Inspectie van het gebouw

U bent van plan een nieuw huis te kopen. Wilt u meer zekerheid over de staat van de woning, dan kunt u een bouwkundige keuring laten doen. Als u in aanmerking wilt komen voor NHG, moet u in sommige gevallen zelfs een bouwkundige keuring uitvoeren. Ook kunt u als verkoper het keuringsrapport gebruiken om uw vraagprijs te verantwoorden en te voorkomen dat u later aansprakelijk wordt gesteld voor bepaalde gebreken.

Wat betekent bouwinspectie?

Kort gezegd is een bouwkundige keuring, ook wel bouwkundige keuring genoemd, een visuele beoordeling van de staat van onderhoud en technische aspecten van een woning of gebouw. Uw woning wordt gecontroleerd op gebreken en toekomstige reparatiekosten. Daarnaast kijken we ook naar het benodigde onderhoud aan de woning en de bijbehorende kosten op korte, middellange en lange termijn, evenals achterstallig onderhoud.

Als je een huis wilt kopen, is de kans groot dat je er al verliefd op bent. Daardoor bekijk je de woning niet meer zo objectief. Ook daarom is het nuttig om een ​​bouwkundige keuring uit te voeren om een ​​objectief oordeel te kunnen geven.

Bij de keuring wordt met veel aspecten rekening gehouden. Hieronder staan ​​enkele voorbeelden.

Daarnaast worden er altijd foto’s gemaakt van belangrijke punten van het huis, deze worden toegevoegd aan het rapport.

Bouwtechnische keuring voor mijn huis?

Natuurlijk vraagt ​​u zich misschien af ​​of dit voor uw woning wel nodig is. In het algemeen is het aan te raden om woningen gebouwd vóór 1960 te inspecteren, aangezien deze vaak grote gebreken kunnen vertonen. Huizen gebouwd tussen 1960 en 1985 hebben vaak een aantal specifieke problemen die handig zijn om te weten. Voor woningen gebouwd na 1985 is dit nog redelijk, al zullen er minder grote problemen zijn. U kunt het onderzoeksrapport echter gebruiken bij onderhandelingen en het levert u meestal meer op dan het u kost. Als u een woning met NHG wilt kopen, moet u in sommige gevallen zelfs een bouwkundige keuring laten uitvoeren.

NHG en bouwinspectie

In sommige gevallen is een bouwkundige keuring vereist als u in aanmerking wilt komen voor NHG. Dit is nodig als uit het taxatierapport blijkt dat de kosten van de direct noodzakelijke reparaties, op basis van de schattingen van het achterstallig onderhoud, hoger zijn dan 10% van de verkoopwaarde van de particulier zonder huur. Ook als uit het taxatierapport blijkt dat de bouwkundige keuring redelijk is. En in ieder geval als het een appartement is van 1940 of eerder, tenzij er na 1940 een complete renovatie heeft plaatsgevonden.

Als er een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd in verband met een NHG-aanvraag, dan moet het rapport worden opgesteld conform de NHG-richtlijnen, vraag het dus aan uw keuringsinstelling zodat u dit rapport ook daadwerkelijk kunt gebruiken.

Gebouwkeuring als aankoopkeuring

Als u een woning overweegt, is het verstandig om een ​​bouwkundige keuring te laten doen, ook wel aankoopkeuring genoemd. Zo weet u of de woning achterstallig onderhoud heeft en wat de verwachte kosten in de toekomst zullen zijn. Als je je hiervan bewust bent, sta je sterker in de onderhandelingen. Hierdoor kunt u vaak eenvoudig uw keuringskosten verlagen. Bovendien verkleint het de kans op ongewenste verrassingen na de aankoop.

Gebouwinspectie als verkoopinspectie

Als verkoper kunt u ook een bouwkundige keuring uitvoeren, een zogenaamde verkoopkeuring. Dit versterkt uw positie. U kunt het gebruiken om de kwaliteit van uw huis te laten zien. Ook voorkom je verwarring bij kopers in een vroeg stadium.

Ook heeft u een wettelijke plicht om eventuele gebreken te melden, dus u voldoet er grotendeels aan. Worden daarna gebreken geconstateerd, dan beschikt u in ieder geval over een rapportage waarin dit wordt vermeld.

Gebouwinspectie als opleveringscontrole voor nieuwbouw

Een bouwkundige keuring is ook erg verstandig voordat u een nieuw huis koopt. Daarna worden samen met de aannemer alle aspecten bekeken waaraan de woning conform het Bouwbesluit en de afgesloten contracten moet voldoen. Zo voorkom je dat je er later achter komt dat er dingen niet kloppen. De aannemer kan dan meer doen. Tijdens de keuring worden gebreken en eventuele gebreken geconstateerd en wordt alles in het wit geschreven. Ook is het handig om achteraf te controleren of alle punten hersteld zijn.

In overleg met de aannemer kunt u er naast de eindinspectie ook voor kiezen om de voorleveringsinspectie eerder uit te laten voeren. Daardoor komt uiteindelijk niet alles naar voren en kunnen alle gebreken eerder worden verholpen.

Kosten bouwkundige keuring

Er zijn veel instanties die een bouwkundige keuring voor u kunnen uitvoeren. Natuurlijk heeft elk bureau zijn eigen prijs. Kosten liggen vaak tussen de 250 en 400 euro. Als de NHG-aanvraag een bouwkundige keuring vereist, is de prijs meestal iets hoger dan een normale bouwkundige keuring bij dezelfde instelling. Vaak kan uw hypotheekverstrekker vanuit hun netwerk een keuring voor u regelen. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf een uitkiezen.

Lees verder