.

Sommige coderingsmethoden worden niet aanbevolen

Een speciaal type codering die sommige banken nog steeds gebruiken voor online bankieren, heeft kritiek gekregen, vooral met betrekking tot NSA-spionage. Het verwijst specifiek naar “RC4”, een veelgebruikt SSL-protocol (Secure Sockets Layer). Na de onthullingen van Edward Snowden menen experts dat de inlichtingendiensten bij gebruik zelfs realtime kunnen meelezen. Hoewel het gebruik van deze methode werd afgeraden vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging, zijn er banken die het nog steeds gebruiken.

Doe uw bankzaken met uw smartphone

Eén ding is duidelijk: de smartphone die al je persoonlijke gegevens opslaat, al je e-mails en sms’jes ontvangt en ook je bankzaken doet, is een verleiding waar criminelen niet omheen kunnen. Zelfs in bankkringen wordt dit niet ontkend. Wie zijn smartphone wil gebruiken voor internetbankieren, mag nooit wachtwoorden naar hetzelfde toestel sturen. Zorg er ook voor dat uw smartphone minstens zo veilig is als uw laptop of tablet en houd uw antivirusprogramma’s up-to-date.

Nieuwe uitdagingen voor cybercriminelen

Experts zijn het erover eens dat elke nieuwe beveiligingsfunctie de prikkel voor criminelen vergroot om deze te kraken. Daarnaast maken de grote sommen geld op veel bankrekeningen het noodzakelijk om hackersoftware te schrijven. En vooral smartphones, die in een oogwenk ontelbare hoeveelheden gegevens over een persoon kunnen vastleggen, bieden ongekende nieuwe mogelijkheden voor cybercriminaliteit. Voor bankklanten is het altijd een moeilijk compromis: tussen de dreigingen (waar hij vooraf niet van op de hoogte is) en het gemak dat technologie hem biedt.

Lees verder