Inflatie en beleggen in aandelen en obligaties

Als de inflatie stijgt, waar te investeren als de inflatie stijgt en misschien hyperinflatie dreigt door los monetair beleid, corona en oorlog Rusland Oekraïne? Welk beleggingsadvies is slim? Daarom moet u een deel van uw vermogen ook min of meer inflatiebestendig beleggen en de inflatie voor u laten werken, niet alleen voor u.

De dreiging van inflatie

De Duitsers zijn daar al een tijdje bang voor en ook andere landen zullen er ooit mee te maken krijgen: oplopende inflatie. Inflatie is meestal een teken van toegenomen economische activiteit en is niet per se een nadeel. Maar inflatie terwijl de ECB de rente laag houdt is vreemd. Uiteindelijk zal een lage inflatie leiden tot meer schulden die zullen worden gebruikt om economische activiteit te genereren, en die activiteit zal de inflatie aanwakkeren. Er kan een moment komen dat het zo uit de hand loopt dat de rente fors moet worden verhoogd. In de Verenigde Staten, waar zelfs eerder dan in Europa een stimulerend monetair beleid werd gevoerd, worden in de nabije toekomst geen renteverlagingen verwacht en kunnen deze worden verhoogd om oververhitting van de economie en het beteugelen van de inflatie te voorkomen. Maar wat betekenen deze vooruitzichten voor uw beleggingen?

Inflatie en inflatiebestendig beleggen in aandelen

Beleggers dienen een iets langere beleggingshorizon te hebben en daarom te anticiperen op de mogelijkheid van hogere inflatie. Dit hoeft niet met het balanstotaal te gebeuren, maar een goede belegger diversifieert zijn beleggingen en ziet ook kansen als de inflatie oploopt. Hoe zet je nadelen om in voordelen op de beurs? Door te beleggen in dingen die met inflatie in waarde stijgen.

Beleggen in grondstoffen is onderdeel van beleggingsadvies

Grondstofprijzen zijn vrijwel direct gerelateerd aan inflatie en omgekeerd veroorzaken hogere grondstoffenprijzen inflatie. Denk aan bronnen zoals:

Met edele metalen kunt u fysiek goud of zilver kopen, met de rest van de goederen, in de meeste gevallen verwijst het naar aandelen in bedrijven die goederen vervaardigen of verwerken. Het kiezen van een beleggingsfonds kan het gemakkelijkst zijn, je hebt een goede portefeuillediversificatie en je profiteert van prijsstijgingen. Ook bedrijven als Unilever en Albert Heijn kunnen profiteren van stijgende prijzen, maar dat is essentieel om te voorkomen dat de inflatie zo uit de hand loopt dat consumenten veel minder te besteden hebben. Mislukte oogsten kunnen ook van invloed zijn op de grondstofprijzen en natuurlijk op olie- en gaskartelcontracten.

Vastgoedfondsen en infrastructuur

Zolang de economie niet crasht, kunnen vastgoedfondsen en infrastructuurgerelateerde bedrijven profiteren van inflatie. Cement wordt duurder, bakstenen worden duurder, asfalt wordt duurder en deze prijzen worden doorberekend aan de koper van het product. Over het algemeen geldt dat als de prijs stijgt, de winstmarge hoger zal zijn en daar profiteert u als belegger van.

Beleggingen in obligaties met variabele rente

Als u wilt anticiperen op een inflatiegolf, kies dan voor obligaties met variabele rente, ook wel obligaties met variabele rente genoemd, in plaats van gewone obligaties. Deze obligaties stijgen in waarde naarmate de rente stijgt, en dat zal op een gegeven moment zeker ook gebeuren. In tijden van lage inflatie, toen er zelfs sprake was van deflatie, waren obligaties met variabele rente een slechte investering, maar wanneer de rente verandert, bieden deze obligaties solide rendementen.

Investeer in bedrijven die inflatie kunnen doorstaan

Merk op dat bedrijven die prijsstijgingen kunnen doorberekenen, een groot deel van hun waarde kunnen behouden en uitbreiden. Voor bedrijven die vooral op groei zijn gebaseerd en waarvan de winst vooral in de toekomst ligt, is dat moeilijker. Een hogere disconteringsvoet betekent voor hen al snel lagere aandelenkoersen. Banken doen het goed, maar lopen ook een groter risico als de schulden oplopen en meer bedrijven failliet gaan omdat ze zich geen duurdere goederen meer kunnen veroorloven.

Conclusie

Ze zeggen dat investeringen toekomstgericht zijn. De inflatie is fors gestegen en zal naar verwachting blijven stijgen. Er is veel geld in omloop (te veel?). Als u uw beleggingsportefeuille niet op tijd aanpast, kunt u te maken krijgen met een forse koersdaling. Ook nu is een goede investeringsallocatie het toverwoord. Kies er dus voor om een ​​deel van uw vermogen te beleggen in zaken die inflatiebestendig zijn en zelfs kunnen profiteren van prijsstijgingen. Win zo nodig vroegtijdig beleggingsadvies in, zodat u voorbereid en in staat bent hiervan te profiteren.

Lees verder