Insolventie en schuldsanering

Als uw maandinkomen ondanks de matiging van uw levensstijl gedurende langere tijd onvoldoende is om de kosten van levensonderhoud, rente en aflossing te dekken, dan is er sprake van een faillissement. Gelukkig kan schuldsanering een oplossing bieden.

Wat is insolventie?

Als uw maandinkomen structureel onvoldoende is om uw vaste lasten, kosten van levensonderhoud, verlopen krediettermijnen en openstaande rekeningen te dekken, dan bent u zogenaamd insolvabel. Je hebt te veel schulden en als gevolg daarvan word je
arbeidsongeschikt
.

Overmatige schulden creëren vaak angst: angst voor
schuldeisers
angst om je huis te verliezen, angst voor stigmatisering als
niet-betaler
. Deze angst belemmert veel mensen in hun handelen en maakt sommige mensen zelfs ziek.

Hoe ontstaat een faillissement?

In ons land financieren veel mensen (duurzame) consumptiegoederen door krediet te nemen op basis van vast werk en vast inkomen. Het afsluiten van een lening (kortlopend of langlopend) hoeft op zich geen probleem te zijn als:

Als echter niet aan deze twee voorwaarden wordt voldaan of onvoldoende aandacht wordt besteed, kunnen werkloosheid en andere financiële tegenslagen en kritieke levensgebeurtenissen ertoe leiden dat het maandinkomen niet meer opweegt tegen de maandlasten.

Met welke financiële belemmeringen moet rekening worden gehouden?

Kritieke levensgebeurtenissen worden gekenmerkt door het feit dat ze onbedoeld, ongepland en onverwacht komen. Baanverlies, echtscheiding en ziekte of overlijden van naaste familieleden worden vaak genoemd als de meest kritieke levensgebeurtenissen. Het gaat vaak gepaard met depressie, apathie, desoriëntatie en verlies van levensperspectief. Het is meestal een combinatie van verschillende factoren en individuele problemen die uiteindelijk tot insolventie leiden.

We mogen niet vergeten dat we ook beïnvloed kunnen worden door onze ervaringen met geld thuis en de sociale en economische omstandigheden van onze ouders. Negatieve ervaringen met geld thuis en het gebrek aan mogelijkheden om er in de kindertijd mee om te gaan, vergroten het risico om in een situatie van buitensporige schulden terecht te komen.

Wat kunnen de gevolgen zijn van een te hoge schuldenlast?

Schuldsanering aanvragen

Maar als debiteur (ook wel debiteur genoemd) heeft u de mogelijkheid om opnieuw te beginnen door schuldhulpverlening aan te vragen! U kunt immers rekenen op professioneel advies en hulp bij het verschuiven van de schuldhulp en wie 3 jaar lang deze verschuifregeling volgt, is schuldenvrij.€