Intentieverklaring en melding coronavirus aan werkgever (hypotheek)

Een intentieverklaring van een werkgever is altijd een grote hulp bij het kopen van een woning met hypotheek als je geen vast contract maar een tijdelijk contract hebt. De intentieverklaring en de perspectiefverklaring van de werkgever kunnen zelfs cruciaal zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Sinds 2020 is er een coronamelding toegevoegd. De bank wil duidelijkheid met een intentieverklaring of een verklaring van de werkgever. Deze uitleg is vooral van belang bij variabel inkomen. De werkgever is niet verplicht een werkgeversverklaring af te geven, uitzendkrachten hebben een perspectiefverklaring. De trend is dat banken zelf steeds vaker uw toekomstperspectief evalueren om het risico van geld lenen beter in te schatten. Corona maakt banken nog voorzichtiger.

Is een ingebrekestelling van de werkgever vereist?

Hypotheek en inkomensniveau

Bij het afsluiten van een hypotheek is niet alleen uw inkomen van belang, maar ook hoe zeker uw inkomen is. Je hebt misschien een hoog inkomen, maar bent erg onzeker over je baan. Er zijn veel mensen die een lager basisinkomen hebben, maar vooral door variabele componenten zoals provisies of fooien een hoog inkomen krijgen. Ook is niet elke baan even veilig. De bank wil vooral zekerheid van jou en je werkgever, liefst een vaste baan en een vast inkomen. Sterker nog, er zijn veel banken die geen hypotheek verstrekken zonder certificaat. Het heeft dus een andere betekenis dan business as usual. Daar wordt onder een intentieverklaring verstaan ​​een verklaring waarin afspraken zijn gemaakt over een later te sluiten overeenkomst, ook wel intentieverklaring genoemd.

Intentieverklaring of kennisgeving van werkgever aan werkgever

De werkgever kan helpen met de hypotheek door een verklaring op te stellen. Vaak is dit een verklaring van de werkgever of een intentieverklaring. Met de werkgeversverklaring is meestal alles duidelijk. Je hebt een vaste baan en redelijk wat vertrouwen om die baan te behouden. Dan is de opzeg van de werkgever, die doorgaans 3 maanden geldig is en verlengbaar is, een welkome stimulans. Met een grote commissie, tijdelijk arbeidscontract of inkomen uit een bedrijf wordt het vaak lastiger. Maar ook dan kan de werkgever je helpen door een intentieverklaring af te geven.

Een intentieverklaring voor een hypotheek als er nog geen vaste overeenkomst is

Een intentieverklaring drukt, zoals de naam al doet vermoeden, intenties uit. Geen zelfvertrouwen. Zo kan een werkgever zwart op wit aangeven dat hij voornemens is uw tijdelijke dienstverband voort te zetten of uw tijdelijke dienstverband na enkele maanden om te zetten in vast dienstverband. Ook bevestigt de werkgever of u een zakelijke lening heeft en of er mogelijk loonbeslag is geheven. Met deze intentieverklaring hoef je niet te wachten tot je een vaste baan hebt om een ​​hypotheek af te sluiten, maar kun je eerder beginnen.

Afwezigheid van intentieverklaring hypotheek

Het nadeel van het opzetprotocol voor u en de bank is dat het om opzet gaat. Het is geen garantie. Als het voornemen niet uitkomt en je wordt bijvoorbeeld ontslagen, kun je problemen krijgen met het betalen van de hypotheeklasten. Dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de bank om een ​​tijdelijke oplossing te zoeken. Een aantal banken biedt tijdelijk respijt en als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie heeft kunt u profiteren van de betaalbaarheidsoptie van NHG.

Staat van inkomen en vermogen

Ben je zzp’er of zzp’er, dan kan een inkomens- en vermogensopgave uitkomst bieden. Dit rapport geeft inzicht in inkomsten, vermogen en vaste kosten en wordt gebruikt om de draagkracht te berekenen. Meestal wordt zo’n certificaat voor een aantal jaren achter elkaar aangevraagd. Vaak gebeurt dit in de laatste drie jaar.

Perspectiefverklaring voor flexwerkers

Nieuw is de toekomstgerichte verklaring voor flexwerkers. Uitzendbureau Randstad is een proef gestart met een toekomstgerichte verklaring (voldoende baanperspectief in de komende jaren), waardoor het voor flexwerkers ook makkelijker wordt om een ​​hypotheek af te sluiten. Een hoge score geeft je een grotere kans op het krijgen van een hypotheek. De Prospective Statement geeft een nog beter en completer beeld van je kansen op de arbeidsmarkt dan een conventionele arbeidsmarktscan en wordt door kredietverstrekkers serieus overwogen bij het verstrekken van een lening.

Woonkostenfonds WLF

WLF is nog breder. Het is een overbruggingsvehikel met extra onderpand en daarmee zekerheid voor kredietverstrekkers en banken. Dit geldt voor betalingsachterstanden door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, maar ook voor echtscheiding of overlijden van een partner. Ook mag u geen achterstand hebben om voor deze regeling in aanmerking te komen. NHG heeft ook een werkgeversverklaring of intentieverklaring nodig van uw werkgever voordat een NHG-gegarandeerde hypotheek kan worden verstrekt.

Voorbeeld intentieverklaring of kennisgeving van werkgever

Een intentieverklaring of werkgeversverklaring kan er als volgt uitzien:

Gegevens over de naam, achternaam, adres en woonplaats van de werkgever: …………………………… …… ………. ……………

Gegevens werknemer, naam, adres, geboortedatum: …………………………….. .. .. …………
In bedrijf sinds: ……………………………………………………….. . . . . . . . . . . .
Huidige status: ……………………………………….. …….
Soort dienstverband: ………………………………………. . . . . . . . . . . . .
Proeftijd, indien ja, tot: …………………………………………. ……. …………..
Intentie of zekerheid vast dienstverband: …………………………………………. ……. …………………..
Inkomsten uit flexibele werkrelaties: …………………………………………. ……. ……………
Toelichting inkomen, exclusief overwerk, vakantietoeslag, toeslag bij overtredingen, vaste 13e maand, provisie, vaste eindejaarsuitkering, overwerk: ……………………………………….
Geldverstrekker: ……………………………………………………
Salaris werknemer, duur, bedrag: ……………………………………

Ondergetekende verklaart dat hij alles naar waarheid heeft ingevuld namens: …………………………
Naam ondertekenaar: …………………………… Handtekening

Een melding van de werkgever is niet altijd voldoende

Sinds 2020 volstaat de werkgeversverklaring of het voornemen niet meer. Zelfs het UWV-verzekeringsblad is niet meer voldoende. Dit document is te downloaden van de website van UWV. Vanwege de corona is er een nieuwe mededeling nodig, een mededeling over de corona.

Wat is de aankondiging over corona?

De Corona Notice is een lijst met zaken die de bank door de werkgever wil laten ondertekenen. De belangrijkste vraag is:

“Verwacht je dat het coronavirus komend jaar een negatief effect zal hebben op de inkomsten? Zo ja, komt dat door verlies van overwerk, (gedeeltelijke) werkloosheid, commissieverlies of verminderde uren?”

Medewerkers uit de zwaar getroffen evenementenbranche, cultuursector, toerisme en horeca kunnen niet zonder een corona-hypotheekopzegtermijn. Maar de werkgever is niet verplicht een coronaattest af te geven.

De laatste intentieverklaring om een ​​hypotheek af te sluiten

Geef niet op als je een tijdelijke baan hebt, maar vraag je werkgever om een ​​intentieverklaring of werkgeversverklaring. Informeer bij de bank wat hun eisen zijn. Ook de salarisadministratie kan u helpen. Werk je echter in een kwetsbare sector, dan kan corona tijdelijk voor een verstopping zorgen. In dergelijke gevallen hebben banken en kredietverstrekkers een coronamelding nodig.€