ING: Een Nederlandse bank met een rijke historie

In eerste instantie is de Nederlandse bank ING een grootbank en internationaal een van de grootste concerns ter wereld. Het hoofdkantoor van ING staat in Amsterdam. De belangrijkste activiteiten zijn consumentenbankieren, directbankieren (inclusief internetbankieren), investeringsbankieren, vermogensbeheer, investeringsbankieren en verzekeringsdiensten. ING is ontstaan ​​uit de fusie van NMB Postbank en Nationale Nederlanden. ING staat voor Internationale Nederlanden Groep. Vanaf oktober 2013 vervangt Ralf Hammer directeur Jan Hommann. De oranje leeuw in het ING-logo is een verwijzing naar het Koninklijk Huis, de leeuw is ontleend aan het logo van de voormalige Postbank, waarmee ING is gefuseerd.

Geschiedenis

Drie verschillende banken bepalen het gezicht.

De ING-groep is voortgekomen uit vele andere bedrijven waarvan de oorsprong teruggaat tot de jaren veertig. De drie bekendste bedrijven waaruit ING is voortgekomen, Nationale Nederlanden, Postbank en NMB, hebben elk hun eigen geschiedenis. NMB is in 1927 ontstaan ​​door de fusie van vier Nederlandse bedrijven genaamd Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstandsbank, Hanzebanken, BOAZ banken en Middenstandsbank voor Limburg. NMB, Nederlandse Middenstandsbank, was voor hun fusie een bekende bank; het bedrijf richtte zich vooral op de middenklasse. Nationale Nederlanden heeft ook een rijke historie. Het bedrijf ontstond in 1962 na de fusie van Assurantie Maatschappij tegen Brandschade De Nederlanden van 1845 (De Nederlanden) en Nationale Levensverzekering-Bank (De Nationale). Door teruglopende marktaandelen en op handen zijnde overnames vormden de twee bedrijven in april 1963 Nationale-Nederlanden. Een andere belangrijke naam in de ING-groep is Postbank. Ook de Postbank heeft een stevige historie die teruggaat tot de negentiende eeuw. Het bedrijf begon in 1881 als spaarbank onder auspiciën van de overheid en heette toen Rijkspostspaarbank. Vanaf 1917 werd een staatsinstelling voor niet-contante afwikkeling opgericht, waarvan de administratie werd verzorgd door postkantoren. In 1977 werden Postgiro ​​en Rijkspostspaarbank (RPS) één, en in 1979 namen ze de Gemeentegiro Amsterdam (GGA) over. Tot 1986 was het bedrijf altijd een staatsbank, maar vanaf nu opereert het onder één naam: Postbank. Postbank fuseerde vervolgens met NMB in 1989.

Oorsprong van ING

In 1991 is de ING Groep ontstaan ​​door de fusie van NMB-Postbank Groep en Nationale-Nederlanden. ING Groep groeide snel. De eerste grote overname vond plaats in 1995, toen ING de Britse Barings Bank overnam. Hierdoor kreeg ING elk moment wereldwijde naamsbekendheid. In 1997 werd de positie van de ING-groep in de Benelux-landen versterkt door de overname van de Belgische bank Bank Brussel Lambert. Direct banking (internetbankieren) is sinds 1997 erg gericht op en de komende jaren zal ING in veel landen internetbanken openen. ING was ook actief in de ontwikkeling van financiële instellingen in Zuidoost-Azië, de VS, Polen en Turkije in 2000, 2006 en 2007.

Markten waar ING actief is

ING is een wereldwijde financiële groep die bank-, beleggings-, levensverzekerings- en pensioendiensten levert om in te spelen op de behoeften van een breed klantenbestand. ING richt zich op haar positie als internationale retail-, direct- en commerciële bank en legt tegelijkertijd een optimaal fundament voor de toekomst van onafhankelijk verzekeringsbedrijf en vermogensbeheer. ING zal haar bank- en verzekeringsactiviteiten scheiden om de belangen van stakeholders te blijven dienen en blijvende waarde voor aandeelhouders te creëren. Om een ​​idee te krijgen van de omvang van ING op dit moment (in 2013), is het nodig om verschillende beursgenoteerde bedrijven uit dezelfde branche met elkaar te vergelijken. Morgan Stanley publiceert een jaarverslag over de marktwaarde van beursgenoteerde financiële instellingen en ING stond in 2012 op de zestiende plaats met een waarde van zevenentwintig miljard euro.

Financiële informatie

In 2012 werkte ING met een winst van 2,9 miljard euro en een eigen vermogen van 54 miljard euro. In 2012 had ING ruim 84.000 mensen in dienst. Het aantal ING-aandelen in omloop op de beurs bedroeg iets minder dan 3,5 miljard en hun marktwaarde op 31 december 2012 was 24,5 miljard. De waarde van het aandeel ING aan het einde van het boekjaar 2012 was 7,06, maar net als in voorgaande jaren werd er geen dividend uitgekeerd. ING vindt het vanwege de financiële crisis momenteel ongepast om dividend uit te keren aan aandeelhouders. ING is voornemens de dividenden op gewone aandelen te hervatten zodra alle resterende aandelen zijn terugbetaald aan de Nederlandse Staat en aan de wettelijke kapitaalvereisten is voldaan.€