Informatie over huren en inschrijven in BKR

Leasing is een kredietvorm waarbij de particuliere kredietnemer duurzame consumptiegoederen overdraagt ​​aan de lessee of lessee. In de huurovereenkomst staat ook vermeld in welke periode en tegen welke vergoeding de goederen worden overgedragen.

Woningen te huur

Bij leasing vindt geen eigendom plaats, maar de lease omvat de mogelijkheid dat de lessee de gehuurde goederen kan kopen tegen een vooraf bepaalde prijs op het moment van ondertekening van het contract. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst is en blijft de verhuurder de juridische eigenaar van de goederen. De juridische betekenis van lease in Nederland moet niet worden verward met de betekenis van het Engelse woord lease, dat ook gewoon wordt gebruikt voor de term huur.

Verschil tussen lease en afbetaling en huur

Inclusief de mogelijkheid dat de lessee de betreffende goederen aan het einde van de leaseperiode voor een bepaalde prijs van de lessor kan overnemen, is het belangrijkste verschil tussen termijn- en termijnbetaling.

Huren

Daarom is het bij het aangaan van een huurovereenkomst erg belangrijk om de overeenkomst goed door te lezen en te controleren of het echt om een ​​huurovereenkomst gaat en niet om huur of afbetaling, aangezien de juridische implicaties van huur, huur en huur heel verschillend zijn. Met name huurkoop is zeer breed bij wet geregeld.

Wat zijn de huurkosten?

De leaseovereenkomst specificeert ook de leasebetaling, dat wil zeggen het termijnbedrag, gedurende welke periode de lessee aan de lessor betaalt en welke diensten de lessor in ruil daarvoor levert. Naast het zorgen voor de beschikbaarheid van de betreffende goederen, kan de verhuurder ook diensten verlenen zoals onderhoud van de goederen. De huurprijs bestaat uit verschillende factoren, zoals afschrijving van het betreffende product, vergoeding van de investering van de verhuurder in de goederen en eventuele onderhouds- en servicekosten.

Soorten verhuur

Leasing kan grofweg worden onderverdeeld in operationele leasing, financiële leasing en sale en leaseback.

Financiële leasing

Dit betekent dat de verhuurder gedurende de looptijd van de huurovereenkomst feitelijk alleen de juridische eigenaar is, terwijl de huurder volledige economische eigendomsrechten heeft. Dit betekent dat de huurder voor onderhoud en verzekering moet zorgen.

Operationele lease

Dit betekent dat de verhuurder ook verantwoordelijk blijft voor de uiteindelijk gerechtigden.

Bouw sale en leaseback

Dit is een type lease waarbij de eigenaar van het actief het aan een belegger verkoopt en tegelijkertijd een leaseovereenkomst aangaat om het terug te leasen. De oude eigenaar wordt de huurder en de nieuwe eigenaar wordt de verhuurder. De reden hiervoor is meestal dat de oude eigenaar liquide middelen nodig heeft maar het gebruik van bepaalde goederen niet wil verliezen.

Welke goederen kunnen worden gebruikt voor leasing?

In feite kunnen alle goederen worden geleased, maar de particuliere markt betreft vooral auto’s, multimedia-apparatuur en computers.

Beoordeling Leasing en BKR

Indien u een huurovereenkomst wilt aangaan met een instelling die is aangesloten bij het BKR, dan wordt er ook een BKR toetsing uitgevoerd. De reden hiervoor is dat leasing in principe als een vorm van krediet wordt beschouwd. Als er sprake is van een negatieve BKR-registratie of een negatieve BKR- of BKR-code, bestaat de kans dat de verhuurder (kredietverstrekker) de huurovereenkomst niet wil sluiten, net als bij elke andere kredietvorm. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de aard van de negatieve BKR en de omvang van het leasecontract. Daarnaast zijn er ook leaseaanbieders die niet bij het BKR zijn aangesloten en dus geen BKR-controle uitvoeren. Houd er altijd rekening mee dat je in dit geval, net als bij veel andere leningen, vaak meer betaalt voor dezelfde leaseovereenkomst dan bij een verhuurder die lid is van het BKR. Dus als je een negatieve BKR hebt en toch wilt leasen, betaal je vaak meer dan wanneer je geen negatieve BKR vermelding had!

Verhuur en BKR registratie

Aangezien leasen als een vorm van krediet wordt beschouwd, registreren alle BKR-leden een leaseovereenkomst, waarvan het bedrag meer dan 500 euro bedraagt ​​en langer dan drie maanden geldig is. BKR-registratie als zodanig zal nooit een belemmering zijn, maar mocht u onverhoopt een betalingsachterstand oplopen, dan worden deze in sommige gevallen bij het BKR gemeld en dus geregistreerd. In dit geval krijgt u een negatief BKR wat gevolgen kan hebben bij het aanvragen van een lening in de toekomst. De huurovereenkomst die u sluit met een instelling die geen lid is van het BKR, wordt ook niet geregistreerd bij het BKR.€